Шарль Бодлер - пізній романтик і зачинатель модернізму - Франція - ПЕРЕХІД ДО МОДЕРНІЗМУ. ВЗАЄМОДІЯ СИМВОЛІЗМУ Й ІМПРЕСІОНІЗМУ В ЛІРИЦІ

Шарль Бодлер - пізній романтик і зачинатель модернізму - Франція - ПЕРЕХІД ДО МОДЕРНІЗМУ. ВЗАЄМОДІЯ СИМВОЛІЗМУ Й ІМПРЕСІОНІЗМУ В ЛІРИЦІ

Усі уроки зарубіжної літератури 10 клас II семестр - Профільний рівень + рівень стандарту - 2018

Мета — формувати компетентності: предметні (знання основних етапів життєвого та творчого шляху Ш. Бодлера; знання про романтизм як літературний напрям; навички аналізування поетичного тексту; культуру мовлення; аналітичне мислення; декламаційні вміння; творчі здібності; естетичний смак); ключові (уміння вчитися: прагнення нових знань; пізнавальну активність; навички самостійної роботи; навички оцінювання культурно-мистецьких явищ; комунікативну: навички роботи в групі й колективі; толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційну: уміння знаходити потрібну інформацію та презентувати її; загальнокультурну: прагнення літературної освіченості; читацькі інтереси; гуманістичний світогляд).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Міжпредметні зв'язки: всесвітня історія, українська художня культура (мистецтво), українська література.

Основні терміни й поняття: романтизм, символізм, синестезія, верлібр, вітменівський каталог.

Обладнання: портрет Ш. Бодлера, видання його творів, ілюстрації до них, план аналізування поетичного твору (на дошці), роздавальний матеріал.

...цей король поетів, справжній бог...

А. Рембо

...повернув... поезії її сутність.

П. Валері

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Експрес-опитування

· Назвіть ознаки романтизму середини ХІХ ст. (Заперечення раціоналізму доби Просвітництва, відмова від реалістичного зображення дійсності, неприйняття буденності та звеличення “життя духу”, культ почуттів, занурення у внутрішній світ людини, захоплення фольклором і давньою історією, інтерес до фантастики й екзотичних картин природи тощо. Романтизм відкидає нормативність, понад усе цінуючи творчу свободу, фантазію.)

· Назвіть найвідоміших поетів-романтиків цієї доби. (Ф. І. Тютчев, А. А. Фет, В. Вітмен, М. О. Некрасов, М. Емінеску.)

· Чому Волта Вітмена називають поетом-новатором? (На відміну від попередньої традиції поетизації природи й села, він почав оспівувати місто, за що його називають попередником так званої урбаністичної, “міської” поезії, і змінив форму віршування — широко використовував верлібр, прагнув відійти від класичних форм віршування, шукав нові можливості поетичного вислову, додавав до вірша прозову мову, уживав так званий вітменівський каталог.)

· Що таке верлібр? (Вільний вірш — вірш без рими з довільним чергуванням рядків різної довжини.)

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Робота з епіграфами

· Як ви розумієте епіграфи до уроку?

2. Вступне слово вчителя

— Сьогодні ми познайомимося з поезією середини ХІХ ст., для якої характерними є ознаки романтизму. Вивчаючи біографію та творчість видатного французького поета Шарля Бодлера, ми водночас досліджуватимемо, як зароджувалася нова літературна течія раннього модернізму, що дістала назву символізм.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Аналіз тексту поетичного твору (робота В групах)

· У 4 групах проаналізуйте поетичні твори Ш. Бодлера (за можливості — у різних перекладах) за планом, розміщеним на дошці: 1-ша група — “Альбатрос”, 2-га — “Гімн красі”, 3-тя — “Відповідності”, 4-та — “Зосередження”. Тим часом 5-тагрупа підготує стислий огляд життя Ш. Бодлера за інформацією та планом, уміщеними в їхній картці. Після виступу речників від кожної групи учасники мають відповісти на додаткове (додаткові) запитання.

План аналізування поетичного твору

1. Назвіть поетичний твір, автора (авторів) україномовного перекладу.

2. Визначте сюжет, особливості композиції, систему образів поезії.

3. Зазначте особливості стилю письменника.

4. Розкажіть про ваші асоціації, пов’язані з цим поетичним твором.

5. Виразно прочитайте поезію.

План роботи 5-ї групи

1. Опрацюйте запропонований на картці матеріал.

2. Визначте головні етапи життєвого шляху поета.

3. Підготуйте стисле повідомлення за опрацьованим матеріалом.

4. Сформулюйте стислі й чіткі тези для запису до зошитів.

Очікувана відповідь 1-ї групи. Ш. Бодлер “Альбатрос”

(Речник (речниця) від групи декламує твір Ш. Бодлера “„Альбатрос” у перекладах І. Ф. Драча, М. І. Терещенка, Д. В. Павличка й аналізує його.)

Запитання до 1-ї групи

· Розкажіть про символічний і біографічний плани твору. (Про романтизм Бодлера свідчать культ краси, визнання ним високої місії поета, протиставлення генія юрбі, утілені у вірші “Альбатрос”. У вірші особливо загострене протиставлення образу птаха жорстокості моряків. Альбатрос є символом геніального творця, усевладного в небі, у ідеальному, у творчості — та безпорадного на землі; в образах моряків утілені вульгарність міщан та обмеженість їхнього світогляду. Таке трактування пов’язане з обставинами особистого життя поета, який усе життя перебував у конфлікті з оточенням.)

Очікувана відповідь 2-ї групи. Ш. Бодлер “Гімн красі”

(Речник (речниця) від групи декламує твір Ш. Бодлера “Гімн красі” у перекладі Д. В. Павличка й аналізує його.)

Запитання до 2-ї групи

· Як Бодлер розглядає тему краси й моральності? (У згаданій поезії автор пробачає красі все, тільки б вона допомогла забути про огидне й нудне сьогодення. Він проголошує, що йому байдуже, звідки вона з’являється; його не хвилює те, що вона “без мороки ступає по мерцях”, що може бути жорстокою чи злочинною, зате вона здатна вирвати людину з одноманітності сьогодення й відкрити в ній нові риси й порухи душі.)

Очікувана відповідь 3-ї групи. Ш. Бодлер “Відповідності”

(Речник (речниця) від групи декламує твір Ш. Бодлера “Відповідності” у перекладі Д. В. Павличка й аналізує його.)

Запитання до 3-ї групи

· Як ви розумієте принцип синестезії? (Синестезія — вираження у словесній формі синтезу кількох сенсорних відчуттів.)

· Чи характерне використання синестезії для романтизму? Чому? (Відповіді учнів.)

· Як дотримано принцип синестезії у творі? (У сонеті “Відповідності” Бодлера спостерігаємо модель спілкування людини з природою, із навколишнім світом, сповненим таємничих знаків, що перебувають у містичній єдності. Читач відчуває форми предметів, насолоджується звуками й запахами та сприймає це як священне дійство. Вечорова гармонія постає як симфонія почуттів. Звуки, запахи, асоціації доповнюють одне одного й постають як єдине ціле.)

Очікувана відповідь 4-ї групи. Ш. Бодлер “Зосередження”

(Речник (речниця) від групи декламує твір Ш. Бодлера “Зосередження” у перекладах Д. В. Павличка, М. К. Зерова й аналізує його.)

Запитання до 4-ї групи

· Які ознаки нового розуміння поетичного мистецтва помітні у вірші “Зосередження”? (Сама назва вказує на те, що йдеться про занурення у внутрішній світ людини, у “я” ліричного героя, єдиною супутницею якого є Скорбота. Скорбота є не тільки переживанням самотності й покинутості, а глибоко продуктивним станом, передчуттям поетичних осяянь, обіцянкою творчих екстазів. Поезія зображає внутрішнє життя людини.)

Очікувана відповідь 5-ї групи. Стислий огляд життя Шарля Бодлера

Поет народився 9 квітня 1821 р. у Парижі. Батько, від якого він успадкував витонченість манер і любов до мистецтва, помер, коли хлопчикові виповнилося 6 років; наступного року мати вийшла заміж удруге — за жака Опіка, який згодом став генералом та депутатом і був для Бодлера втіленням самозакоханості й обмеженості. Вітчим запровадив у будинку сувору дисципліну, що пробудило в Шарлеві бунтарський дух. Залишившись без звичного материнського піклування, Шарль після другого заміжжя матері почувався дуже самотнім і нікому не потрібним. Це відчуття посилилося під час його навчання в коледжах. Хлопець не міг спокійно згадувати роки, проведені далеко від родинного затишку, серед нерозуміння однолітків та вчителів. Виключили його з навчального закладу через відмову видати товариша й відверту заяву про те, що він віддає перевагу будь-якому покаранню перед зрадництвом.

Надто сміливу й незалежну поведінку Бодлера вітчим сприймав як виклик. Коли юнакові виповнився 21 рік, рідні, стурбовані поведінкою й боргами Шарля, отримали від суду дозвіл на нагляд за його фінансами, тому митець до кінця життя залежав від подачок родини.

Підштовхнуло до творчості Бодлера знайомство 1846 р. з творчістю Е. А. По, із поетичними теоріями й темами творів якого він себе ототожнив. Упродовж II половини 1840-х рр. Шарль Бодлер пише чимало поезій, бере активну участь у революції 1848 р. у Франції.

Після першого видання 1857 р. збірки поезій “Квіти зла” поета притягли до суду за звинуваченням у неморальності. Осуд супроводжує поета, він злидарює та страждає від переслідувань кредиторів, а 1858 р. тяжко захворює. 1864 року стан здоров’я Бодлера настільки погіршився, що останні роки його життя фактично були тривалою агонією. Помер поет 31 серпня 1867 р. у Парижі.

Запитання до 5-ї групи

· Чи співзвучні долі Бодлера-людини й Бодлера-поета? (Відповіді учнів.)

2. Теорія літератури (запис до зошитів)

Синестезія (у перекладі з грец.— одночасне відчуття) — художній прийом, поєднання в одному тропі різних, іноді далеких одна від одної асоціацій. Випливає з природної властивості людини переживати водночас враження, отримані від кількох органів чуття, що сприяє синтезу різних відчуттів.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

1. Складання опорного конспекту (запис до зошитів)

· Складіть опорний конспект уроку за здобутою інформацією.

2. Складання сенкана

· Складіть сенкан “Шарль Бодлер”.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

1. Узагальнення вчителя з елементами бесіди

— Один із найвідоміших французьких поетів, романтик і символіст Шарль Бодлер у XIX ст. започаткував поезію майбутнього ХХ століття. Його проголошено першим сучасним поетом. Із- поміж французьких поетів саме він зажив найбільшої популярності у світі. Т. С. Еліот навіть оголосив Бодлера найвизначнішим творцем сучасної поезії. Сьогодні звучало багато поетичних рядків автора. Це цілком закономірно, адже без його поезій ми не могли б побачити творчої душі поета. Його внеском у літературу було відродження прагнення романтиків до самопізнання, істини та краси в манері, що не уникає складної мішанини людського досвіду, за допомогою образів, які спонукають до роздумів.

· Перше наше знайомство з поетом відбулося. Упродовж 1 хв перегляньте записи у зошитах і спробуйте визначити, що вас сьогодні вразило або найбільше вам запам’яталося. Можливо, ви хотіли б дізнатися про щось докладніше.

2. Інтерактивний прийом “Однією фразою...”

· Однією фразою по черзі підбийте підсумок уроку.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: вивчити напам’ять одну з поезій Ш. Бодлера зі збірки “Квіти зла” (за вибором учнів), уміти її виразно декламувати.

Випереджальне (індивідуальне; 3-4 учні):, підготувати стисле повідомлення про цікаві факти життя й творчості митця, вивчити напам’ять і підготувати декламування присвячених Ш. Бодлеру віршів М. Т. Рильського та С. Я. Гординського.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.