Конфлікт молодої людини й суспільства в романі “Червоне і чорне” Стендаля. Образ Жульєна Сореля - Франція - РОМАН ХІХ СТ.

Конфлікт молодої людини й суспільства в романі “Червоне і чорне” Стендаля. Образ Жульєна Сореля - Франція - РОМАН ХІХ СТ.

Усі уроки зарубіжної літератури 10 клас I семестр - Профільний рівень + рівень стандарту - 2018

Мета — формувати компетентності: предметні (розуміння ролі конфлікту головного героя роману Стендаля “Червоне і чорне” із суспільством; уміння висловлювати судження й обстоювати свою думку; навички ефективної роботи з текстом художнього твору; образне й логічне мислення; естетичний смак); ключові (уміння вчитися: прагнення нових знань; інформаційну: уміння знаходити потрібну інформацію, опрацьовувати та презентувати її; комунікативну: толерантне ставлення до почуттів та думок оточуючих; загальнокультурну: гуманістичний світогляд; активну життєву позицію, неприйняття зла й насильства, прагнення дотримувати морально-етичних норм).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Обладнання: портрет Стендаля, текст роману “Червоне і чорне”, ілюстрації до твору.

Я не прошу у вас жодної милості...

Молодість моя заслуговує співчуття...

Ж. Сорель (Стендаль “Червоне і чорне”)

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Усний літературний диктант

· Де народився Жульєн Сорель і в якій родині? (У Вер’єрі, у родині тесляра, власника тартака.)

· Як родичі ставилися до Жульєна? (Зневажливо.)

· Хто був таємним кумиром Сореля? (Наполеон.)

· Про що просила пані де Реналь вихователя своїх дітей? (Щоб він їх не бив.)

· Чим були для пані де Реналь її почуття до Жульєна? (Справжнім першим коханням.)

· Як жульєн спочатку ставився до пані де Реналь? (Сприймав її кохання до себе як перемогу над нею та над суспільством, яке ненавидів).

· Що пані де Реналь вважала покаранням собі за гріх зради чоловікові? (Хворобу сина.)

· Із якою метою жульєн їде до Безансона? (Учитися на священика.)

· За що семінаристи ненавиділи Жульєна Сореля? (Мав вигляд мислячої людини.)

· Хто рекомендував маркізові де ла-Молю взяти Жульєна Сореля за особистого секретаря? (Абат Пірар.)

· Що приваблювало знатну Матильду де ла-Моль у простолюдинові жульєнові Сорелі? (Гордість, тонкий розум.)

· “Батько її не може жити без неї, а вона без мене”. чиї це слова й про що вони? (Це слова Сореля про згоду маркіза віддати за нього дочку Матильду де Ла-Моль.)

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Робота з епіграфом

· Поясніть слова Жульєна Сореля, що є епіграфом до нашого уроку.

2. Вступне слово вчителя

— Конфлікт — це суперечність, зіткнення між персонажами. Саме конфлікт зумовлює розвиток подій у художньому творі. У процесі розгортання й розв’язання конфліктів виявляються риси характерів персонажів. У романі Стендаля ми спостерігаємо постійний конфлікт головного героя із суспільством. Дослідімо це послідовно, відповідно до розгортання сюжету твору, намагаючись зрозуміти характер та особистість головного героя роману Стендаля.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Творчо-аналітична робота

· Проаналізуйте конфлікти Жульєна Сореля із суспільством. Складіть схему. Сформулюйте висновок.

Очікуваний результат

Конфлікти Жульєна Сореля із суспільством

2. Аналіз образу героя літературного твору (робота в групах)

· У 4 групах проілюструйте цитатами з тексту риси характеру Жульєна Сореля: 1-ша група — розум, чесність, працьовитість, наполегливість; 2-га — чуйність, покору, романтичність, щирість; 3-тя — рішучість, почуття власної гідності, безвір’я, користолюбство; 4-та — хитрість, лицемірство, егоїзм, пристосуванство.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

Постановка й розв'язання проблемних питань (запис до зошитів)

· У чому полягає сутність внутрішньої драми Жульєна Сореля, зважаючи на авторський задум? (У боротьбі “природної людини” з “цивілізацією”, неможливості людям низького стану зберегти й проявити свою індивідуальність у тогочасному суспільстві.)

· Чому Сорель отримав такий суворий вирок? Чи заслужив він на нього?

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний прийом “Мікрофон”

· Завершіть речення: “На мою думку, Сорель — це людина...”.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: схарактеризувати жіночі образи роману Стендаля “Червоне і чорне”.

Випереджальне (для охочих): переглянути екранізацію роману (1976, СРСР, реж. С. А. Герасимов).