Ідейно-естетичні погляди та творчий шлях Оскара Уайльда - Англія - РОМАН ХІХ СТ.

Ідейно-естетичні погляди та творчий шлях Оскара Уайльда - Англія - РОМАН ХІХ СТ.

Усі уроки зарубіжної літератури 10 клас II семестр - Профільний рівень + рівень стандарту - 2018

Мета — формувати компетентності: предметні (знання особливостей перебігу літературного процесу ХІХ ст., життя та творчості О. Уайльда; розуміння значення його творчості для розвитку сучасного роману; аналітичне мислення; творчі здібності; культуру мовлення; естетичний смак); ключові (уміння вчитися: навички самостійної роботи; прагнення нових знань; комунікативну: навички спілкування в колективі; толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційну: уміння знаходити потрібну інформацію та презентувати її; загальнокультурну: прагнення літературної освіченості; гуманістичний світогляд).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Міжпредметні зв'язки: всесвітня історія.

Основні терміни й поняття: гедонізм, естетизм.

Обладнання: портрет О. Уайльда,1схема “Життя та творчість оскара Уайльда”, фрагменти художнього фільму “Уайльд” (1997; Велика Британія, Німеччина, Японія; реж. Б. Ґілберт), медіазасоби.

Правдиві в житті людини не її справи, а легенди, які її оточують.

Ніколи не слід руйнувати легенд. Крізь них ми можемо...

розгледіти справжнє обличчя людини.

О. Уайльд

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Майстер ефектних афоризмів і геніальних парадоксів, Оскар Уайльд є одним із найбільш цитованих класиків. Його твори давно розібрали на афоризми по всьому світу, а його вмінням приховати за ширмою гумору неймовірно глибокий сенс захоплюється вже не одне покоління читачів. Сьогодні ми познайомимося з цим митцем ближче.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Інтерактивний прийом “Ґронування” (запис до зошитів)

· Зважаючи на вивчене в попередніх класах, за принципом ґронування складіть схему до постаті О. Уайльда.

2. Робота з епіграфом

· Як ви розумієте епіграф до уроку?

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Вступне слово вчителя

— Дотепний красень із довгим волоссям, Оскар Уайльд за життя був загальним улюбленцем. Сучасники письменника стверджували, що в його присутності ніхто ні на кого більше не звертав уваги. Чудовий співрозмовник, майстерний оповідач з ідеальною дикцією, він зачаровував слухачів своїми лекціями й розповідями.

Ще до того, як заявити про себе в літературі, Оскар Уайльд здійснив революцію в моді. Він з’являвся в суспільстві в особисто вигаданому запаморочливому вбранні. Сьогодні це були вузькі штани й шовкові панчохи, завтра — розшитий квітами жилет, післязавтра — лимонні рукавички в поєднанні з пишним мереживним жабо. Неодмінним аксесуаром була гвоздика в петлиці, пофарбована в зелений колір.

Його життя було наскільки яскравим, настільки й трагічним.

Оскар Уайльд

Життя та творчість Оскара Уайльда

Літературний напрям: естетизм

2. Сприйняття творів інших видів мистецтв

(Учні переглядають фрагменти художнього фільму “Уайльд” (1997; Велика Британія, Німеччина, Японія; реж. Б. Ґілберт).)

· Чи збіглися ваші враження про митця з образом, майстерно втіленим на екрані Стівеном Фраєм?

3. Опрацювання опорної схеми (запис до зошитів)

· Самостійно опрацюйте схему “життя та творчість Оскара Уайльда”. Занотуйте до зошитів найсуттєвіше.

4. Повідомлення учнів (за випереджальним домашнім завданням)

(Учень (учениця) виступає із загальним оглядом ідейно-естетичних поглядів О. Уайльда.)

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

Складання опорного конспекту (запис до зошитів)

· Складіть опорний конспект уроку за здобутою інформацією.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний прийом “Ґронування” (продовження; запис до зошитів)

· Доповніть схему, складену на початку уроку, новими ґронами до постаті О. Уайльда.

Інтерактивний прийом “Запитання авторові”

· Про що б ви запитали О. Уайльда, якби мали нагоду поговорити з ним? Чому у вас виникли такі запитання?

Інтерактивний прийом “Мікрофон”

· Завершіть речення: “Сьогодні мене здивувало...”.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: опрацювати опорний конспект уроку й відповідний матеріал підручника, знайти й записати визначення терміна естетизм.

Для охочих: переглянути художній фільм “Уайльд” (1997; Велика Британія, Німеччина, Японія; реж. Б. Ґілберт).

Індивідуальне: підготувати повідомлення про задум та історію написання О. Уайльдом роману “Портрет Доріана Ґрея”.

______________­______________­________

1 Під час вивчення творчості О. Уайльда бажано щоуроку демонструвати учням різні портрети митця.