Еволюція Доріана Ґрея - Англія - РОМАН ХІХ СТ.

Еволюція Доріана Ґрея - Англія - РОМАН ХІХ СТ.

Усі уроки зарубіжної літератури 10 клас II семестр - Профільний рівень + рівень стандарту - 2018

Мета — формувати компетентності: предметні (знання особливостей перебігу літературного процесу ХІХ ст.; розуміння значення творчого доробку О. Уайльда для розвитку сучасного роману; знання особливостей розв'язання питання про сенс краси в романі “Портрет Доріана Ґрея”; розуміння філософсько-естетичної проблематики, значення системи образів для розкриття ідейного задуму твору; знання причин та наслідків змін у світогляді Доріана Ґрея; уміння аналізувати образи героїв літературного твору; аналітичне мислення; культуру мовлення; творчі здібності; естетичний смак); ключові (уміння вчитися: навички самостійної роботи; пізнавальну активність; комунікативну: навички спілкування в парі, колективі; толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційну: уміння визначати роль деталі в тексті; навички роботи з книгою; загальнокультурну: толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих, свідоме ставлення до моральності; читацькі інтереси; гуманістичний світогляд).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Міжпредметні зв'язки: всесвітня історія.

Основні терміни й поняття: естетизм, гедонізм, філософсько-естетична проблематика.

Обладнання: портрет О. Уайльда, тексти роману “Портрет Доріана Ґрея”, ілюстрації до нього, роздавальний матеріал.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Доріан Ґрей — юнак, наділений неймовірною вродою. Потрапляючи під уплив ідей нового гедонізму, які проповідує лорд Генрі, він присвячує своє життя насолоді й пороку. Це фігура подвійна: у Доріані поєднані тонкий естет і навіть романтик із порочним, безжальним злочинцем і розпусником. Ці дві протилежні сторони його характеру перебувають у постійній боротьбі. Це провина чи біда героя? На це запитання ми спробуємо сьогодні відповісти.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Інтерактивна вправа “Порушена послідовність”

Примітка. Форма роботи “Порушена послідовність” спрямована на перевірку знання учнями художнього тексту. Цитати з тексту літературного твору виписано на окремих картках. Учні мають розкласти їх у правильній послідовності подій, що відбуваються у творі.

Опис змісту карток

■ Самогубство Сібіл Вейн.

■ Убивство Безіла Голворда.

■ Знайомство лорда Генрі з Доріаном Ґреєм.

■ Загибель Джеймса Вейна.

■ Смерть Доріана Ґрея.

■ Доріан ховає портрет на горищі.

■ Самогубство Алана Кемпбела.

■ Дивне бажання Доріана.

2. Перевірка домашнього завдання

· За ланцюжком колективно визначте ознаки естетизму в романі О. Уайльда “Портрет Доріана Ґрея”.

Очікувана відповідь

Ознаки естетизму в романі О. Уайльда “Портрет Доріана Ґрея”

■ Проблема величі й вічності мистецтва.

■ Замилування прекрасним.

■ Зображення краси у всіх її проявах.

■ Теоретик та ідеолог естетизму — лорд Генрі.

■ Творці прекрасного — безіл Голворд та Сібіл Вейн (ідея самовідданого служіння високому мистецтву).

■ життя наслідує мистецтво.

■ Порожня краса (Доріан Ґрей) гине, а мистецтво (портрет) залишається.

■ Мистецтво вище за істину й мораль.

■ Естетична увага до почуттів, вражень людини.

■ Проголошення насолоди як вищого сенсу існування (гедонізм).

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Евристична бесіда дискусійного характеру

· Як ви вважаєте, чого прагнув Доріан Ґрей у житті?

· Чим був для Доріана його портрет? (Портрет — це його совість, душа.)

· На вашу думку, чому Доріан вирішив позбутися портрета?

· Як ви вважаєте, чому доля до певного часу ніби оберігає Доріана, і йому так довго все сходить з рук? (Кожна людина має право на другий шанс, але Доріан не скористався ним. Декілька разів він приймав рішення і обіцяв самому собі змінити своє життя. Йому подобалось те, що він робить, адже мета його життя полягала в розвитку власного “я”. Доля карає тих, хто недбало використовує безцінний дар життя.)

2. Творчо-аналітична робота

· Колективно за запитаннями складіть схему еволюції (точніше — деградації) головного героя роману О. Уайльда “Портрет Доріана Ґрея”.

Примітка. Учитель тільки ставить запитання, не озвучує кількість сходинок та їхні умовні назви: цю інформацію наведено для полегшення орієнтування педагога.

Перша сходинка пороку. Усвідомлення власної краси

· Що було хибним у роздумах Доріана Ґрея?

· Із цієї сходинки потрібно було йти вгору, чому ж він обрав інший шлях?

· Чому Доріан так легко здатен розлучитися зі своєю душею?

· Чи зрозумілі для вас хвилювання Доріана?

Друга сходинка пороку. Випробування коханням

· Кого кохав Доріан — Сібіл чи ролі, які вона майстерно грала в театрі?

· Чи можна стверджувати, що Доріан захопився бутафорією, а не звичайною людиною?

· Які зміни сталися на портреті Доріана після розриву з Сібіл?

· Яке запитання вперше поставив перед собою Доріан? (“Невже я зовсім не маю серця?..”)

Третя сходинка пороку. Самолюбство й бездушність; пересичення ВСІМ

· Доріан прагнув нових знань. які захоплення він мав?

· Яке життя веде Доріан?

· У який спосіб він упливає на оточуючих? Чому люди, з якими спілкується Доріан, майже без опору підкоряються пороку?

· Як ви вважаєте, чому люди піддаються магнетизму розпусти? Чому Доріан Ґрей обрав саме цей шлях?

Четверта сходинка пороку. Трясовина розпусти

· Навіщо Доріан вирішив показати портрет Безілові? Що побачив Безіл? (“Воно ж має очі диявола!..”)

· Як ви вважаєте, чи винен художник у тому, що Доріан став саме таким?

· Хто винен у змінах, що сталися з Доріаном?

П'ята сходинка пороку. Убивство людини

· Як уплинув на Доріана скоєний ним злочин?

· І знову він прямує до кубла розпусти. Що мріє там знайти?

· Чи можна вилікуватися від страшних спогадів?

· Які почуття постійно переслідували Доріана?

Шоста сходинка пороку. Відчуття страху

· Чого боявся Доріан?

· Що він зрозумів?

· Які думки переслідували Доріана?

· На що він сподівався?

· На які вчинки його штовхав страх?

Сьома сходинка пороку. Убивство власних совісті й душі

· У які способи Доріан мав намір врятувати свою душу?

· Лорд Генрі якось сказав Доріанові, що справжня таємниця щастя — у пошуку краси. Чому цей шлях не зробив Доріана щасливим? (Потрібно усвідомлювати мету своїх пошуків. Доріан не знайшов краси: вона відсутня там, де він її шукав. Краса не у відчуттях, не в насолоді й навіть не у мистецтві. Красу слід шукати в людині.)

Очікуваний результат

Деградація головного героя роману О. Уайльда “Портрет Доріана Ґрея”

3. Узагальнення вчителя

— Образ Доріана Ґрея в романі долає певні етапи розвитку. Спочатку натурник постає перед нами щирим і відкритим юнаком, потім поступово потрапляє під згубний уплив ідей лорда Генрі, але намагається їм протистояти. Переламним моментом у розвитку образу головного героя твору є смерть Сібіл Вейн, яка, на думку Доріана Ґрея, єдина могла не спокуситися розмовами лорда. Після її смерті Доріан Ґрей стає свідомим провідником ідей Генрі Воттона, власноруч реалізує провідні засади його філософії. Він поширює ці ідеї на оточуючих, отруюючи певну частину молоді, і на його боці вагомий доказ — його краса. Ніхто не вірить, що він веде аморальний спосіб життя, йому довіряють, оскільки обличчя його чисте та спокійне, а очі випромінюють лагідний блиск. Отруюючи ідеями лорда Генрі оточуючих, Доріан Ґрей скалічує життя багатьох. Так само він руйнує власну душу.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

Інтерактивний прийом “Дискусійна сітка Елвермана” (робота В парах)

· У парах розв’яжіть проблему й заповніть відповідними аргументами стовпці “Так” і “Ні” у “Таблиці Елвермана”.

Так

Проблема (тема)

Ні

...

Чи вартий Доріан Ґрей співчуття?

...

Примітка. Стратегія “Дискусійна сітка Елвермана” (“Сітка Елвермана”, “Таблиця Елвермана”, “Павутиння дискусій”) спрямована на формування в учнів уміння всебічно аналізувати запропоновану проблему (тему), організовувати коректну дискусію й формувати чітку позицію щодо обговорюваної проблеми (теми) на рівні дібраних аргументів. Проблему слід сформулювати так, щоб учні мали змогу розв’язати її, навівши однакову кількість аргументів та контраргументів. Цю роботу можна організувати в парах або групах, а результати обговорювати всім класом.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний прийом “Одне слово”

· Завершіть речення одним словом: “Сходинки деградації Доріана Ґрея свідчать про...”.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: повторити вивчене за підручником та опорними конспектами; знайти в романі О. Уайльда “Портрет Доріана Ґрея” елементи фантастичного, образи-символи.

Випереджальне (індивідуальне; 1-2 учні): підготувати стисле повідомлення про українські переклади роману митця.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.