Романтичні теми, мотиви, образи. Елементи імпресіонізму в поезії А. А. Фета - Росія - ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ Й ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ ХІХ СТ.

Романтичні теми, мотиви, образи. Елементи імпресіонізму в поезії А. А. Фета - Росія - ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ Й ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ ХІХ СТ.

Усі уроки зарубіжної літератури 10 клас I семестр - Профільний рівень + рівень стандарту - 2018

Мета — формувати компетентності: предметні (знання творчості А. А. Фета; навички дослідницької роботи, виразного декламування й аналізу ліричних творів; читацьку активність); ключові(уміння вчитися: уміння критично осмислювати здобуту інформацію; комунікативну: толерантне ставлення до думок оточуючих; інформаційну: навички самостійного здобування й систематизування інформації; загальнокультурну: прагнення збагатити свій світогляд; естетичний смак).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Обладнання: портрет А. А. Фета, видання його творів, ілюстрації до них, аудіозаписи романсів на слова А. А. Фета та Ф. І.Тютчева, медіазасоби.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

(Учні декламують напам’ять вірші А. А. Фета у перекладі чи мовою оригіналу.)

2. Інтерактивний прийом “Запитання — відповідь”

· Якій темі присвячено вірш “Шепіт, ніжний звук зітхання...”?

· У чому полягає особливість мови цього вірша?

· Яку роль у цій поезії відіграють незавершені синтаксичні конструкції?

· Яким є настрій вірша А. А. Фета “Я прийшов до тебе, мила...”?

· Назвіть тему цього вірша.

· Яким у цьому вірші постає автор?

· Назвіть художні засоби вірша “Я прийшов до тебе, мила...”.

· У якому творі А. А. Фет продемонстрував імпресіоністичне ставлення до поезії?

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Афанасій Афанасійович Фет — співець прекрасного. У цьому він убачав завдання митця. У ліриці Фета звучать піднесені мотиви, він створює образи, що заворожують своєю красою та витонченістю. Основні теми його поезії — природа, любов, творчість. Дослідімо творчість митця докладніше.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Вступне слово вчителя

— Фет-поет — тонкий лірик. Він уміє передавати ледь вловиме як в людині, так і в навколишньому світі. Особливо це помітно у віршах, присвячених природі. Фет обожнює переходи від однієї пори року до іншої. У нього відсутні статичні пейзажі. Динаміка — ось головна властивість поетичних образів Фета, який був імпресіоністом, відтворювання миттєвого, мінливого настрою в ліричному творі було для нього найважливішим. Вірші про природу у поета переповнені цілою гамою різних емоцій. Поетичні образи весни й ночі — улюблені у Фета. Вони дуже таємничі, дозволяють людині розчинитися у своїй стихії і благоговійно очікувати на диво.

З подібними образами пов’язана інша заповітна тема в ліриці Фета — любов. Практично всі вірші про кохання Фет присвятив Марії Лазич, своїй трагічно загиблій подрузі. Образ коханої — центральний у цих творах. лірична героїня тут світла та прекрасна, вона ніжно кохає свого поета, дарує йому спокій, рятує від життєвої суєти, надихає. Кохана в ліриці Фета — це образ-спогад. Марію не повернути, але у віршах вона оживає, щоразу пробуджуючи глибокі, сильні почуття поета. Фет залишився вірним їй назавжди.

2. Декламування поетичних творів

(Учні декламують напам’ять обрані ними вірші А. А. Фета у перекладі чи мовою оригіналу.)

3. Сприйняття творів інших видів мистецтв

(Учні прослуховують аудіозаписи романсів на слова А. А. Фета та Ф. І. Тютчева.)

· Чи доповнила музика поетичні рядки видатних російських ліриків?

· Які нові образи ви побачили в уже знайомих творах завдяки музиці?

4. Завершальне слово вчителя1

— Романтична концепція життя у пізній ліриці Фета набуває остаточного художнього завершення. Кохання вмирає, а без нього світ людей стає чужим, ворожим і страшним. Герой Фета відчуває тугу за іншим, духовним світом, і поет дає йому змогу жити в цьому світі. Певною мірою на поета вплинула філософія А. Шопенгауера, який порівнював любовну пристрасть з демоном. Не меншою мірою вплинула на поета філософія В. С. Соловйова, який уважав кохання трагічним протиріччям між божественним і земним, тобто духовним і тілесним. Поет створює символічний образ небесного світу. Узагалі багатозначність, відсутність чіткої межі між прямим і переносним значеннями слів у ліриці поета роблять його одним із попередників символізму.

Поезія Фета наповнена музикальністю, розмаїттям ритмів і звуків. Митець використав усі ритмічні можливості силабо-тонічної системи, істотно вдосконаливши її метричні форми — завдяки дивовижній узгодженості метра й поетичного синтаксису (у Фета майже кожна стопа має свій синтаксичний аналог). У синтаксисі поета з’являються ритмічно подовжені склади, які створюють додатковий музичний ефект. як результат — виникає особлива, фетівська музикальність, коли музична інтонація, народжена поетичним словом, набуває здатності жити поза ним, своїм окремим життям. Звідси визначення стилю Фета як наспівного стилю. Не дивно, що для композиторів С. С. Рахманінова, П. І. Чайковського, М. А. Римського-Корсакова вірші поета стали джерелом натхнення.

В особистості митця поєдналися, здавалося б, несумісні риси Фета — військового й поміщика та Фета — митця й витонченого лірика, тому за життя поета часто не розуміли й насміхалися з його практицизму. Фет, спираючись на філософію Шопенгауера, розділяв повсякденне та піднесене, життя та красу. Можливо, відчуваючи внутрішню роздвоєність, він намагався втекти у світ природи й кохання, які стають головними темами його лірики.

Попри посилений інтерес суспільства 1840-1850-х рр. до громадянської лірики, віршами Фета захоплювалися справжні шанувальники ліричної майстерності, тонкі художники слова — Л. М. Толстой, М. О. Некрасов, І. С. Тургенєв, О. О. Блок, а романси на його тексти, за твердженням М. Є. Салтикова-Щедріна, співала майже вся Росія.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

Складання опорного конспекту (запис до зошитів)

· Складіть опорний конспект уроку за здобутою інформацією.

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний “Метод прес”

· Яке значення мала творчість Ф. І. Тютчева й А. А. Фета для світової літератури? Відповідь побудуйте за правилами “Методу ПРЕС” (від англ. PRES — Position, Reason, Example, Solution): а) власна позиція (Position: “Я вважаю, що...”); б) обґрунтування (Reason: “...тому, що...”); в) приклад (Example: “Наприклад, ...”); г) висновки (Solution: “Отже (тому), я вважаю...”).

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: підготуватися до уроку позакласного читання, прочитати “Хлопчик у Христа на ялинці” Ф. М. Достоєвського.

Випереджальне (індивідуальне; 1-2 учні): підготувати повідомлення про Ф. М. Достоєвського.

______________­______________­___

1 Див. додаток до уроку № 38.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.