Контрольна робота за темою “Поезія пізнього романтизму й переходу до реалізму ХІХ ст.” - США - ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ Й ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ ХІХ СТ.

Контрольна робота за темою “Поезія пізнього романтизму й переходу до реалізму ХІХ ст.” - США - ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ Й ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ ХІХ СТ.

Усі уроки зарубіжної літератури 10 клас I семестр - Профільний рівень + рівень стандарту - 2018

Мета — формувати компетентності: предметні (систематизовані й узагальнені знання про поезію пізнього романтизму й переходу до реалізму ХІХ ст.; творчі здібності; писемне мовлення; гуманістичний світогляд); ключові (інформаційну: уміння систематизувати здобуті знання та критично їх осмислювати; загальнокультурну: творчі здібності; прагнення досягти високого результату).

Тип уроку: урок контролю й корекції знань, умінь і навичок.

Обладнання: картки із завданнями (2 варіанти).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IІІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Ознайомлення із завданнями та критеріями їх оцінювання

2. Виконання контрольної роботи (усього 12 балів за кожним із варіантів)

І варіант

Початковий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

1. Автор вірша “Silentium”:

а) Ф. І. Тютчев;

б) В. Вітмен;

в) А. А. Фет.

2. Він тільки в зрілі роки повернув собі прізвище батька:

а) Ф. І. Тютчев;

б) В. Вітмен;

в) А. А. Фет.

3. Програмовий твір В. Вітмена:

а) “Для тебе, о Демократіє”;

б) “О Капітане! Мій Капітане!”;

в) “Пісня про себе”.

Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

4. Елементи імпресіонізму характерні для творчості поета ХІХ ст.:

а) Ф. І. Тютчева;

б) В. Вітмена;

в) А. А. Фета.

5. Ф. І. Тютчев присвятив вірш “Іще горять в душі бажання...”:

а) своїй нездійсненній мрії;

б) новому коханню;

в) пам’яті померлої дружини.

6. Першу збірку В. Вітмена “Листя трави”:

а) узагалі не помітили;

б) підносили до небес;

в) підтримали одиниці.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1,5 бала)

7. На вашу думку, яку роль відіграють незакінчені синтаксичні конструкції у поезії А. А. Фета “Шепіт, ніжний звук зітхання...”?

8. Завершіть речення: “Вітменівський каталог — це...”.

Високий рівень (максимально — 3 бали)

9. Виконати одне із завдань відкритої форми (за вибором учнів):

а) написати твір “Моє ставлення до поезії Волта Вітмена”;

б) схарактеризувати ознаки поезії “чистого мистецтва” та творчість найвідоміших її представників.

ІІ варіант

Початковий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

1. Автор вірша “Шепіт, ніжний звук зітхання...”:

а) Ф. Тютчев;

б) В. Вітмен;

в) А. А. Фет.

2. “Silentium” Ф. І. Тютчева належить до лірики:

а) філософської;

б) пейзажної;

в) любовної.

3. Волт Вітмен віддавав перевагу:

а) гекзаметру;

б) верлібру;

в) двохстопному ямбу.

Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

4. Митець, який у 20 років видав збірку “Ліричний пантеон”, що привернула увагу критики:

а) В. Вітмен;

б) А. А. Фет;

в) Ф. І. Тютчев.

5. Поєднував творчість із дипломатичною місією:

а) А. А. Фет;

б) Ф. І. Тютчев;

в) В. Вітмен.

6. В. Вітмен присвятив вірш “О Капітане! Мій Капітане!”:

а) батькові;

б) президентові Лінкольну;

в) своєму другові, капітану корабля.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1,5 бала)

7. Схарактеризуйте ознаки романтизму в літературі.

8. Назвіть провідні теми й мотиви збірки В. Вітмена “Листя трави”.

Високий рівень (максимально — 3 бали)

9. Виконати одне із завдань відкритої форми (за вибором учнів):

а) написати твір “Мої роздуми над сторінками поезії”;

б) схарактеризувати новаторство й неповторність поезії В. Вітмена.

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний прийом “Мікрофон”

· Завершіть речення:

■ “Мені сьогодні вдалося...”;

■ “Найскладнішим для мене було...”.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: повторити вивчене із всесвітньої історії про Францію ХІХ ст., Французьку революцію, Наполеона Бонапарта; із теорії літератури — про роман як жанр літератури.

Випереджальне (індивідуальне; 1-2 учні): підготувати повідомлення про життя та творчість Стендаля.