Ф. І. Тютчев “Іще горять в душі бажання”, “Silentium”. Майстерність описів у поезії митця. Засоби художньої виразності - Росія - ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ Й ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ ХІХ СТ.

Ф. І. Тютчев “Іще горять в душі бажання”, “Silentium”. Майстерність описів у поезії митця. Засоби художньої виразності - Росія - ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ Й ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ ХІХ СТ.

Усі уроки зарубіжної літератури 10 клас I семестр - Профільний рівень + рівень стандарту - 2018

Мета — формувати компетентності: предметні (знання творчості Ф. і. Тютчева; навички виразного читання й аналізу ліричного твору; читацьку активність); ключові (уміння вчитися: прагнення нових знань; комунікативну: уміння працювати в групі; інформаційну: уміння знаходити потрібну інформацію, опрацьовувати та презентувати її; громадянську: любов до рідної землі; загальнокультурну: прагнення збагатити свій світогляд; естетичний смак).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Обладнання: портрет Ф. і. Тютчева, тексти його творів, роздавальний матеріал.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання

(Учні декламують напам’ять вірші Ф. І. Тютчева “Silentium” або “Іще горять в душі бажання...” у перекладі чи мовою оригіналу.)

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Один із найвідоміших віршів Ф. І. Тютчева — “Silentium” (“Мовчання”) — гіркий заклик до мовчання, туга через те, що одна людина ніколи не зможе цілком зрозуміти іншу. Вірші про кохання цього геніального поета неодноразово зачіпали найтонші струни нашої душі. Скільки щирості й почуттів у його ліриці, скільки переживань та хвилювань! Ніжність дотиків, швидкоплинність миттєвостей — тільки Тютчев умів так вишукано й тонко описати любовні переживання у віршах.

ІV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

Аналіз тексту літературного твору1

· Проаналізуйте вірші Ф. І.Тютчева “Silentium”, “Іще горять в душі бажання...” за запропонованим планом.

План аналізу ліричного твору

1. Назва, автор, творча історія.

2. Тема, ідея.

3. Композиція та внутрішній сюжет.

4. Ліричний герой, система образів.

5. Жанрова специфіка.

6. Емоційне забарвлення.

7. Настрій вірша, які думки й почуття він викликає.

8. Особливості поетичної мови (лексика, фонетика, художні засоби).

9. Особливості ритміки, рими, розміру.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний прийом “Ланцюжок”

· За ланцюжком підбийте підсумки вивченого.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: повторити план аналізу ліричного твору.

Випереджальне (індивідуальне; 3-4 учні): підготувати повідомлення про життєвий шлях А. А. Фета, декламування напам’ять віршів митця “Шепіт, ніжний звук зітхання...”, “Я прийшов до тебе, мила...”.

______________­______________­

1 Див. додаток до уроку № 36.