Розвиток романтизму в США, видатні представники. Волт Вітмен “листя трави“. Місце В. Вітмена в літературному процесі США. Особливості світобачення митця - США - ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ Й ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ ХІХ СТ.

Розвиток романтизму в США, видатні представники. Волт Вітмен “листя трави“. Місце В. Вітмена в літературному процесі США. Особливості світобачення митця - США - ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ Й ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ ХІХ СТ.

Усі уроки зарубіжної літератури 10 клас I семестр - Профільний рівень + рівень стандарту - 2018

Мета — формувати компетентності: предметні (розуміння тенденцій розвитку світової літератури наприкінці ХІХ ст.; знання біографії, творчості та новаторства В. Вітмена; критичне мислення; мовлення; читацьку активність); ключові (уміння вчитися: навички самостійної роботи; прагнення нових знань; комунікативну: уміння працювати в групі; інформаційну: уміння знаходити потрібну інформацію, опрацьовувати та презентувати її; загальнокультурну: прагнення збагатити свій світогляд; естетичний смак).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Основні терміни й поняття: верлібр, астрофічний вірш, декаданс. Міжпредметні зв'язки: всесвітня історія, українська література, українська художня культура (мистецтво), інформатика.

Обладнання: портрет В. Вітмена, видання збірки “Листя трави”, ілюстрації до неї та біографії митця.

Музо! Я приношу тобі наше “тут” і наше “сьогодні”...

В. Вітмен (переклад Леся Герасимчука)

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Евристична бесіда

· Спираючись на вивчений матеріал, схарактеризуйте поезію ХІХ ст.

IІI. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Робота з епіграфом

· Як ви зрозуміли вислів, що є епіграфом до нашого уроку?

(За потреби вчитель спрямовує міркування учнів.)

2. Вступне слово вчителя

— Сивобородий патріарх американської поезії, прикутий до інвалідного візка, учасник і свідок бурхливих подій американської історії XIX ст., уособлення американського духу в найвищих його проявах... Вірші поета, сповнені пружної динаміки новітнього часу, несхожі на сучасні їм європейські декадансні... Це Волт Вітмен — дивна постать, дивне життя, дивний поет, із творчістю якого ми познайомимося сьогодні.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Повідомлення учнів (за випереджальним домашнім завданням)

(1-й учень розповідає про особливості розвитку поезії у США в II половині ХІХ ст., її представниках.)

Волт Вітмен

2-й учень. Народився Волт (Вальтер) Вітмен 31 травня 1819 р. у незаможній фермерській родині у селищі на острові Лонґ-Айленд неподалік Брукліна (штат Нью-Йорк, США). Багатодітна родина мала 9 дітей, Волт був старшим.

У 1825-1830 рр. навчався в бруклінській школі, але через брак коштів був змушений полишити навчання. Він змінив безліч професій: посильний, фасувальник, учитель, журналіст, редактор провінційних газет. Любив подорожувати, пішки пройшов 17 штатів.

З кінця 1830-х рр. у журналах з’являються статті Вітмена, у яких він виступає проти культу долара, підкреслюючи, що гроші призводять до духовного спустошення.

1850 року вийшли друком деякі вірші поета, зокрема “Європа”. У цьому творі автор висловив своє сприйняття історії, подій революції 1848 р., оспівав свободу.

1855 року було опубліковано збірку “Листя трави”. Особливе місце в структурі книги посідає “Пісня про себе”, що є однією з найважливіших її елементів: як і вся збірка, вона уособлює поетичне кредо автора.

Серед улюблених письменників Вітмена — В. Шекспір, Ч. Діккенс, Жорж Санд, П.-Ж. Беранже, Дж. Ф. Купер.

Під час громадянської війни 1861-1865 рр. Вітмен працював санітаром у шпиталях. Митець присвятив подіям війни вірші “Барабанний бій” і “Коли останній раз цвів бузок” (обидва — 1865).

1873 року поета розбив параліч, до кінця життя він так і не одужав, але продовжував писати сповнені оптимізму твори.

26 березня 1892 р. поет помер.

2. Теорія літератури (запис до зошитів)

Астрофічний вірш — вірш, у якому відсутнє симетричне членування на строфи.

Верлібр — вільний вірш, у якому відсутні чергування наголошених та ненаголошених складів і поділ на стопи; зазвичай не має рим.

Декаданс — загальна назва кризових явищ у мистецтві та культурі порубіжжя ХІХ-ХХ ст. Період декадансу позначений естетизмом, настроями безнадії, розчарування, занепаду життєвих сил.

3. Розповідь учителя

— У 36 років В. Вітмен заявив про себе як глибокий філософ і геніальний поет-новатор. Уславився він збіркою поезій “Листя трави”, над якою працював усе життя і яку перевидавав 11 разів. Уперше збірка вийшла друком 1855 р. і містила 12 поезій. Останні видання налічували майже 400 різних за жанрами поезій — від невеличких віршів до значних за обсягом поем. Цікаво, що перше видання книги Вітмен набирав власноруч у друкарні Брукліна. Вона мала зелену коленкорову палітурку з відбитками листя трави. Та ані на титулі, ані на обкладинці не було імені автора. Додаток до книги містив лише його портрет — чоловік з бородою, у капелюсі набакир та розстебнутій на грудях сорочці. І тільки на 29-й сторінці читач дізнавався прізвище поета: “Волт Вітмен — один із грубих простих людей космосу”.

“Листя трави” — книга, яку поет писав упродовж майже 40 років. це справа його життя та своєрідне дзеркало його душі. Збірка містить майже весь поетичний спадок автора. У кожному наступному виданні Вітмен зберігав попередній склад, додаючи нові вірші, а старі часом суттєво переробляючи. Незмінною залишалася лише назва — “Листя трави”.

Назва збірки уособлює природну єдність людини зі світом, загальний взаємозв’язок усього сущого — від листя трави до зірки, від землі до душі особистості, а також світлі сподівання письменника на духовне відродження людини й людства, які зрештою усвідомлять свою сутність і призначення у світі. Чільне місце у збірці “Листя трави” належить поемі “Пісня про себе”, яка стала своєрідним поетичним маніфестом автора.

4. Декламування поетичних творів

(Учитель виразно читає пісню 1 з поеми “Пісня про себе” В. Вітмена1.)

5. Розповідь учителя (продовження)

— Повного перекладу доробку Волта Вітмена — одного з най- видатніших реформаторів в історії світової поезії — українською немає. Схоже, що станеться це ще не скоро. Проблема перекладу творів Вітмена полягає в тому, що іншими мовами складно передати ритмічну окресленість його поезії. Під час перекладу українською, окрім ритмічної окресленості, труднощі виникають тому, що українські слова довші за англійські. Тому дослідники переклади Вітмена часто вважають новотворами.

Вітмена в Україні перекладали: В. Мисик, І. Драч, В. Коротич, М. Семенко, лесь Курбас, П. Тичина, І. Кулик, М. Тупайло. 1984 року вийшла друком книга українського дослідника й перекладача леся Герасимчука “Волт Вітмен. Поезії”.

6. Аналіз тексту літературного твору. Бліцопитування

· Хто є суб’єктом оповіді поезії “Славлю себе!”? (Суб’єкт оповіді — “я”. Він близький до постаті творця книги, але не тотожний їй: “Я, тридцятисемирічний, починаю у добрім здоров’ї...”.)

· У чому полягає особливість поетичного “я” у вірші? (Поетичне “я” постійно перевтілюється в інших людей, навіть у явища природи, і має узагальнювальний характер.)

· Що сприймає ліричний герой? (“Я припускаю добро і зло, я дозволяю говорити навмання, / Природа не знає цензури, вона повна первісних сил”. Тобто герой сприймає життя в усій його повноті.)

· Як герой сприймає безкінечність життя? (“Все прямує тільки вперед і тільки вгору, занепаду не існує, / Померти — це зовсім не те, що ми уявляємо, це багато приємніше”. Це філософське сприйняття життя й вічності матерії.)

· Знайдіть у поезії ознаки верлібру. (Це вільний (різностопний), неримований вірш, відсутня строфічна будова, використано анафори (“я байдикую”, “я, тридцятисемирічний...”, “я припускаю...”, “може...” тощо), паузи, велике значення має ритм.)

7. Декламування поетичних творів

(Учитель виразно читає пісню 17 з поеми “Пісня про себе” В. Вітмена.)

8. Аналіз тексту літературного твору. Бліцопитування

· Якою є головна думка цього вірша? (У вірші йдеться про єдність усіх людей.)

· Для чого потрібна ця єдність? (Для того щоб відчувати спорідненість з Усесвітом.)

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний прийом “Одне слово”

· Завершіть речення одним словом: “Поезія Вітмена для мене — це...”.

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати матеріал підручника за темою уроку, прочитати “Пісню про себе” В. Вітмена, один із віршів вивчити напам’ять (за вибором учнів).

______________­______________­___________

1 Див. додаток до уроку № 41.