РМ (усно). Еволюція головних героїв романів Стендаля, Ґ. Флобера, Ф. М. Достоєвського й О. Уайльда - Англія - РОМАН ХІХ СТ.

РМ (усно). Еволюція головних героїв романів Стендаля, Ґ. Флобера, Ф. М. Достоєвського й О. Уайльда - Англія - РОМАН ХІХ СТ.

Усі уроки зарубіжної літератури 10 клас II семестр - Профільний рівень + рівень стандарту - 2018

Мета — формувати компетентності: предметні (знання особливостей перебігу літературного процесу та розвитку романістики в ХІХ ст.; розуміння специфіки образів для розкриття ідейного задуму, філософсько-етичної проблематики літературних творів; навички компаративного аналізу художніх образів; уміння визначати роль деталі в тексті; уміння формулювати свою думку, обґрунтовувати й обстоювати її; культуру зв'язного усного й писемного мовлення; аналітичне мислення; творчі здібності; естетичний смак); ключові (уміння вчитися: навички самостійної роботи; пізнавальну активність; комунікативну: навички роботи в парі й колективі; толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційну: навички роботи з книгою; загальнокультурну: свідоме ставлення до моральності; читацькі інтереси; гуманістичний світогляд).

Тип уроку: урок узагальнення й систематизації набутих знань, умінь та навичок (урок розвитку мовлення).

Міжпредметні зв'язки: всесвітня історія, українська художня культура (мистецтво).

Основні терміни й поняття: роман, тема, проблема, боваризм, естетизм, психологізм, поліфонізм.

Обладнання: портрети романістів ХІХ ст. (Стендаля, Ґ. Флобера, Ф. М. Достоєвського. о. Уайльда), ілюстрації із зображеннями героїв їхніх творів (Жульєна Сореля, Емми Боварі, Родіона Раскольникова, Доріана Ґрея), кросворд, роздавальний матеріал.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Розв'язання кросворда

· Розв’яжіть кросворд, і в зафарбованих клітинках прочитаєте одну з провідних рис романів ХІХ ст.

1. Причина, що спонукала Ґ. Флобера залишити навчання. (Епілепсія.)

2. Те, що відбувається водночас із головним героєм та його портретом у романі О. Уайльда “Портрет Доріана Ґрея”. (Фантастика.)

3. “Професія” жінки, на якій головний герой роману Ф. М. Достоєвського мав намір перевірити свою “теорію”. (Лихварка.)

4. Почуття, що керувало вчинками героїні роману Ґ. Флобера. (Кохання.)

5. Кумир головних героїв романів Стендаля та Ф. М. Достоєвського. (Наполеон.)

6. Ім’я головного героя роману Стендаля “червоне і чорне”. (Жульєн.)

7. Назва явища, що означає конфлікт між реальним та ідеальним; життя в самообмані, бажання уявляти себе іншим (іншою). (Боваризм.)

8. Заміна смертного вироку, оголошеного Ф. М. Достоєвському. (Каторга.)

9. Літературний напрям, утілений у романі Стендаля “Червоне і чорне”. (Реалізм.)

10. Найбільше захоплення О. Уайльда, що стало панівним, та згодом літературна течія. (Естетизм.)

11. Прізвище героя роману Ф. М. Достоєвського, який загинув, розчавлений кіньми. (Мармеладов.)

Ключове слово: психологізм.

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Як ви вже знаєте, психологізм — це передавання художніми засобами внутрішнього стану персонажа, його думок, переживань, зумовлених внутрішніми й зовнішніми чинниками. Найбільші можливості щодо виявлення психологізму надає проза. У творах Ф. М. Достоєвського, Стендаля, Ґ. Флобера та О. Уайльда психологізм набув такої властивості, як діалектика душі. Це не просто глибоке та правдиве зображення внутрішнього світу персонажів: це його зображення в розвитку з урахуванням усіх злетів і падінь духу. Саме про такі злети й падіння духу пропоную сьогодні поговорити.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Вступне слово вчителя

— Визначаючи жанрову своєрідність прочитаних нами романів, ми дійшли висновку, що вони насамперед є психологічними. Психологічний роман — різновид роману, у якому відтворено внутрішні переживання особистості, духовну еволюцію, пошуки й суперечності героя, що зумовлюють його вчинки й поведінку. Головним об’єктом дослідження у психологічному романі є людина з її неповторним внутрішнім світом. Психологічний роман сформувався в XIX ст. (“Герой нашого часу” М. Ю. Лермонтова, “Пані Боварі” Ґ. Флобера, “Злочин і кара”, Ф. М. Достоєвського та ін.). У реалістичному психологічному романі письменники досліджують уплив соціальних обставин на психологію людини, взаємозв’язок індивідуального й загального. За законами модернізму суспільне не має визначального характеру, на першому плані — особистість, яка творить свій особливий світ (як це зазначено в романі О. Уайльда).

2. Аналіз образів героїв літературних творів (за випереджальним домашнім завданням; робота В групах)

· У 4 групах дайте відповіді на запропоновані вчителем запитання, зробіть узагальнення та стисло схарактеризуйте еволюцію образу головних героїв літературних творів: 1-ша група — Жульєна Сореля, 2-га — Емми Боварі, 3-тя — Родіона Раскольникова, 4-та — Доріана Ґрея.

Запитання для роботи груп

1-ша група. Жульєн Сорель

· Що ви знаєте про походження та сім’ю Жульєна? Які риси характеру в той час у ньому переважали?

· Хто і що впливало на формування його характеру й життєвої позиції, що стало мотивацією його вчинків?

· Які випробування довелося здолати Жульєнові?

· Про що мріяв юнак?

· Які риси характеру виявив Жульєн на службі в де Реналя?

· Чому довгоочікуване навчання в семінарії принесло Жульєну розчарування?

· Що привабило в жульєні Матильду де ла-Моль?

· Чи здатен на справжнє кохання Жульєн?

· Чому Жульєн Сорель відмовився від захисту на суді і не боровся за своє життя?

· Шлях Жульєна — це шлях злету чи шлях падіння?

2-га група. Емма Боварі

· Що ви знаєте про дитинство Емми?

· Коли і під впливом чого (кого) сформувалися мрії Емми про подальше життя?

· Чому Емма вийшла заміж за пана Боварі?

· Як склалось її сімейне життя та стосунки з чоловіком?

· Що змусило ЕММУ шукати кохання не в родині?

· Еммою керувало справжнє кохання чи бажання розважитись?

· Хто зустрічався на життєвому шляху Емми? Чи було ставлення до неї щирим?

· Чи була Емма щасливою?

· Як ви вважаєте, яка основна причина самогубства Емми?

· Чи був життєвий шлях Емми її еволюцією?

3-тя група. Родіон Раскольников

· Що ви знаєте про дитячі та юнацькі роки родіона, його сім’ю?

· Від якого моменту його життя автор розпочинає розповідь про героя?

· Яким автор його зображує? Які риси зовнішності чи характеру підкреслює?

· Пригадайте сни Родіона. Про що вони свідчать? Яке значення мають для розкриття його характеру?

· Чи жорстоким є Родіон? Що штовхає його на вбивство?

· Як Родіон ставиться до оточуючих?

· Під впливом чого формується його світогляд і з’являється така своєрідна “теорія”?

· Коли саме до Родіона приходить відчуття провини й каяття? D чи здатен Родіон на щире кохання?

· Шлях Родіона Раскольникова — це шлях злету чи шлях падіння?

4-та група. Доріан Ґоей

· Яким перед читачем постає Доріан Ґрей на початку роману? Як до нього ставляться оточуючі? Як його описує автор?

· Що ми дізнаємося про дитячі роки й оточення Доріана?

· Чим Доріан захоплюється? Про які риси характеру свідчать ці захоплення?

· Яким і ким був Доріан для Безіла до зустрічі з лордом Генрі?

· Коли Доріан уперше усвідомив свою красу?

· Чому портрет вражає Доріана? Чому радість поступилася місцем страху?

· Як ви розцінюєте кохання Доріана до Сібіл Вейн? чи справді він її кохав?

· Коли й чому у Доріана виникло бажання сховати портрет?

· У який спосіб, за допомогою чого Доріан намагається здолати свій страх?

· Як ви вважаєте, чи закономірним був такий жахливий кінець життя Доріана? Чи міг він якимось чином змінити свою долю?

3. Презентація групами результатів роботи (запис до зошитів)

· Занотуйте до зошитів найсуттєвіше з виступів речників груп.

4. Рольова гра “перевтілення” (за випереджальним домашнім завданням; робота В групах)

· У 4 групах за правилами рольової гри “Перевтілення” схарактеризуйте образи літературних героїв: 1-ша група — Жульєна Сореля, 2-га — Емми Боварі, 3-тя — Родіона Раскольникова, 4-та — Доріана Ґрея. Представте героя (героїню), визначеного (визначену) для вашої групи, від першої особи та від імені 2-3 інших персонажів літературного твору, героєм якого він (вона) є.

5. Презентація групами результатів роботи (запис до зошитів)

· Занотуйте до зошитів найсуттєвіше з виступів речників груп.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

Постановка й розв'язання проблемного питання (запис до зошитів)

· Чи всіх згаданих персонажів варто засуджувати? Чи можна співчувати комусь із них? Кому й чому?

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Складання сенкана

· Складіть сенкан до образу одного з головних героїв згаданих творів (за вибором).

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити вивчене, дібрати цитатний матеріал для написання контрольного твору-роздуму за темою “Роман ХІХ ст.”.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.