Своєрідність творчого розвитку Артюра Рембо. Художнє новаторство поета - Франція - ПЕРЕХІД ДО МОДЕРНІЗМУ. ВЗАЄМОДІЯ СИМВОЛІЗМУ Й ІМПРЕСІОНІЗМУ В ЛІРИЦІ

Своєрідність творчого розвитку Артюра Рембо. Художнє новаторство поета - Франція - ПЕРЕХІД ДО МОДЕРНІЗМУ. ВЗАЄМОДІЯ СИМВОЛІЗМУ Й ІМПРЕСІОНІЗМУ В ЛІРИЦІ

Усі уроки зарубіжної літератури 10 клас II семестр - Профільний рівень + рівень стандарту - 2018

Мета — формувати компетентності: предметні (знання особливостей символізму в поезії кінця ХІХ ст.; знання життя та творчості А. Рембо; уміння аналізувати поетичні твори; навички сприйняття інформації на слух; культуру мовлення; аналітичне мислення; декламаційні вміння; творчі здібності; читацьку активність; естетичний смак); ключові (уміння вчитися: навички самостійної роботи; прагнення нових знань; комунікативну: навички роботи в групі й колективі; толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційну: уміння знаходити потрібну інформацію та презентувати її; загальнокультурну: прагнення літературної освіченості; читацькі інтереси; гуманістичний світогляд).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Міжпредметні зв'язки: всесвітня історія, українська художня культура (мистецтво), українська література.

Основні терміни й поняття: модернізм, символізм.

Обладнання: портрет А. Рембо, видання його творів, ілюстрації до них.

...подорожній у черевиках, підбитих вітром.

П. Верлен

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання. “Методика взаємозапитань”

(Учні ставлять одне одному запитання й відповідають на них. Якщо діти не зважили на якісь важливі деталі, запитання формулює вчитель.)

Примітка. Запитання можна адресувати як сусідові по парті, так і всім однокласникам. Наприкінці учні обирають найцікавіші запитання та пояснюють свій вибір.

2. Декламування поетичних творів (за випереджальним домашнім завданням)

(Охочі декламують поезії А. Рембо.)

3. Усне словесне малювання

· Опишіть своє розуміння щойно почутих поезій А. Рембо.

4. Складання сенкана

· Складіть сенкан на одну з тем (за вибором): “Пейзаж”, “Плач”, “життя”, “Осяяння”. На роботу маєте не більше 3 хв.

Очікувані відповіді

Пейзаж.

розмитий, неосяжний.

Притягає, віддаляє, захоплює.

Довга подорож у невідоме.

Перспектива.

Плач.

Мовчазний, довгий.

Триває, ранить, полегшує.

Каменем лежить на душі.

Сльози серця.

Життя.

Стисле, неспокійне.

Триває, ранить, закінчується.

Сплетене з темних розчарувань.

Протиріччя.

Осяяння.

Несподіване, миттєве.

Приходить, захоплює, вражає.

Примушує душу яскраво світитися.

Натхнення.

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. В історії французької літератури невідомо жодного випадку такої дивовижної творчої долі, як у Артюра Рембо. У літературу він увійшов на неповних 4 роки, але його творчість визначила подальші пошуки багатьох поетів не тільки Франції, а й решти країн світу. Поль Верлен назвав митців свого покоління “проклятими поетами”, маючи на увазі й Рембо, хоча той був на 10 років молодший за нього. Дух бунтарства, незгоди та заперечення — провідні риси характеру й таланту Артюра Рембо. Він бунтував і проти моральних засад, і проти законів поетики. Ім’я А. Рембо ми вже зустрічали на попередніх уроках та під час виконання домашнього завдання. Сьогодні дізнаймося про нього більше.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Інтерактивний прийом “Посилена лекція” (запис до зошитів)

· За допомогою тез у перший стовпець “Таблиці порівняння первинних і вторинних знань” запишіть усе відоме вам про А. Рембо. Працюватимемо паралельно на дошці й у зошитах. Потім ви прослухаєте інформацію про життя поета. Можете занотовувати найголовніше до зошитів. Після цього заповніть другий стовпець таблиці. На роботу ви маєте 3-5 хв, після чого охочі зачитають свої записи.

Таблиця порівняння первинних і вторинних знань

Це мені було відомо

Це для мене нове

...

...

Текст лекції вчителя

Артюр Рембо народився 20 жовтня 1854 р. у провінційному місті Шарлевілі (тепер Шарлевіль-Мез’єр), де минуло його дитинство і яке він назвав “найідіотичнішим з усіх провінційних міст”, у родині капітана інфантерії, який із корисливих міркувань одружився із заможною селянською дівчиною Віталі Кюїф, але ніколи постійно не жив з родиною.

У подружжя було четверо дітей (дві дочки і два сина), вихованню яких мати присвятила своє життя. Проте виховувала Віталі дітей у міру свого розуміння: головними для неї були покора й ощадливість. За найменшу провину малюків карали домашнім арештом і тримали на хлібі й воді. Взаємини Артюра з матір’ю були напруженими: вона не схвалювала його прагнення стати поетом, хотіла бачити в ньому звичайного селянина-фермера. (В Артюрові вражає раннє усвідомлення свого покликання та зрілість таланту.)

Перші твори Рембо написав ще під час навчання в ліцеї (18621863). 1869 року йому вдалося видати друком 3 своїх вірша латинською мовою. Митцеві було 15 років, коли він написав “П’яний корабель”, якому судилося стати новим словом у поезії.

Дізнавшись про проголошення Паризької комуни, у 16-річному віці Рембо залишає ліцей в Шарлевілі та, діставшись Парижа, бере участь у революційних подіях. Вірш “П’яний корабель” Рембо надіслав П. Верлену. Незабаром відбулося знайомство поетів, яке переросло в глибоку дружбу. Відтоді більшу частину часу вони разом мандрують Північною Європою, відвідавши Бельгію й Англію. їхні взаємини припинилися після 10 липня 1873 р., коли Верлен поранив свого друга пострілом із револьвера, за що потрапив на 2 роки до в’язниці. Востаннє поети зустрілися 1875 р. у Штутґарті, щоб розійтися назавжди. Приблизно у цей період Рембо припинив писати вірші.

Залишивши літературу, Рембо мандрує Європою та Сходом (Єгипет, Ємен та ін.), де він займається всім — від роботи у цирку до закупівлі рабів. 1882 року Артюр досліджував невідомі європейцям райони, написав про це доповідь і відправив її до Паризького Географічного товариства. У 1888-1889-му рр. очолював факторію в Харарі.

1891 року в Рембо утворилася пухлина на коліні, що виявилася саркомою. Хвороба привела митця до Марсельського шпиталю, де він помер 10 листопада 1891 р. у віці 37 років.

Перша збірка творів поета вийшла друком після смерті автора.

Артюр Рембо

2. Творча робота

· Напишіть есе за принципами вільного письма за темою “Артюр Рембо. Хто він?”. Працюватимете 3-5 хв, після чого охочі зачитають написане.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

Інтерактивний прийом “Кола венна”

· Складіть кола Венна за темою “Артюр Рембо — Поль Верлен”.

Очікувана відповідь

Кола Венна “Артюр Рембо — Поль Верлен”

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

1. Інтерактивний прийом “запитання авторові”

· Про що б ви запитали А. Рембо, якби мали нагоду поговорити з ним? Чому у вас виникли такі запитання?

2. Інтерактивний прийом “Одне слово”

· Одним словом підбийте підсумок уроку.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: вивчити напам’ять одну з поезій А. Рембо, опрацювати матеріал уроку за підручником та опорним конспектом.

Випереджальне (індивідуальне; 2-3 учні): підготувати повідомлення про українські переклади творів А. Рембо, декламування напам’ять його поезій “Голосівки” та “Моя циганерія”.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.