Ідея одухотворення життя й відновлення втрачених зв’язків у драмі-феєрії М. Метерлінка “Синій птах”. Особливості розвитку сюжету й композиція твору - ДРАМАТУРГІЯ КІНЦЯ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Ідея одухотворення життя й відновлення втрачених зв’язків у драмі-феєрії М. Метерлінка “Синій птах”. Особливості розвитку сюжету й композиція твору - ДРАМАТУРГІЯ КІНЦЯ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Усі уроки зарубіжної літератури 10 клас II семестр - Профільний рівень + рівень стандарту - 2018

Мета — формувати компетентності: предметні (знання життя та творчості Моріса Метерлінка, значення його творчості для розвитку світової літератури, змісту його драми-феєрії “Синій птах”; уміння визначати сюжет та композицію драматичного твору; навички сприймання інформації на слух; уміння оцінювати літературні явища; культуру мовлення; критичне мислення; любов до мистецтва; естетичний смак); ключові (уміння вчитися: навички самостійної роботи; прагнення нових знань; комунікативну: навички роботи в групі й колективі; толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційну: уміння знаходити потрібну інформацію та презентувати її; загальнокультурну: зацікавленість спадщиною європейського театру; прагнення літературної освіченості; читацькі інтереси; найкращі моральні якості особистості).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Міжпредметні зв'язки: українська художня культура (мистецтво).

Основні терміни й поняття: драма-феєрія, сюжет, композиція.

Обладнання: портрет М. Метерлінка, видання його творів “Синій птах”, ілюстрації до них, фрагменти телевистав за п'єсою “Синій птах” (за вибором учителя), медіазасоби.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. “Синій птах” — це філософська п’єса-казка про сенс життя і всемогутність людини. Вона зачаровує своєю безпосередністю, у ній багато казкових мотивів. Не можна не погодитися зі словами критика й перекладача М. М. Мінського: ““Синій птах” залишиться надовго, можливо, назавжди, кращою феєрією, що глибиною задуму вивищує дітей до розуміння найскладніших істин і яскравістю форми дозволяє дорослим скинути із себе тягар років та подивитися на світ дитячими очима”.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Фронтальне опитування

· Чому саме Тільтіль і Мітіль мають знайти Синього птаха? Для чого він їм потрібен?

· Які місця відвідали діти у пошуках Синього птаха?

· Чому Душа Світла не завжди може перебувати поруч із дітьми? (Бачити лише істини іноді дуже тяжко.)

· У який часовий простір потрапляють діти?

· У Палаці Ночі хлопчик відчиняє двері одні за одними, знаходячи за ними таємниці. Назвіть, які саме.

· Назвіть усі Блаженства.

· Які Радощі існують поряд із позитивними Блаженствами? (Поряд із ними існують Великі Радощі: Радість Бути Справедливим, Радість Бути Добрим, Радість Думати, Радість Завтрашньої праці, Радість Материнської Любові.)

· Поясніть прихований зміст Царства Майбутнього.

· Від кого залежить прихід у наш світ винахідників, учених, філософів, які ощасливлять людство?

· Де діти знайшли свого Синього птаха?

· Чому Синій птах випурхнув із рук і полетів геть?

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Вступне слово вчителя

— “Синій птах” — одна з найбільших за обсягом п’єс Метерлінка: 6 дій на 12 малюнків (картин)1.

Автор старанно, із подробицями виклав не лише те, якими мають бути декорації кожного малюнку, а й як слід одягнути численних персонажів, яких у цій романтичній казці понад 70. До того ж деякі з них досить незвичні: наприклад, Нежить, Дух Бука, Найситніше блаженство або Король Дев’яти Планет. Великі радощі драматург порадив одягти у “яскравий одяг тонких і ніжних відтінків: троянди, що мерехтить на сонці вод, янтарної роси, ранкової блакиті”. А ось численних тварин він бачив у стилізованому селянському одязі. Яскраві та прозорі барви сценічних костюмів важливі для цього твору: вони є складовою й передумовою його загальної радісної, сповненої світлих сподівань атмосфери. Навіть такий персонаж п’єси, як Ніч, відзначається не похмурістю, а загадковою красою. На ній мали бути “ополисте чорне вбрання, таємничо висипане зорями, з червоногарячим поблиском. Вуаль, темні маки і т. ін.”. Коли восени 1908 р. Московський Художній театр розпочинав репетирувати “Синього птаха”, режисер Костянтин Сергійович Станіславський, звертаючись до трупи, пояснював необхідність нових сценічних засобів для цієї п’єси: щоб краще відтворити сновидіння, мрії, передчуття, властиві драматургії Метерлінка, що це неможливо передати традиційними театральними прийомами. Вистава мала бути наївною, простою, легкою, радісною, як сон десятирічної дитини, і водночас — грандіозною, щоб утілювати мрію видатного поета, захоплювати дітей та пробуджувати серйозні роздуми в дорослих.

2. Аналіз тексту драматичного твору

· Складіть сюжетну лінію драми-феєрії М. Метерлінка “Синій птах”. (Дочка й син дроворуба напередодні Різдва засинають у своїх ліжках → до них приходить маленька стара жінка у зеленій сукні й червоному ковпачку, одноока й кульгава (фея Берилюна) → розпочинаються пошуки Синього птаха → чарівний зелений капелюшок із діамантом, який повертає людям здатність бачити сутність речей, душі, усього, що їх оточує (якщо діамант повернути у певний бік, то можна зазирнути в минуле або майбутнє) → бідна кімната дроворуба перетворилася на феєрично гарну залу, а з усіх речей вистрибували їхні душі → Країна Спогадів, де діти зустріли своїх померлих дідуся й бабусю → Царстві Ночі, де за зачиненими дверима ховалися примари, хвороби, війни, жахіття, духи темряви, а також пахощі, згаслі зорі, світлячки й солов'їний спів → птаха немає → у лісі серед Духів Дерев його не знайшли → на сумному цвинтарі, де з розчахнутих могил піднімалися не мерці, а дивовижні квіти, тому що “мертвих не було” → у Садах Блаженств доля зібрала всі радощі плоті й духу, однак вони ще не доступні людям → у Царстві Майбутнього ще не народжені діти готувалися до своєї появи на світ → через рік блукань діти у супроводі Душі Світла повернулися до хвіртки рідного дому → Тільтіль і Мітіль прокинулися в залитій сонцем кімнаті у своїх ліжечках → до них завітала стара сусідка Берленґо, її хвора онука дуже хотіла б одержати на Різдво в подарунок пташку Тільтіля → горлиця Тільтіля майже зовсім посиніла: “Але це та Синя пташка, що ми шукали... Ми ходили так далеко, а вона тут...” → подарунок для хворої дівчинки → подарована горлиця принесла радість хворій дівчинці лише на мить: вона вирвалася з рук і відлетіла.)

Висновок. Щастя не можна затримати, привласнити, приручити. Воно завжди попереду, завжди у мріях та сподіваннях, за ним слід іти все життя, шукаючи його в усьому — чудове, світле, невловиме. Таким є головний символ драматичної казки Метерлінка. Синій птах, як і Синя квітка романтиків, не дається в руки, він тільки вабить, породжуючи сподівання та вчинки людини.

· Колективно складіть схему композиції драми-феєрії М. Метерлінка “Синій птах”. Занотуйте її до зошитів.

Очікуваний результат

3. Сприйняття творів інших видів мистецтв

· Перегляньте фрагмент вистави “Синій птах”. Чи відповідають утілені акторами образи вашим уявленням про героїв драми-феєрії М. Метерлінка?

4. Узагальнення вчителя

— Щастя, на думку Метерлінка,— у пізнанні сутності цього світу. “Потрібно бути сміливим, щоб бачити приховане”,— говорить фея Берилюна. Небезпечним і складним для дітей виявляється Шлях до розуміння, але вони зрештою долають його, а Синім птахом виявляється горлиця Тільтіля, яку він дарує хворій дівчинці. Уже не допомогти знайти — саме “повернути Синього птаха” прохає він наприкінці п’єси. Тільтіль і Мітіль не знайшли щастя особисто для себе, але, пізнавши безліч важливих істин, відчули відповідальність за щастя інших. Спостерігаючи за їхнім Шляхом, кожен глядач вистави (або читач п’єси) може також спробувати відповісти на одне з найголовніших питань філософії: у чому полягає сенс буття людини. Головне — замислитися над цим питанням. А буде сенс у житті — буде й щастя...

Композиція драми-феєрії М. Метерлінка “Синій птах”

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

Творча робота

· Напишіть есе “У чому полягає щастя?”.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний прийом “Одне слово”

· Одним словом підбийте підсумок уроку.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: підготуватися до уроку-семінару за п’єсою М. Метерлінка “Синій птах”.

Випереджальне (індивідуальне; 2-3 учні): підготувати повідомлення про символіку образів та ознаки казки у драмі-феєрії за планом (див. у перебігу наступного уроку).

______________­______________­_____

1 У різних перекладах — картини, малюнки.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.