Контрольна робота за темою “Перехід до модернізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці” - Франція - ПЕРЕХІД ДО МОДЕРНІЗМУ. ВЗАЄМОДІЯ СИМВОЛІЗМУ Й ІМПРЕСІОНІЗМУ В ЛІРИЦІ

Контрольна робота за темою “Перехід до модернізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці” - Франція - ПЕРЕХІД ДО МОДЕРНІЗМУ. ВЗАЄМОДІЯ СИМВОЛІЗМУ Й ІМПРЕСІОНІЗМУ В ЛІРИЦІ

Усі уроки зарубіжної літератури 10 клас II семестр - Профільний рівень + рівень стандарту - 2018

Мета — формувати компетентності: предметні (систематизовані й узагальнені знання про особливості символізму й імпресіонізму в ліриці помежів'я ХІХ-ХХ ст.; уміння формулювати, висловлювати й обстоювати свою думку; культуру писемного мовлення; аналітичне мислення; естетичний смак); ключові (інформаційну: уміння систематизувати здобуті знання та критично їх осмислювати; загальнокультурну: творчі здібності; прагнення досягти високого результату).

Тип уроку: урок контролю й корекції знань, умінь і навичок.

Обладнання: картки із завданнями (2 варіанти).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IІІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Ознайомлення із завданнями та критеріями їхнього оцінювання

2. Виконання контрольної роботи (усього 12 балів за кожним із варіантів)

І варіант

Початковий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

1. Назва літературної течії, що відзначається витонченим відтворенням особистих вражень та мінливих миттєвих почуттів:

а) імпресіонізм;

б) символізм;

в) модернізм;

г) романтизм.

2. Поет, якого вважають предтечею символізму:

а) В. Вітмен;

б) Ш. Бодлер;

в) П. Верлен;

г) С. Малларме.

3. Найхарактерніша ознака лірики П. Верлена:

а) філософічність;

б) раціоналістичність;

в) соціальна спрямованість;

г) музикальність.

Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

4. Твір, який уважають віршованим маніфестом символізму:

а) “Поетичне мистецтво”;

б) “Зосередження”;

в) “Голосівки”;

г) “Осіння пісня”.

5. Ім’я митця з найменшим терміном поетичної творчості:

а) Ш. Бодлер;

б) П. Верлен;

в) А. Рембо;

г) В. Вітмен.

6. Ознаки, характерні для творів Ш. Бодлера:

а) модернізм та реалізм;

б) романтизм та реалізм;

в) модернізм та романтизм;

г) символізм та реалізм.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

7. Представники символізму як літературної течії:

а) Ш. Бодлер;

б) П. Верлен;

в) В. Вітмен;

г) А. Рембо;

д) С. Малларме.

Високий рівень (максимально — 3 бали)

8. Схарактеризуйте творчість митця, якого наприкінці життя оголосили “королем поетів”. Відповідь обґрунтуйте.

II варіант

Початковий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

1. Назва однієї з течій раннього модернізму кінця ХІХ ст., у якій широко застосовано художній символ, що є ознакою мінливого “життя душі” й пошуку “вічної істини”, суттєвим моментом буття, основою художнього світу, зверненням до вічних ідей:

а) імпресіонізм;

б) символізм;

в) модернізм;

г) реалізм.

2. Поет, який через свою творчість зазнав судових переслідувань:

а) В. Вітмен;

б) А. Рембо;

в) П. Верлен;

г) Ш. Бодлер.

3. Назва збірки П. Верлена, що стала його літературним дебютом:

а) “Романси без слів”;

б) “Сатурнічні поезії”;

в) “Вишукані свята”;

г) “Мудрість”.

Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

4. Поет, вірш якого став своєрідним маніфестом символізму:

а) Ш. Бодлер;

б) А. Рембо;

в) П. Верлен;

г) С. Малларме.

5. Автор збірки “Квіти зла”:

а) Ш. Бодлер;

б) А. Рембо;

в) П. Верлен;

г) С. Малларме.

6. Імпресіонізм та символізм — це течії:

а) романтизму;

б) модернізму;

в) реалізму;

г) класицизму.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

7. Назви віршів П. Верлена:

а) “Голосівки”;

б) “Зосередження”;

в) “Осіння пісня”;

г) “Сентиментальна прогулянка”;

д) “Поетичне мистецтво”;

е) “Гімн красі”.

Високий рівень (максимально — 3 бали)

8. Схарактеризуйте втілення традицій романтизму й модернізму в поезії Ш. Бодлера. Відповідь обґрунтуйте.

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний прийом “Мікрофон”

· Завершіть речення:

■ “Мені сьогодні вдалося...”;

■ “Найскладнішим для мене було...”.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: повторити вивчене у попередніх класах про драматургію та драматичні твори.

Випереджальне (групове; 5 домашніх груп): підготувати повідомлення про особливості та представників драматургії порубіжжя ХІХ-ХХ ст. (1-ша група — “драму ідей”, 2-га — “драму-дискусію”, 3-тя — лірико-психологічну драму, 4-та — символістську драму, 5-та — українську “нову драму”).

Примітка. Об’єднання в групи, визначення складу груп та розподіл запитань для опрацювання можна доручити 5 учням із високим рівнем навчальних досягнень або неформальним лідерам класу.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.