ПЕРЕДМОВА

ПЕРЕДМОВА

Усі уроки зарубіжної літератури 10 клас II семестр - Профільний рівень + рівень стандарту - 2018

Літературна освіта є важливою складовою всебічно розвиненої особистості, оскільки впливає на формування культурних та життєвих цінностей людини, уміння усвідомлювати, критично осмислювати, оцінювати, порівнювати різні прояви буття. Навчання зарубіжної літератури в школі спрямоване на досягнення мети загальної середньої освіти, що полягає в розвитку соціалізації учнів, формуванні їхньої національної свідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення й поведінки, творчих здібностей, навичок дослідницької діяльності та життєзабезпечення.

Однак завданням школи є не стільки збагачувати учнів певними знаннями (інформацією), скільки навчити, як і де самостійно знайти потрібну інформацію, як застосувати здобуті знання. Отже, мета вчителя-філолога — виховання творчого читача із критичним мисленням, гуманістичним світоглядом, загальною культурою, естетичним смаком завдяки збагаченню духовно- емоційного світу кожного учня, формуванню моральних цінностей та орієнтирів, розвитку творчого мислення, уяви, читацької компетентності, мовлення. Саме тому сьогодні важливим є формування ключових і предметних компетентностей школярів.

Посібник серії “Усі уроки” створено відповідно до оновленої Міністерством освіти і науки України програми із зарубіжної літератури для 10-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання профільного рівня, чинної від 2018/19 навчального року. Наведені тут календарно-тематичне планування та розширені плани-конспекти уроків для викладання зарубіжної літератури за профільним рівнем у II семестрі 10-го класу також стануть у пригоді вчителям, які працюють у 10-х класах за рівнем стандарту.

Розділ “Сучасна література в юнацькому читанні” містить плани-конспекти уроків за всіма запропонованими програмою творами, що дасть змогу вчителеві обрати матеріал для викладання.

Це видання допоможе не лише словесникам-початківцям, а й досвідченим педагогам (творчий учитель може доповнити запропоновані тут форми й методи роботи власними напрацюваннями, зважаючи на рівень навчальних досягнень учнів конкретного класу) збагатити свій досвід раціональними способами викладу навчального матеріалу, різноманітними прийомами активізації образного, логічного, асоціативного мислення, що розвивають спостережливість, пам’ять, зв’язне мовлення, культуру спілкування й естетичний смак, дають змогу якнайповніше розкрити виховний потенціал художньої літератури.
На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.