Образи поміщиків у поемі М. В. Гоголя “Мертві душі”, засоби їхнього створення (портрет, художня деталь, мова та ін.) - Україна - ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ Й ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ ХІХ СТ.

Образи поміщиків у поемі М. В. Гоголя “Мертві душі”, засоби їхнього створення (портрет, художня деталь, мова та ін.) - Україна - ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ Й ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ ХІХ СТ.

Усі уроки зарубіжної літератури 10 клас I семестр - Профільний рівень + рівень стандарту - 2018

Мета — формувати компетентності: предметні (навички визначення ролі та значення образів поміщиків і чиновників у розкритті авторського задуму поеми М. В. Гоголя “Мертві душі”; навички літературного аналізування; естетичний смак); ключові (уміння вчитися: навички оцінювання культурно-мистецьких явищ; комунікативну: навички ефективної роботи в парі й малій групі, лідерські здібності; інформаційну: уміння критично опрацьовувати інформацію; загальнокультурну: прагнення збагатити свій світогляд; читацьку активність).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Обладнання: портрет М. В. Гоголя, текст поеми “Мертві душі”, ілюстрації до твору.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бліцопитування

· Хто такий Чичиков? Що ви про нього дізналися?

· Якою була його мета приїзду до губернського міста N.?

· Кого з поміщиків Чичиков відвідує першим?

· Як Чичиков доходить спільної мови з поміщиками, у яких різні характери?

· Скількох поміщиків відвідав Чичиков?

· Хто перебуває в центрі системи образів у поемі?

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Наприкінці 1836 р. Гоголь пише В. А. Жуковському: “Усе розпочате я переробив знову, обдумав увесь план і тепер веду його спокійно, як літопис... Якщо я зроблю цей твір так, як маю його здійснити, то... який величезний, який оригінальний сюжет!.. Уся Русь з’явиться в ньому!”. Микола Васильович прагнув показати всі сторони російського життя, а не тільки негативні, як це було в перших редакціях. цей задум повною мірою не було втілено, однак створені ним характери є цілком чіткими й виразними. Про них ми сьогодні й поговоримо.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Вступне слово вчителя

— Гоголь, безперечно, зробив величезний внесок у розвиток культури. Письменника не стало, але його доробки не втратили свого значення. Риси персонажів, яких зобразив Гоголь, можна помітити і в наших сучасниках. Гоголь допомагає нам бачити негативне значення цих рис, учить розуміти їхню шкоду, протистояти їм.

2. Рольова гра “перевтілення” (запис до зошитів)

· Занотуйте до зошитів найсуттєвіше з виступів однокласників.

Примітка. “Перевтілення”— один із різновидів рольової гри. Учням, які отримали випереджальне завдання, пропонують уявити себе в ролі певного літературного героя. Вони по черзі займають місце перед класом і говорять від імені героїв (від першої особи), яких представляють, обстоюючи “свою” точки зору й пояснюючи її. Однокласники й учитель можуть ставити їм запитання, на які речники мають відповідати з позицій своїх героїв.

Інструкція для учнів-акторів. Представляючи літературний образ, слід: а) назвати ім’я, особливості зовнішності, соціальне становище, риси характеру, емоційний стан; зазначити ставлення автора до персонажа; б) відзначити авторські засоби відтворення художнього образу, істотне в характері героя; в) визначити місце героя в літературному творі; виявити типові риси в більшому або меншому колі людей (реальних осіб); г) передати в образі-персонажі людину певного часу й соціального стану; оцінити характер героя з урахуванням авторського ставлення до нього, з точки зору сучасності; намагатися пояснити мотиви його поведінки та вчинків.

Очікувані відповіді

Манілов: безпорадний поміщик; нехазяйновитий і недбалий; безтурботний; наївний; інфантильний спостерігач; хабарники, злодії, казнокради — усі для нього надзвичайно гідні люди; позбавлений живих людських бажань; це мертва душа, людина “так собі, ні те ні се”, “лицар порожнечі”. Думки Манілова хаотичні, відірвані від реальності: почавши про одне, він перестрибує на друге, третє, зрештою остаточно втрачаючи думку. Він не здатний думати про сьогодення, ухвалювати важливі рішення, усе намагається обернути у вишукані словесні формули — і дію, і час, і сенс.

Коробочка: дріб’язкова скнара; охайна, уперта, підозрілива; “дубинноголова” Коробочка — утілення тих традицій, які склалися у дрібних поміщиків, що вели натуральне господарство; вона — представник Росії на межі вмирання, і вона позбавлена життя, оскільки спрямована не в майбутнє, а в минуле. Внутрішній світ Коробочки відображено в її господарстві. Усе в ньому акуратно й міцно: і будинок, і подвір’я. Ось тільки всюди повно мух. Ця деталь втілює застиглий світ героїні. Про це свідчать і годинник, що шипить, і “застарілі” портрети на стінах. Вона має характер: несамовито торгується із Чичиковим, поки не витягує з нього обіцянки купити ще щось, крім душ.

Ноздрьов: безвідповідальний марнотратник; молодцюватий 35-річний “балакун, гульвіса, лихач”. Ноздрьов безперервно бреше, задирається з усіма; дуже азартний, готовий “напаскудити” найкращому другові без жодної мети; поведінку персонажа зумовлено його панівною рисою: “швидкістю та жвавістю характеру”, тобто нестримністю, що межує з безпам’ятством. Ноздрьов нічого не задумує і не планує; він просто ні в чому не знає міри. Безмежна брехня Ноздрьова — це зворотний бік російської вдачі, якою він наділений аж занадто. Ноздрьов не остаточно порожній, просто його нестримна енергія не знаходить належного застосування. Із Ноздрьова в поемі починається низка персонажів, що зберегли в собі щось живе.

Собакевич: скупий і впертий господар; твариноподібний куркуль; міцно пов’язаний з образом грошей, розрахунку та хазяйновитості. Він дуже пряма й відверта людина, водночас справжній підприємець. Головне для нього — угода, гроші, решта — другорядне. Собакевич майстерно обстоює свою позицію, відмінно торгується, не гидуючи шахрайством (навіть підсовує Чичикову “жіночу душу” — Єлизавету Горобець). Усі речі, що оточують його, відображають душевний стан героя. Будинок Собакевича позбавлений “непотрібних” архітектурних творінь. житла його кріпаків також не мають зайвих прикрас. У будинку Собакевича є тільки картини, де зображено давньогрецьких героїв, та й ті місцями схожі на господаря.

Плюшкін: скнара, що довів свій маєток і селян до повного розорення; “дірка на людстві”; уособлює повне омертвіння людської душі; у його образі автор показує загибель яскравої та сильної особистості, зруйнованої скнарістю. Його стан певною мірою можна виправдати нещасливою долею: колись Плюшкін був заможним господарем, дбайливо виховував дітей. Але зі смертю коханої дружини щось надломилося в ньому: він став підозріливим і скупим. Негаразди з дітьми (син програвся в карти, старша дочка втекла, молодша померла) остаточно сплюндрували душу Плюшкіна — “вовчий голод скупості оволодів ним”.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

Компаративний аналіз образів героїв літературного твору

· Зазначте риси, спільні для всіх поміщиків.

Очікувана відповідь

1. Більшість поміщиків мають дворянське походження.

2. Збагачуються за допомогою праці кріпаків, торгівлі.

3. В їхньому житті гроші — головне мірило значущості в суспільстві, сенс їхнього життя. Хоча більшість навіть не замислюється над тим, у який спосіб найкраще застосувати ці статки.

4. До людей ставлення різне: від підозри з ненавистю — до вдаваної ввічливості заради власної вигоди.

5. Відносини між поміщиками складаються по-різному. За потреби можуть усміхатися одне одному, а то й обмовити когось. Кріпаки з розумінням ставляться до забаганок своїх панів.

6. Справжню мету життя давно втрачено. У поміщиків мертві душі. Вони не розуміють, заради чого живуть.

· Чим Чичиков відрізняється від них?

Очікувана відповідь

1. Походження героя темне та скромне. батьки були дворянами чи належали до давнього роду, не дуже заможні.

2. Власним розумом і працею, пристосовуючись і лицемірячи, виявляючи неабияке терпіння і самозречення, удаючись до різних махінацій і підлабузництва.

3. Має в житті єдину мету.

4. Люди — лише засіб для досягнення мети. жодних почуттів і переживань. легко вводить оточуючих в оману.

5. Поміщики захоплені ним, він затьмарив їм розум: для нього відчинені всі двері. Але в житті Чичикова зустрічаються люди (про них багато не йдеться), які бачать його зсередини. Тоді в його житті трапляються трагедії (звільнення, викриття та ін.).

6. Основна мета — робити гроші.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

1. Завершальне слово вчителя

— Поема має назву “Мертві душі” тому, що в ній описано пригоди чиновника Чичикова, що скуповував мертві душі, тобто вже померлих кріпаків. У поемі докладно описано життя поміщиків-кріпосників, представників світу “мертвих душ”, що гальмували економічний і суспільний розвиток Росії. Гоголь яскраво показує різноманітні типи поміщиків, які по-різному ставляться до своєї власності: один жадібно збирає кожну копійку, інші нерозважливо промотують усі статки за кілька днів. Але характерним для всіх поміщиків є те, що вони, як паразити, сидять на шиї народу й живляться його працею. Усі вони живуть тільки для себе, не замислюючися ані про щастя народу, ані про благо держави.

2. Інтерактивний прийом “Мікрофон”

· Завершіть речення: “Серед поміщиків мене вразив (вразила)...”.

3. Інтерактивний прийом “Однією фразою...”

· Однією фразою по черзі підбийте підсумок уроку.

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: написати есе на тему “Чичиков — герой нашого часу?”; перечитати глави поеми М. В. Гоголя “Мертві душі”, присвячені чиновникам міста N.; знайти у творі ліричні відступи. Випереджальне (індивідуальне; 2 учні): підготувати повідомлення про зображення чиновників у поемі “Мертві душі” загалом та в “Повісті про капітана Копєйкіна” зокрема.