Жіночі образи роману “Червоне і чорне” - Франція - РОМАН ХІХ СТ.

Жіночі образи роману “Червоне і чорне” - Франція - РОМАН ХІХ СТ.

Усі уроки зарубіжної літератури 10 клас I семестр - Профільний рівень + рівень стандарту - 2018

Мета — формувати компетентності: предметні (розуміння ролі жіночих образів роману Стендаля “Червоне і чорне”; навички аналізування персонажів епічного твору; уміння формулювати й висловлювати оцінні судження; уміння зіставляти явища літератури й життя; високі моральні якості особистості; естетичний смак); ключові (уміння вчитися: прагнення нових знань; інформаційну: уміння знаходити потрібну інформацію, опрацьовувати та презентувати її; комунікативну: толерантне ставлення до почуттів та думок оточуючих; загальнокультурну: гуманістичний світогляд).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Обладнання: портрет Стендаля, текст роману “Червоне і чорне”, ілюстрації до твору.

У світі почуттів є лише один закон — зробити щасливим того, кого любиш.

Стендаль

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Ми вже зазначали, що однією з причин внутрішнього та зовнішнього конфліктів Жульєна Сореля із суспільством були два його кохання. Тож сьогодні ми поговоримо про жінок, які відіграли значну роль у житті Сореля, оскільки саме жіночі образи допомагають повною мірою розкрити характер героя.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання

(Учитель демонструє ілюстрації із зображеннями жіночих образів роману Стендаля “Червоне і чорне”.)

· Розгляньте ілюстрації. Поясніть, кого з героїв або який епізод твору Стендаля зображено на кожній з них, яке значення мав цей епізод у розвитку подій.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Робота з епіграфом

· Як ви зрозуміли епіграф до уроку?

2. Аналіз образів героїв літературного твору (робота в групах)

· У 3 групах складіть анкети жіночих образів роману Стендаля (письмово) та стисло схарактеризуйте їх (усно): 1-ша група — служниці Елізи, 2-га — Луїзи де Реналь, 3-тя — Матильди де ла-Моль.

Очікувані відповіді

1-ша група. Служниця Еліза

Ім’я

Еліза

Вік

Приблизно 18

Особливості зовнішності

Не зазначено

Сімейний стан

Незаміжня

Місце проживання

Маєток мера, покоївка

Читацькі інтереси

Нема

Ставлення до релігії

Помірковане

Ставлення до оточуючих

Стримане

Проблема грошей

Отримала невеличкий спадок

здатність до самопожертви

Автор не пояснює

Вплив на Жульєна

Допомагала прати одяг

Після смерті Жульєна

Автор не згадує

З Елізою Жульєн познайомився в домі де Реналя. Служниця закохалася та прагнула одружитись із Сорелем. Проте жульєн не мав наміру одружуватися з нею, хоча вона й отримала невелику спадщину: адже вона не могла привести його до вищого світу, прокласти шлях до кар’єри

2-га група. Луїза де Реналь

Ім’я

Луїза де Реналь

Вік

Приблизно 30

Особливості зовнішності

Прекрасні очі

Сімейний стан

Заміжня

Місце проживання

Місто Вер’єр

Читацькі інтереси

Романтичні романи

Ставлення до релігії

Шанобливе

Ставлення до оточуючих

З повагою

Проблема грошей

Не хвилює

Здатність до самопожертви

Сильні почуття, здатність до безкорисливої самопожертви

Вплив на Жульєна

Перед смертю він усвідомив, що кохає її по-справжньому

Після смерті Жульєна

Померла

Пані де Реналь — це та ідеальна жінка, яку сам автор мріяв покохати. Дуже вродлива, шляхетна й чиста душею; її серце не кожному вдається підкорити. Жульєн закохав у себе пані де Реналь, проте усвідомив, наскільки палко він її любить, уже коли дістав смертний вирок. Луїза закохалась у Жульєна щиро, віддано, не сподіваючись на майбутнє й не обмірковуючи своїх учинків. Вона пожертвувала для нього шлюбним обов’язком і своїм добрим ім’ям, тому що кохання Луїзи було справжнім. Вона добре бачила вдачу Сореля, але не намагалася його змінити. Злощасного листа написала через ревнощі й чужу злу волю, про що потім шкодувала. Вона прощає жульєнові навіть той постріл, що ледве не вкоротив їй віку, адже кохання до Жульєна стало сенсом її життя

3-тя група. Матильда де Ла-Моль

Ім’я

Матильда де Ла-Моль

Вік

19 років

Особливості зовнішності

Колючі очі

Сімейний стан

Незаміжня

Місце проживання

Париж

Читацькі інтереси

Суспільно-політичні трактати

ставлення до релігії

Насмішкувате

ставлення до оточуючих

Приховане презирство

Проблема грошей

Багатство — запорука успіху

здатність до самопожертви

Сильні почуття, здатність до самопожертви висока, але з певним розрахунком

Вплив на Жульєна

Вона для нього — шанс піднятися кар’єрними сходами

Після смерті Жульєна

Власноруч поховала голову обранця, але незабаром вийшла заміж

Матильда мала гроші, високий статус у вищому світі й багатого батька — усе, щоб не дуже зважати на її скромну вроду. Вона стала для Жульєна засобом кар’єрного злету, але засліплена коханням Матильда згодилася й на такі стосунки. Часто ці взаємини нагадували бойові дії. Можливо, це було не кохання, адже вони мучили одне одного й не були щирими. Матильда була для Жульєна вікном в омріяне майбутнє, а її захоплення ним тішило його самолюбство. Вона наділена енергією людей Відродження. Це сильна натура, на відміну від пані де Реналь, яка готова повністю підкоритися коханому. Матильда бореться за своє щастя й носить під серцем дитину від коханого чоловіка

3. Евристична бесіда

· За що пані де Реналь покохала Жульєна?

· Що спонукало мадам де Реналь написати листа маркізу де Ла-Молю?

· На вашу думку, чому саме перед стратою жульєн відчув справжнє кохання?

· Яка героїня є вашим жіночим ідеалом у романі? Відповідь аргументуйте.

· Чим приваблював Матильду жульєн Сорель?

· Як ви вважаєте, чому жульєн попросив Матильду віддати їхнього сина на виховання пані де Реналь?

· Чому в останні дні свого життя жульєн не хотів бачити Матильду?

· На вашу думку, чи відчував різницю між почуттями двох жінок Жульєн Сорель?

· Як ви вважаєте, навіщо Матильда влаштувала пишну заупокійну месу та власноруч поховала голову Жульєна?

· Чи вартий Сорель того самозреченого почуття, що відчувала до нього Луїза?

4. Сприйняття творів інших видів мистецтв

(Учні переглядають епізоди екранізації роману Стендаля “Червоне і чорне” (1976, СРСР, реж. С. А. Герасимов.)

· Чи справдилися ваші очікування, чи побачили ви на екрані героїнь Стендаля саме такими, якими уявляли їх, читаючи роман?

5. Завершальне слово вчителя

— Розмірковуючи над значенням жіночих образів в романі, пам’ятаймо, що, зображуючи стосунки з жінками та ставлення до кохання, автор показує найістотніші риси характеру головного героя.Крім того, саме в руках жінок опиняється його життя. Кожна з них — ціла епоха, певний етап. Звісно, кохання Жульєна Сореля та пані де Реналь далеке від романтичного — багатослівного й невгамовного. Однак реалізм Стендаля полягає в тому, що він неупереджено оцінює вчинки своїх героїв і того з них, кому найбільше було віддано розуму й серця, посилає на ешафот. Адже найвищим художнім завданням письменника завжди була правда. “Правда, гірка правда” — такий епіграф поставив письменник до свого роману.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

Складання опорного конспекту (запис до зошитів)

· Складіть опорний конспект уроку за здобутою інформацією.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний “Метод прес”

· Схарактеризуйте найцікавіший для вас жіночий образ роману Стендаля “Червоне і чорне” за правилами “Методу ПРЕС” (від англ. PRES — Position, Reason, Example, Solution): а) власна позиція (Position: “Явважаю, що...”); б) обґрунтування (Reason: “...тому, що...”); в) приклад (Example: “Наприклад, ...”); г) висновки (Solution: “Отже (тому), я вважаю...”).

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: скласти тезовий план усного твору “Провінційна пані чи паризька красуня: хто є справжнім коханням Жульєна й кому симпатизує автор?”.

Випереджальне (індивідуальне; 1-2 учні): знайти пояснення назви роману “Червоне і чорне” Стендаля.