Контрольна робота за темою “Проза пізнього романтизму й переходу до реалізму ХІХ ст.” - Україна - ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ Й ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ ХІХ СТ.

Контрольна робота за темою “Проза пізнього романтизму й переходу до реалізму ХІХ ст.” - Україна - ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ Й ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ ХІХ СТ.

Усі уроки зарубіжної літератури 10 клас I семестр - Профільний рівень + рівень стандарту - 2018

Мета — формувати компетентності: предметні (систематизовані й узагальнені знання про творчість Е. Т. А. Гофмана та М. В. гоголя, взаємодію романтичних та реалістичних елементів у їхній творчості; писемне мовлення; гуманістичний світогляд); ключові (інформаційну: уміння систематизувати здобуті знання та критично їх осмислювати; загальнокультурну: творчі здібності; прагнення досягти високого результату).

Тип уроку: урок контролю й корекції знань, умінь і навичок.

Обладнання: картки із завданнями (4 варіанти).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IІІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Ознайомлення із завданнями та критеріями їх оцінювання

2. Виконання контрольної роботи (усього 12 балів за кожним із варіантів; по 3 бали за кожну правильну, повну й аргументовану відповідь)

I варіант

1. Що таке алегорія? Як її використовує Е. Т. А. Гофман?

2. Чим різняться філістери та мрійники (ентузіасти)?

3. Схарактеризуйте жанрову своєрідність та композицію твору М. В. Гоголя “Мертві душі”.

4. Яке значення у творі М. В. Гоголя “Мертві душі” мають ліричні відступи? як змінюються їхні тональність і зміст від початку до кінця твору?

II варіант

1. Схарактеризуйте елементи гротеску в повісті Е. Т. А. Гофмана “Крихітка Цахес...”.

2. На ваш погляд, хто з героїв повісті Е. Т. А. Гофмана “Крихітка Цахес...” має риси авторського ідеалу?

3. Схарактеризуйте задум, історію створення “Мертвих душ” М. В. Гоголя.

4. Хто з героїв “Мертвих душ” М. В. Гоголя видається вам найменш небезпечним, а хто — найстрашнішим? чому?

III варіант

1. У чому виявляється сатирична спрямованість повісті Е. Т. А. Гофмана “Крихітка Цахес...”?

2. Як вплинув фольклор на творчість Е. Т. А. Гофмана? Яким є значення образу-символу золотих волосинок у повісті Е. Т. А. Гофмана “Крихітка Цахес...”? Хто піддається цим чарам, а хто — ні? чому?

3. Поясніть сенс назви твору М. В. Гоголя “Мертві душі”.

4. Як ви вважаєте, чому М. В. Гоголь наділяє Чичикова невиразною зовнішністю? Як автор висловлює своє ставлення до цього героя?

IV варіант

1. Яким є ідейно-художній зміст епізоду запровадження освіти у повісті Е. Т. А. Гофмана “Крихітка Цахес...” (хто очолював освіту, якими були його новації)?

2. Згадайте опис малюка справжнього та спробуйте змалювати, яким його бачать філістери (за повістю Е. Т. А. Гофмана “Крихітка Цахес...”).

3. Які сатиричні прийоми використовує М. В. Гоголь у зображенні персонажів твору “Мертві душі”?

4. Що спільного у гоголівських поміщиків? чим вони різняться?

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний прийом “Мікрофон”

· Завершіть речення:

■ “Мені сьогодні вдалося...”;

■ “Найскладнішим для мене було...”.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: повторити ознаки романтизму в поезії.

Випереджальне (індивідуальне; 4-5 учнів): підготувати повідомлення про життя та творчість Ф. І. Тютчева, декламування напам’ять віршів митця “Іще горять в душі бажання...” та “Silentium”.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.