Контрольна робота за темою “Поезія пізнього романтизму й переходу до реалізму ХІХ ст.” - США - ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ Й ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ ХІХ СТ.

Контрольна робота за темою “Поезія пізнього романтизму й переходу до реалізму ХІХ ст.” - США - ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ Й ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ ХІХ СТ.

Усі уроки зарубіжної літератури 10 клас I семестр - Профільний рівень + рівень стандарту - 2018

Мета — формувати компетентності: предметні (систематизовані й узагальнені знання про поезію пізнього романтизму й переходу до реалізму ХІХ ст.; творчі здібності; писемне мовлення; гуманістичний світогляд); ключові (інформаційну: уміння систематизувати здобуті знання та критично їх осмислювати; загальнокультурну: творчі здібності; прагнення досягти високого результату).

Тип уроку: урок контролю й корекції знань, умінь і навичок.

Обладнання: картки із завданнями (2 варіанти).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IІІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Ознайомлення із завданнями та критеріями їх оцінювання

2. Виконання контрольної роботи (усього 12 балів за кожним із варіантів)

І варіант

Початковий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

1. Автор вірша “Silentium”:

а) Ф. І. Тютчев;

б) В. Вітмен;

в) А. А. Фет.

2. Він тільки в зрілі роки повернув собі прізвище батька:

а) Ф. І. Тютчев;

б) В. Вітмен;

в) А. А. Фет.

3. Програмовий твір В. Вітмена:

а) “Для тебе, о Демократіє”;

б) “О Капітане! Мій Капітане!”;

в) “Пісня про себе”.

Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

4. Елементи імпресіонізму характерні для творчості поета ХІХ ст.:

а) Ф. І. Тютчева;

б) В. Вітмена;

в) А. А. Фета.

5. Ф. І. Тютчев присвятив вірш “Іще горять в душі бажання...”:

а) своїй нездійсненній мрії;

б) новому коханню;

в) пам’яті померлої дружини.

6. Першу збірку В. Вітмена “Листя трави”:

а) узагалі не помітили;

б) підносили до небес;

в) підтримали одиниці.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1,5 бала)

7. На вашу думку, яку роль відіграють незакінчені синтаксичні конструкції у поезії А. А. Фета “Шепіт, ніжний звук зітхання...”?

8. Завершіть речення: “Вітменівський каталог — це...”.

Високий рівень (максимально — 3 бали)

9. Виконати одне із завдань відкритої форми (за вибором учнів):

а) написати твір “Моє ставлення до поезії Волта Вітмена”;

б) схарактеризувати ознаки поезії “чистого мистецтва” та творчість найвідоміших її представників.

ІІ варіант

Початковий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

1. Автор вірша “Шепіт, ніжний звук зітхання...”:

а) Ф. Тютчев;

б) В. Вітмен;

в) А. А. Фет.

2. “Silentium” Ф. І. Тютчева належить до лірики:

а) філософської;

б) пейзажної;

в) любовної.

3. Волт Вітмен віддавав перевагу:

а) гекзаметру;

б) верлібру;

в) двохстопному ямбу.

Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

4. Митець, який у 20 років видав збірку “Ліричний пантеон”, що привернула увагу критики:

а) В. Вітмен;

б) А. А. Фет;

в) Ф. І. Тютчев.

5. Поєднував творчість із дипломатичною місією:

а) А. А. Фет;

б) Ф. І. Тютчев;

в) В. Вітмен.

6. В. Вітмен присвятив вірш “О Капітане! Мій Капітане!”:

а) батькові;

б) президентові Лінкольну;

в) своєму другові, капітану корабля.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1,5 бала)

7. Схарактеризуйте ознаки романтизму в літературі.

8. Назвіть провідні теми й мотиви збірки В. Вітмена “Листя трави”.

Високий рівень (максимально — 3 бали)

9. Виконати одне із завдань відкритої форми (за вибором учнів):

а) написати твір “Мої роздуми над сторінками поезії”;

б) схарактеризувати новаторство й неповторність поезії В. Вітмена.

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний прийом “Мікрофон”

· Завершіть речення:

■ “Мені сьогодні вдалося...”;

■ “Найскладнішим для мене було...”.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: повторити вивчене із всесвітньої історії про Францію ХІХ ст., Французьку революцію, Наполеона Бонапарта; із теорії літератури — про роман як жанр літератури.

Випереджальне (індивідуальне; 1-2 учні): підготувати повідомлення про життя та творчість Стендаля.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.