Збірка Ш. Бодлера “Квіти зла” (загальна характеристика). Образи, символи, особливості поетичної мови у віршах Ш. Бодлера - Франція - ПЕРЕХІД ДО МОДЕРНІЗМУ. ВЗАЄМОДІЯ СИМВОЛІЗМУ Й ІМПРЕСІОНІЗМУ В ЛІРИЦІ

Збірка Ш. Бодлера “Квіти зла” (загальна характеристика). Образи, символи, особливості поетичної мови у віршах Ш. Бодлера - Франція - ПЕРЕХІД ДО МОДЕРНІЗМУ. ВЗАЄМОДІЯ СИМВОЛІЗМУ Й ІМПРЕСІОНІЗМУ В ЛІРИЦІ

Усі уроки зарубіжної літератури 10 клас II семестр - Профільний рівень + рівень стандарту - 2018

Мета — формувати компетентності: предметні (знання про модерністські зрушення у французькій поезії ІІ половини ХІХ ст.; знання особливостей творчості Ш. Бодлера; уміння характеризувати естетичні погляди митця, утілені у збірці “Квіти зла”; навички аналізування поетичного тексту; декламаційні вміння; творчі здібності; культуру мовлення; аналітичне мислення; естетичний смак); ключові (уміння вчитися: прагнення нових знань; пізнавальну активність; навички самостійної роботи; навички оцінювання культурно-мистецьких явищ; комунікативну: навички роботи в групі й колективі; толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційну: уміння знаходити потрібну інформацію та презентувати її; загальнокультурну: прагнення літературної освіченості; читацькі інтереси; гуманістичний світогляд).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Міжпредметні зв'язки: всесвітня історія, українська художня культура (мистецтво), українська література.

Основні терміни й поняття: модернізм, символізм, символ, декадентство, сугестія.

Обладнання: репродукція портрета Ш. Бодлера пензля А. Матісса, тексти поезій Ш. Бодлера, ілюстрації до них, таблиця “Аналізування творів Ш. Бодлера”.

Прославлені поети давно поділили між собою

найбагатші провінції поетичних володінь...

Отже, я маю започаткувати щось інше...

Ш. Бодлер (переклад І. Ю. Петровція)

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Вступне слово вчителя

(Учитель звертає увагу учнів на портрет Ш. Бодлера пензля А. Матісса, читає “Confiteor митця” у перекладі І. Ю. Петровція.)

— “Останні хвилі днів осінніх — як вони у душу проникають! О! Усю пронизують до болю! Розпросторюється якесь незрівнянно чарівне відчуття, невловимість якого не виключає його потужності; і нема тоді гострішого вістря, ніж вістря Нескінченності.

А яка то велика втіха — купати погляд в безмежності моря і неба! Тиша, чарівна недоторканість блакиті! Малесеньке вітрило, що тріпотить на обрії, своєю незначущістю і одинокістю нагадує моє невигойне животіння; однозвучне шурхотіння хвиль — все це мислить мною, чи я мислю ним (бо ж саме в огромі марень найшвидше втрачається “Я” особисте!); мислить, кажу я, але ж — музично й мальовничо, без хитросплетінь словесних, без силогізмів, без усяких висновків.

Однак ці мислі, чи я їх випромінюю, чи речу, невдовзі силою виповнюються вщерть. А сила любострастя цього породжує ослабленість і страждання ніжне. Мої ж нерви, напружені украй, тільки й можуть те, що тремтіти зойкливо, болісно.

І ось перед цією неозорістю неба я ціпенію; його прозорість доводить до нестями. Спокій моря, незмінність видовища обурює мене... Ах! Та чи варто страждати вічно і вічно тікати од прекрасного? Природо, безжалісна чаклунко, супернице всепереможна, облиш мене! Не спокушай моїх пожадань і гордовитості моєї! Споглядання прекрасного — це двобій, у якім митець ридає перед поразкою своєю”.

Саме так автор розповідає про своє споглядання прекрасного, про свої побоювання та про свою поразку — як наслідок двобою митця та прекрасного.

Пошуки істини та втрачені ілюзії... Життя створює Поета. Говорять, щасливі люди дуже схожі, а кожен нещасливий відчуває це по-своєму. Але тільки люди з тонкою душею стають поетами. Погляньте на портрет поета, створений Анрі Матіссом. Кілька штрихів олівцем — і митець споглядає на нас крізь роки. Тільки дізнаючись про людину якнайбільше, можна зрозуміти її сутність. Ми знову повертаємося до поезії Бодлера, знову спробуємо зазирнути йому в очі (яких на портреті ми не бачимо), отже — у душу. Сьогодні ми познайомимося з його віршами, що ввійшли до збірки “Квіти зла”, та розглянемо певне коло проблем. (Учні записують до зошитів тему уроку та проблеми, які потрібно розглянути.)

Анрі Матісс. Портрет Шарля Бодлера

Шарль Бодлер

2. Творчо-аналітична робота (запис до зошитів)

· Яким ви бачите Бодлера?

Примітка. Учні називають слова-асоціації, учитель записує їх на дошці. Записи мають лишатися на дошці до кінця уроку. їх також можна робити не крейдою на дошці, а маркером на великому аркуші паперу.

3. Постановка й розв'язання проблемного питання (запис до зошитів)

· Узагальніть естетичні погляди Бодлера, викладені у збірці “Квіти зла”. (Протиставлення дійсності й ідеалу як семантико-образна вісь збірки. Пошуки “сучасної краси”, “видобування краси зі зла” в поезії митця.)

ІІІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Вступне слово вчителя

— Головним твором Шарля Бодлера є збірка поезій “Квіти зла”, над якою він працював упродовж майже всього життя. Збірка містить 6 розділів: “Сплін та Ідеал”, “Паризькі картини”, “Вино”, “Квіти зла”, “бунт” і “Смерть”. В одному з варіантів передмови до збірки Бодлер писав: “Франція переживає фазу вульгарності. Париж — центр випромінювання універсальної глупоти”. Свідомо відкинувши переваги романтичної поезії, поет сподівався зробити сенсацію — і зробив. Навіть назва “Квіти зла” одних шокувала, натомість інші були від неї у захваті. Це передусім були нападки на поетичні умовності, що набули форми найвідомішої з його збірок, опублікованої 1857 р. Бодлер писав: “Прославлені поети давно поділили між собою найбагатші провінції поетичних володінь... Отже, я маю започаткувати щось інше...” (Учитель звертає увагу на епіграф до уроку). Що ж було у цій збірці такого, за що автора навіть притягли до суду, який він програв? Що це: короткозорість оточуючих чи виклик суспільству з боку автора? Для того щоб відповісти на поставлені запитання, пориньмо у поетичний світ “Квітів зла”.

2. Робота з епіграфом

· Як ви зрозуміли епіграф до уроку?

3. Аналіз тексту поетичного твору (запис до зошитів)

· Сьогодні звучатимуть вірші у виконанні ваших однокласників. Після декламування кожної поезії зі збірки Ш. Бодлера “Квіти зла” ми заповнюватимемо (у зошитах і на дошці) відповідні графи таблиці. На опрацювання кожного твору маємо 2-3 хв.

Аналізування творів Ш. Бодлера

Назва вірша

Тема, сюжет

Художні особливості

Ваше сприйняття, асоціації

“Лет”

     

“Волосся”

     

“Змія танцює”

     

“Зречення святого Петра”

     

“Авель і Каїн”

     

“Примара”

     

(Охочі по черзі декламують напам’ять вірші Ш. Бодлера “Лет”, “Волосся”, “Змія танцює”, “Зречення святого Петра”, “Авель і Каїн”, “Примара”. Після кожного декламування учні в зошитах, а вчитель на дошці заповнюють графи таблиці “Аналізування творів Ш. Бодлера”.)

4. Словникова робота (запис до зошитів)

Символ — 1) предметний або словесний знак, який опосередковано виражає сутність певного явища (наприклад, лотос — символ божества в індіанців, блакитний колір — символ надії та ін.), має філософську смислову наповненість, тісно пов’язаний з наукою, міфом, вірою, поезією, але не зводиться до них, тяжіє до певного узагальнення (на відміну від алегорії, що проявляється в конкретному образі); 2) поетичний троп, що ґрунтується на умовному означенні якогось явища чи поняття. За допомогою символу митці прагнуть якомога точніше передати певну важливу думку.

Символ постає процесом активного перетворення внутрішнього на зовнішнє й навпаки. Наприклад, чуттєвий образ червоних вітрил з однойменної феєрії Олександра Гріна, з одного боку, має цілком конкретне значення — вітрила яскравого кольору, а з другого — указує на те, що з вітрилами або з кольором не асоціюють: на ідею величі кохання.

5. Узагальнення вчителя (запис до зошитів)

— Повернімось до проблем, запропонованих до розв’язання на початку уроку. Скориставшись заповненою нами таблицею, зробімо узагальнення.

Як і кожен поет, Шарль Бодлер прагнув знайти в навколишньому світі гармонію, красу й істину, а натомість знаходив дурість, садизм, хіть і жадібність. Ми помічаємо його неприйняття романтичного розуміння природи як джерела оновлення почуттів або засобу захисту від цивілізації; у нього природа подекуди є ворогом людини. Він любить і водночас ненавидить світ з його жахіттями та злигоднями. Чимало поезій Бодлера пройняті настроями, що пізніше назвали декадентськими: симптомами неврозу, похмурою меланхолією, задоволенням від власної нервової неврівноваженості, надмірною вразливістю, усвідомленням чогось, що підриває життєві сили.

У поезії Бодлера зустрічаємо широкий спектр вражень і емоцій. У його творах інколи постають жалюгідні картини, що уособлюють і любов, і красу, і їхнє руйнування в піднесеній цілісності. У поезіях митця вражають сугестія (навіювання) та магія образів. Це ще раз підтверджує, що Бодлер був першим поетом- символістом. Його твори вирізняються ретельно виваженою композицією та бездоганною формою. У “Квітах зла” кожна поезія має власне місце. За структурною організацією цю збірку порівнюють із “Божественною комедією” Данте.

6. Повідомлення учнів (за випереджальним домашнім завданням)

(Учень (учениця) виступає зі стислим повідомленням про найцікавіші факти життя та творчість Ш. Бодлера.)

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

1. Узагальнення вчителя

— Творчість автора “Квітів зла” стала дороговказом для поетичного модерну ХХ ст. Попри те, що у творчості Бодлера наявний (поряд з іншими темами) культ огидного, значну увагу приділено чистоті образів кохання та цнотливого почуття, що чергуються з агресією, ненавистю до жіноцтва й богозневагою. Бодлер зітканий із суперечностей, він постійно незрозумілий та невловимий. Напевно, саме тому своїм духовним наставником поета вважали найвидатніші символісти ХХ ст. П. Верлен, А. Рембо, С. Малларме,

В. Я. Брюсов, Федір Сологуб, К. Д. Бальмонт та ін. Дістав визнання Бодлер і в Україні. Неодноразово згадують ім’я митця у своїх листах Леся Українка, Іван Франко, Василь Стефаник. Одним із перших перекладати Бодлера українською мовою почав П. А. Грабовський. Згодом перекладали твори митця Д. В. Павличко, М. Ю. Яцків, Лесь Герасимчук, М. Н. Москаленко, М. К. Зеров та ін. Власні вірші, що мають одну назву — “Бодлер”, присвятили французькому бунтареві Максим рильський та Святослав Гординський.

2. Декламування поетичних творів (за випереджальним домашнім завданням)

1-й учень (декламує вірш М. Т. Рильського “Бодлер”)

В раю блаженних мук, де на тонких стеблинках

Ростуть, звиваються химерні квіти зла,

Подібні до очей жіночих і звіриних,—

В пекельному раю його душа жила.

Лякати буржуа, назватись людоїдом,

Що хтів би скуштувать малесеньких дітей;

Вписатися гірким, самотнім, тонким медом

Нездійснених бажань і неживих ідей,—

І бачити в вині безстидної таверни

Вино Причастія, єдину кров Христа...

Хіба таке життя, потворне і химерне,

Не зветься: красота?

2-й учень (декламує вірш С. Я. Гординського “Бодлер”)

Гримасою нудьги скривилися уста,

Всі хвилі поривань розбилися об скелі,

Лишився тільки смак безмежжя й пустота,

Хоч випито ущерть гіркий розкоші келих.

Вночі, коли важка, нестерпна темнота

Кудлатим чорним псом снується вкруг постелі,

В обіймах лиш одна кохана — самота,

В розбитої душі обідранім готелі.

Вона нашіптує і мучить бризком барв,

Повій і демонів, скривавлених примар

І Май спокусливих відьомським стилем Гойї;

І він, підвівши зір з-під хмурого чола,

Пірнав у вічний вир людських несупокоїв

В’язати китиці з кошматих квітів зла.

Учитель. У щойно почутих вами поезіях Шарль Бодлер постає романтиком, чию душу розриває нудьга, що сповнює митця відчуттям самотності й душевним болем. Світ довкола нього сповнений жахливої містики, а видіння та примари, що витанцьовують, несподівано проростають “кошматими квітами зла”.

3. Творчо-аналітична робота (продовження; запис до зошитів)

· Упродовж 2 хв доберіть та запишіть слова-асоціації для характеристики Бодлера-людини й Бодлера-поета. Охочі зачитають свої напрацювання. Найцікавіші визначення ми додамо до асоціацій, занотованих на початку уроку.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний прийом “Незавершене речення”

· Завершіть речення:

■ “Мені вже було відомо...”;

■ “Проте я навіть не здогадувався (не здогадувалася), що...”;

■ “Відтепер я знатиму про...”.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: написати розгорнуту відповідь на запитання “Що оспівує Бодлер: добро чи зло?”.

Випереджальне (індивідуальне; 2-3 учні): підготувати повідомлення про життя та творчість П. Верлена, вивчити напам’ять і підготувати декламування вірша митця “Поетичне мистецтво”.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.