Уславлення людського розуму, вірності, винахідливості й допитливості в образі Одіссея - Давня Греція - ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ

Уславлення людського розуму, вірності, винахідливості й допитливості в образі Одіссея - Давня Греція - ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ

Усі уроки зарубіжної літератури 10 клас I семестр - Профільний рівень + рівень стандарту - 2018

Мета — формувати компетентності: предметні (уміння характеризувати образи героїв літературного твору; навички аналітико-дослідницької роботи з текстом; культуру мовлення; мислення; естетичний смак); ключові (уміння вчитися: прагнення нових знань; здатність критично осмислювати інформацію; комунікативну: навички ефективної роботи в групі; толерантне ставлення до думок та почуттів оточуючих; інформаційну: навички визначення ролі деталі в тексті, ефективної роботи з книгою; загальнокультурну: читацькі інтереси; світогляд).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Основні терміни й поняття: епічна поема, поетичний епітет.

Обладнання: портрет Номера, текст “одіссеї”, ілюстрації до неї.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

(Учні стисло переказують прочитані фрагменти поеми Гомера “Одіссей”.)

2. Бліцопитування

· Визначте основні відмінності між поемами Гомера “Іліада” й “Одіссея”. (Головну увагу в “Іліаді” приділено описам боїв, зброї, військової доблесті; в “Одіссеї” змальовано події мирного життя.)

· Що об’єднує ці дві поеми, крім імені автора? (Троянська війна, Одіссей.)

· Назвіть ім’я головного героя “Іліади”. чи є він також головним героєм “Одіссеї”? (Головним героєм поеми “Іліада” вважають Ахілла; Одіссея, який є головним героєм однойменної поеми, в “Іліаді” тільки згадано поміж решти славетних воїнів, однак саме завдяки його винахідливості Трою було зруйновано.)

· Чи побудовані ці дві поеми на міфах троянського циклу? (“Іліада” не описує всіх подій Троянської війни — тільки 51 день до падіння Трої; також у поемі не йдеться ані про причини, ані про перебіг усієї війни. В “Одіссеї” розказано про повернення Одіссея на батьківщину після закінчення Троянської війни, яке тривало 10 років і супроводжувалося надзвичайними пригодами.)

· Скільки років Одіссея не було вдома? (20: 10 років Троянської війни й 10 — шлях додому.)

· Який проміжок часу охоплює дія в поемі “Одіссея”? (40 днів.)

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. За давніх часів Гомера змальовували не тільки як сліпого мандрівного співця, який мав дар провидця та знав усе про минуле й майбутнє,— давні греки шанували Гомера, тільки його називали поетом і вживали щодо нього епітет божественний. Платон уважав, що Гомер “виховав усю Елладу”, а гомерівські герої — Ахілл, Гектор, Одіссей, Пенелопа, Андромаха — сталиулюбленцями не лише давніх греків, а й наступних поколінь. Скульптурами гомерівських героїв прикрашали античні храми, сцени з поем зображали на античних вазах, зброї. Для античного світу гомерівський епос був книгою книг так само, як згодом для християнського світу — Біблія. “Іліада” й “Одіссея” слугували шкільними підручниками і в Давній Греції, і в Римі. Герої Гомерабули взірцями для виховання дітей, а поеми правили за кодекс моралі античного світу. Усе це —могутній поштовх для того, щоб докладніше познайомитися з “Одіссеєю” та її головним героєм.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Теорія літератури

Епічна поема — один із різновидів поеми, у якій порушено важливі проблеми минулого, сучасного й майбутнього. Поема розгортається на основі певних подій, має сюжет та чітко виражені характери.

Постійний епітет — зазвичай у фольклорі це стале образне означення предмета чи явища, наприклад кривава зрада, сира земля, хитромудрий Одіссей, шоломосяйний Гектор.

2. Аналіз образу героя літературного твору

· Що вам відомо про походження та соціальний статус Одіссея? (Цар Ітаки. Його батько — хитрий Сізіф (Лаерт), його дід — Автолік, прадід — бог Гермес (покровитель вправних і спритних); його багатство — отари. Він має дружину Пенелопу та сина Телемаха.)

· Розкажіть про ділові якості героя. (Він є досвідченим воїном, “градоборцем” (начебто саме він вигадав троянського коня), один із ахейських ватажків.)

· Що відомо про його фізичний стан та зовнішність? (Одіссей є звичайною людиною, але він фізично сильний і витривалий.)

· Якими рисами наділив автор свого героя? (Одіссей — уособлення мудрості; він неабиякий оратор, талант дипломата поєднано в ньому із силою, мужністю, спритністю, вправністю в бою. Одіссей приваблює відданістю батьківщині: де б він не був, якими б принадами його не спокушали, він прагне повернутися на свою маленьку Ітаку. Гідне поваги й Одіссеєве кохання до Пенелопи: навіть прекрасна німфа Каліпсо не змогла примусити його забути дружину. Одіссей напрочуд вигадливий, про що свідчать його втеча від кіклопа Поліфема, боротьба з Кіркеєю, перемога над Скіллою та Харібдою.)

· Автор оспівує тільки силу й героїзм Одіссея? (Гомер також зазначає, що Одіссей усе вміє зробити власноруч, не цурається будь-якої праці. Одіссей постає героєм і людиною, відданим батьком і чоловіком, полум’яним патріотом своєї батьківщини.)

· Чи можна вважати Одіссея ідеальною людиною? (Подеколи герой виявляє марнославство, підступність до ворогів, глузливість, жорстокість, хитрість, нерозважливість (пригадаймо відплиття від острова кіклопів), не завжди дослухається до порад своїх супутників.)

· Як ставляться до героя інші персонажі поеми? (Одіссея поважають; він завжди вірить у себе, тому навіть у найтяжчі моменти знаходить сили, щоб рухатися далі; намагається протистояти стихії; опікується своєю командою (завдяки кмітливості перемагає Поліфема та звільняє товаришів); вистоявши в сутичці з чарівницею Кіркою (Кіркеєю), не поспішає скористатися гостинністю, вимагаючи насамперед звільнення супутників від чарів. Відважний мореплавець, зухвалий шукач пригод, розумний лідер, Одіссей ще й виважений господар, що дбає про свій зиск.)

3. Інтерактивний прийом “Ґронування” (запис до зошитів)

· За принципом ґронування складіть схему до образу Одіссея.

Примітка. Пропонований різновид роботи спонукає учнів міркувати й відверто висловлюватися, стимулює до пошуку зв’язків між окремими поняттями. Для роботи обирають слово-тему (опорне слово, поняття, термін та ін.), до якого добирають слова за асоціаціями, створюючи однорівневі (від першого слова) та багаторівневі (кожне слово наступного рівня стає опорним) ґрона. Багаторівневе ґроно, засноване на принципі гіперзв’язків, стає розгорненою опорною схемою за обраною темою. Ґронування допомагає за нетривалий час пригадати багато інформації та систематизувати її.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

Творчо-аналітична робота

· Доведіть, що Одіссей — утілення ідеалу давніх греків. (Мудрість Одіссея, його дипломатичний талант, який, щоправда, часом нагадує крутійство, доповнено мужністю, фізичною силою, спритністю, вправністю в бою, силою волі, стійкістю й витримкою. Він діє помірковано й обережно, не зізнаючись навіть найближчим, коли готує розправу над женихами Пенелопи. Усі 10 років поневірянь Одіссей залишався патріотом своєї батьківщини. Саме такі риси особистості цінували давні греки.)

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний прийом “Запитання авторові”

· Про що б ви запитали Гомера, якби мали нагоду поговорити з ним?

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: дочитати обрані фрагменти поеми Гомера “Одіссея”.

Випереджальне (групове; 5 домашніх груп): підготувати повідомлення (4 групи — про відповідні елементи поеми: 1-ша — міфологічні, 2-га — казкові, 3-тя — епічні та пригодницькі, 4-та — побутові; 5-та група — про образи Пенелопи й Телемаха).