Поєднання соціально-політичного та психологічного аспектів у романі Стендаля “Червоне і чорне”. Гостра критика режиму Реставрації. Зображення соціального середовища у творі. Сюжет твору - Франція - РОМАН ХІХ СТ.

Поєднання соціально-політичного та психологічного аспектів у романі Стендаля “Червоне і чорне”. Гостра критика режиму Реставрації. Зображення соціального середовища у творі. Сюжет твору - Франція - РОМАН ХІХ СТ.

Усі уроки зарубіжної літератури 10 клас I семестр - Профільний рівень + рівень стандарту - 2018

Мета — формувати компетентності: предметні (розуміння ідейно-художніх особливостей роману Стендаля “Червоне і чорне”; навички визначення ключових епізодів літературного твору, їх коментування з обґрунтуванням власної думки; естетичний смак); ключові (уміння вчитися: прагнення нових знань; здатність критично осмислювати інформацію; комунікативну: уміння працювати в групі; толерантне ставлення до думок та почуттів оточуючих; інформаційну: навички визначення ролі деталі в тексті, ефективної роботи з книгою; загальнокультурну: стійкі моральні переконання).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Обладнання: портрет Стендаля, текст роману “Червоне і чорне”, ілюстрації до нього.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Людське життя, як і природа, сповнене контрастів. День і ніч, спека й мороз, добро та зло, молодість і старість, благородна мета й негідні засоби її досягнення. Такими контрастами сповнений один із найкращих творів Стендаля — роман “червоне

і чорне”, про що свідчить уже сама його назва. Багатогранність аспектів цього твору, перипетії сюжету ми розглядатимемо сьогодні на уроці.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання. “Методика взаємозапитань”

· Поставте одне одному запитання за текстом роману Стендаля “червоне і чорне” та дайте на них відповіді.

(Учні виконують завдання. Якщо школярі не зважили на якісь важливі деталі, запитання формулює вчитель.)

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Аналіз тексту літературного твору (робота в групах)

· Складіть сюжетну лінію роману “Червоне і чорне”. (Розповідь про холодні взаємини з рідними Жульєна Сореля в родині батька, селянина-тесляра → вороже ставлення до хлопця з боку односельців та рідних, адже Жульєн не здатен до фізичної праці й перебуває на утриманні сім'ї → життя в родині мера міста Вер’єр пана де Реналя, до якого він влаштовується гувернером →закохавшись у пані де Реналь, герой змушений залишити цей дім → Жульєн навчається в Безансонській семінарії, щоб стати священиком, але й це йому не вдається → юнак потрапляє до Парижа → маркіз де Ла-Моль бере його секретарем і бібліотекарем → Жульєн виконує складні політичні доручення, виявляючи розум і здібності → у нього закохується донька маркіза Матильда → пані де Реналь під тиском свого католицького духівника дає маркізові дуже негативний відгук про Сореля → Жульєн стріляє в пані де Реналь; легко поранивши її, потрапляє до в’язниці, його засуджують до страти.)

2. Творчо-аналітична робота (у групах)

· За романом Стендаля “червоне і чорне” у 3 групах проаналізуйте: 1-ша група — прошарки французького суспільства в романі та їхніх представників, 2-га — соціально-політичний аспект, 3-тя — психологічні тенденції твору.

Очікувані відповіді

1-ша група. У романі змальовано основні прошарки французького суспільства за часів Стендаля: нову буржуазію (Вально) і стару аристократію (пан де Реналь), великий світ політики й аристократії Парижа (маркіз де ла-Моль, його донька Матильда, відвідувачі їхнього салону та ін.), духовенство Безансона (абат Пірар, Фрілер, єпископ, семінаристи та ін.), мешканці провінційного міста Вер’єр (дворянство: де Реналі; буржуазія: Вально, Фуке; духівництво: абати Шелан, Малон; міщанство: Сорелі, полковий лікар, полковий мировий суддя). Усіх цих персонажів зображено на тлі провінційних містечок Вер’єр та Безансон, столиці Франції Парижа, боротьби між єзуїтами та янсеністами та ін. Кожен характер психологічно вмотивований, що є важливим авторським внеском Стендаля в літературу.

2-га група. Дія роману відбувається за часів царювання Карла X (1824-1830), коли феодально-клерикальна реакція досягла апогею. Ультрароялісти влаштовують зрадницькі змови проти народу, мріючи з допомогою іноземних інтервентів відродити давню пишність монархії. Єзуїти проникають в усі куточки Франції, обплутуючи країну шпигунською мережею й підкоряючи своїй владі душі людей. У романі Стендаля зображено майже всі сфери суспільного життя Франції останніх років Реставрації; про це свідчить і підзаголовок — “Xроніка XIX століття”.

3-тя група. Сюжет — це зовнішня канва; головні події відбуваються в душі героя. Завдяки внутрішнім монологам читачі нібито беруть участь у справжній історії людської душі, осягають велич духу людини не обраної, не виняткової, а просто мислячої, талановитого представника нижчих класів. Учинки героя психологічно вмотивовані; паралелізм і контрастність допомагають осягнути внутрішні причини руху історії й особистості. Автор хоча й симпатизує героєві, але не відходить від гіркої правди. Кожен етап піднесення жульєна одразу зіставляється з реальністю: син селянина став гувернером дітей мера, але “куплено” його за найдешевшу ціну, щоб “досадити” сусідові, який придбав дорогих коней; заможний вельможа де ла-Моль нібито ставиться до Жульєна прихильно, але пояснює це так: “Адже ж прив’язуються люди до гарної болонки”.

3. Творчо-аналітичне узагальнення

· Підбийте підсумок роботи в групах: схарактеризуйте особливості роману Стендаля “червоне і чорне”.

Очікувана відповідь

Роман Стендаля “червоне і чорне” є багатоплановим, багатоаспектним твором. Найвиразніші аспекти роману — соціально-політичний (яскраво відображено умонастрої доби) та психологічний(розкрито порухи душі героя, мотивацію його вчинків).

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

1. Складання опорного конспекту (запис до зошитів)

· Складіть опорний конспект уроку за здобутою інформацією.

2. Постановка й розв'язання проблемного питання (запис до зошитів)

· У чому полягає гостра критика письменником режиму Реставрації? (У зображенні кастовості суспільства, пліток, інтриг, безглуздих розмов і занять “вищого світу”, “політичних ігор”, що спричинили страту юнака з “низів”, який не заслуговував на таке суворе покарання, та ін.)

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний прийом “Запитання авторові”

· Про що б ви запитали Стендаля, якби мали нагоду поговорити з ним? Чому у вас виникли такі запитання?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Схарактеризувати образ Жульєна Сореля.