Оскар Уайльд “Портрет Доріана Ґрея”: історія написання та стисла характеристика. Філософсько-естетичні й моральні проблеми у творі - Англія - РОМАН ХІХ СТ.

Оскар Уайльд “Портрет Доріана Ґрея”: історія написання та стисла характеристика. Філософсько-естетичні й моральні проблеми у творі - Англія - РОМАН ХІХ СТ.

Усі уроки зарубіжної літератури 10 клас II семестр - Профільний рівень + рівень стандарту - 2018

Мета — формувати компетентності: предметні (знання особливостей перебігу літературного процесу ХІХ ст., життя та творчості О. Уайльда; розуміння значення його творчості для розвитку сучасного роману; аналітико-дослідницькі навички; культуру мовлення; творчі здібності; аналітичне мислення; багатий словниковий запас; естетичний смак); ключові (уміння вчитися: навички самостійної роботи; пізнавальну активність; комунікативну: навички спілкування в колективі; толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційну: уміння визначати роль деталі в тексті; навички роботи з книгою; загальнокультурну: читацькі інтереси; гуманістичний світогляд).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Основні терміни й поняття: естетизм, естетика, етика, гедонізм, моральність, аморальність, імморалізм, культ, парадокс, тема, проблема.

Обладнання: портрет О. Уайльда, ілюстрації до роману “Портрет Доріана Ґрея”.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Евристична бесіда

· Які факти з життя Уайльда вам запам’яталися? Чому?

· Чому О. Уайльда називають письменником англійського раннього модернізму? (Завдяки естетизму творчості письменника, ознакам імпресіонізму, що є в романі.)

· У яких жанрах працював О. Уайльд? (У його творчому доробку є поезії, казки, роман, драматичні твори.)

· Чим казки Уайльда відрізняються від казок інших авторів? D яку паралель ми можемо провести між казками письменника та його життям?

· Що таке естетизм?

IІI. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Деяких класиків ніколи не припинять цитувати. Один із них — Оскар Уайльд. Естет, епатажний письменник, управний оповідач і майстер афоризмів, він вражав читачів і співрозмовників умінням надати думці гранично стислої, довершеної форми. А ще він опанував універсальну мову сарказму. Єдиний свій роман “Портрет Доріана Ґрея” Уайльд написав менш ніж за 3 тижні. Цей твір екранізували понад 25 разів. Цікаво, що жодну з вад Доріана Ґрея чітко в романі не названо, крім його зловживання опіумом. Сам Уайльд говорив, що кожен бачить у його героєві власні гріхи й пороки. Сьогодні в психології відома хвороба “синдром Доріана Ґрея” — культ молодості, страх фізичного старіння. Тож цілком закономірним є питання: чому невеликий за обсягом роман залишив настільки вагомий слід у пам’яті тих, хто його прочитав? Розгляньмо це докладніше.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Словникова робота (запис до зошитів)

Естетизм — суб’єктивно-ідеалістичний підхід до мистецтва, що ґрунтується на теорії “мистецтво для мистецтва” й протиставляє його дійсності, заперечує ідейність та соціальну спрямованість мистецтва; утеча від буденного існування у царину Прекрасного.

Естетика — філософська наука про красу.

Етика — філософська наука про мораль.

Моральність — вид суспільних відносин, спрямованих на ствердження самоцінності особистості, рівності всіх людей. Моральність регулює поведінку людини в усіх сферах суспільного життя — у праці, побуті, політиці, науці, сімейних та особистих стосунках.

Аморальність — дії, що суперечать загальноприйнятим у суспільстві нормам поведінки.

Імморалізм — цілковита відсутність будь-якої моральної оцінки певного явища.

Культ — релігійне вшанування якихось предметів або надприродної істоти; обрядовий бік релігії; надмірне звеличення чогось або когось.

Парадокс (у перекладі з грец.— несподіваний, такий, що суперечить здоровому глузду) — думка, що разюче розходиться з усталеними поглядами.

2. Повідомлення учнів (за випереджальним домашнім завданням)

— Роман “Портрет Доріана Ґрея” мав реальне підґрунтя. Оскар Уайльд приятелював із художником на ім’я Безіл Ворд. Зустрівши одного разу в його майстерні надзвичайно вродливого натурника, Уайльд вигукнув: “Який жаль, що і йому не минути старості зі всією її потворністю!”. На це Безіл відповів, що готовий малювати щороку портрет, щоб закони природи — старіння людини — відбивалися на портреті, а не на зовнішності красеня-натурника.

О. Уайльд написав “Портрет Доріана Ґрея” на замовлення одного американського журналу, причому за рекордно стислий термін — дещо більше, ніж за 2 тижні, тому що уклав парі: він здатен створити роман саме в такий проміжок часу. У липні 1890 р. роман вийшов друком в американському журналі Lippincott’s Monthly Magazine.

журнальна публікація “Портрета Доріана Ґрея” мала широкий резонанс, і письменник вирішив оприлюднити твір окремим виданням, доопрацювавши деякі глави, аби зробити роман “вагомішим”, тобто більшим за обсягом, адже в тогочасній англійській літературі склалися певні традиції щодо жанру роману. Саме для окремого видання О. Уайльд написав і відому “Передмову”, що містить 25 афоризмів, у яких у парадоксальній формі викладено естетичну теорію автора. У квітні 1891 р., набувши нового вигляду, роман вийшов друком окремою книжкою.

3. Аналіз тексту літературного твору (запис до зошитів)

· Колективно складіть анкету роману О. Уайльда “Портрет Доріана Ґрея”.

Очікувана відповідь

Анкета роману О. Уайльда “Портрет Доріана Ґрея”

Видання:

уперше вийшов друком 20 червня 1890 р. у журналі Lippincott’s Monthly Magazine. Другу редакцію, у якій автор дещо доповнив та змінив твір, дописав нові розділи, читачі побачили окремою книжкою у квітні 1891 р.

Літературний рід:

епос.

Жанр:

інтелектуальний роман.

Літературний напрям:

синтез романтизму, реалізму, імпресіонізму, естетизму.

Тема:

мистецтво та краса (історія життя і смерті молодого красеня Доріана Ґрея).

Ідея:

врода й мораль не мають нічого спільного; велич справжнього мистецтва.

Композиція роману:

роман містить передмову (25 афоризмів) та 20 розділів.

Експозиція:

у майстерні художника Безіла Голворда триває робота над портретом Доріана Ґрея.

Зав’язка:

фатальне бажання Доріана Ґрея.

Розвиток подій:

кохання та самогубство Сібіл Вейн → портрет — дзеркало душі Ґрея → утілення ідей гедонізму лорда Генрі у житті Доріана Ґрея → убивство Безіла → смерть Джеймса Вейна → лицемірство Доріана щодо Гетті Мертон.

Кульмінація:

замах на портрет.

Розв’язка:

смерть Доріана Ґрея.

Головні герої:

натурник Доріан Ґрей, художник Безіл Голворд, лорд Генрі Воттон, кохана Доріана Сібіл Вейн, її матір та брат Джеймс, хімік Алан Кемпбел.

Проблематика:

■ мистецтво та мораль;

■ співвідношення внутрішньої краси та зовнішньої вроди;

■ зв’язок між життям та мистецтвом.

Провідні ознаки:

■ інтелектуалізм;

■ естетизм;

■ парадокс.

· Колективно складіть сюжетний ланцюжок подій роману О. Уайльда “Портрет Доріана Ґрея”. (Художник Безіл пише портрет прекрасного юнака Доріана Ґрея і розмовляє зі своїм другом лордом Генрі. Незабаром приходить і сам натурник, краса якого зачаровує Безіла й лорда Генрі → портрет закінчено, і Доріан мріє вголос: “Якби портрет мінявся, а я міг завжди залишатися таким як є!”; Безіл дарує йому портрет → Доріан поринає у світське життя (під упливом лорда Генрі) і закохується в акторку Сібіл Вейн → закохавшись у Доріана, Сібіл уже не може так гарно грати, але Доріан кохав не її, а зіграних нею героїнь → дівчина скоює самогубство, а на портреті Доріана з’являється зморшка → наступні 12 років Доріан шукає розради як у мистецтві, так і в притонах → Безіл намагається напоумити Доріана, той показує йому портрет, а потім убиває художника → шантажуючи хіміка Кемпбела (свого колишнього супутника в гульбищах), Доріан позбавляється тіла Безіла → шлях насолоди, розпусти й деградації, уплив Доріана на інших людей → смерть Алана Кемпбела → смерть Джеймса Вейна → спроба розпочати все знову й одружитися з Гетті Мертон → одного разу вночі Доріан кинувся на портрет із ножем. Слуги, які прибігли на його крик, побачили мертве тіло потворного стариганя, а портрет набув своєї первозданної краси.)

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

1. Складання опорного конспекту (запис до зошитів)

· Складіть опорний конспект уроку за здобутою інформацією.

2. Постановка й розв'язання проблемного питання (запис до зошитів)

· Як ви розумієте вислів О. Уайльда: “Книжки, які світ називає аморальними, — це книжки, які демонструють світу його ганьбу”?

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний прийом “Мікрофон”

· Завершіть речення: “У творчості О. Уайльда мене вразило...”.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: знати зміст роману О. Уайльда, особливу увагу приділити тезам передмови, визначити ознаки естетизму в образах роману.

Для охочих: переглянути екранізацію “Доріан Ґрей” (2009, Велика Британія, реж. О. Паркер).

K">1 Під час вивчення творчості О. Уайльда бажано щоуроку демонструвати учням різні портрети митця.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.