М. Метерлінк “Синій птах”. Символіка образів. Трактування фіналу. Особливості ремарок. Ознаки казки в драмі - ДРАМАТУРГІЯ КІНЦЯ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТ.

М. Метерлінк “Синій птах”. Символіка образів. Трактування фіналу. Особливості ремарок. Ознаки казки в драмі - ДРАМАТУРГІЯ КІНЦЯ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Усі уроки зарубіжної літератури 10 клас II семестр - Профільний рівень + рівень стандарту - 2018

Мета — формувати компетентності: предметні (знання життя та творчості Моріса Метерлінка, змісту його драми-феєрії “Синій птах”; навички сприймання інформації на слух; уміння виокремлювати головне; уміння аналізувати образи героїв та особливості драматичного твору, визначати їхню символіку; культуру мовлення; критичне мислення; любов до мистецтва; естетичний смак); ключові (уміння вчитися: навички самостійної роботи; прагнення нових знань; комунікативну: навички роботи в групі й колективі; толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційну: уміння знаходити потрібну інформацію та презентувати її; загальнокультурну: зацікавленість спадщиною європейського театру; прагнення літературної освіченості; читацькі інтереси; найкращі моральні якості особистості).

Тип уроку: урок узагальнення й систематизації знань (урок-семінар).

Основні терміни й поняття: символістська драма, драма-феєрія.

Обладнання: портрет М. Метерлінка, видання його творів, ілюстрації до них.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Усна гра “Завершіть думку”

· Хатина дроворуба була... (проста, селянська, але не вбога).

· Святковий Санта Клаус нічого не приніс дітям у різдвяний Святвечір, тому що... (“мама говорила, що вона не встигла піти до нього в місто... Він прийде до нас наступного року”).

· Діти вирушають у подорож за... (Синім птахом).

· Пошуки Синього птаха починаються у... (Країні Спогадів), де діти зустрічаються з... (померлими дідусем та бабусею, зі своїми братиками й сестричками).

· Наступна зупинка у... (Палаці Ночі).

· Але швидше за дітей туди прийде.. (Кіт), він умовить Ніч... (не віддавати) Синього птаха.

· Світла не буде поряд, тому що... (йому заборонено переступати поріг Палацу Ночі).

· Вогонь не зміг прийти, адже він... (рідня зі Світлом).

· Із дітьми були тільки... (Душі Світла, Хліба, Цукру і Пес).

· Тільтіль нагадує Ночі, що вона не має права відмовляти... (людині).

· Ніч віддає... (ключі).

· Перед дітьми в Палаці Ночі постали... (розгадані й нерозгадані таємниці природи — і жахіття, і краса Ночі: зірки, солов'їний спів, світлячки, роси лісів і долин, нічні пахощі).

· Птахи померли, тому що... (не витримали денного світла).

· Слова Духу Дуба підтвердили... (силу Людини, її перевагу над іншими силами природи).

· У чарівних садах поряд із Блаженствами перебували... (Великі Радощі).

· Раптом лампа сама засвічується і... (діти прокидаються).

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Вступне слово вчителя

— Герої філософської п’єси-казки “Синій птах” — це образи-символи, що втілюють панівні на землі сили. Це люди, рослини, тварини, стихії Світла, Вогню й Води, Душі (Хліба, Молока та ін.) — усе те, з чого складається людський світ. Виявляється, людина живе на землі, не помічаючи довкола нікого й нічого, крім таких, як сама. їй здається, що лише вона наділена душею, і всі таємниці світу вона вже розгадала. Але це не так. За допомогою чарівного каменя, що відкриває істинний зір, Тільтіль і Мітіль, герої п’єси, бачать світ таким, яким він є насправді — одухотвореним, прекрасним (а інколи — страшним), сповненим таємниць. У цьому світі минуле, сучасне й майбутнє перебувають поруч і пронизують одне одного: Тільтіль і Мітіль зустрічають і своїх давно померлих рідних, і ще ненародженого брата. Виявляється, людина відповідає не лише за себе, а й за всіх своїх предків і нащадків, тому що її рід — єдине ціле, одна нескінченна лінія.

2. Повідомлення учнів (за випереджальним домашнім завданням)

(Учень (учениця) виступає із повідомленням про символіку образів та ознаки казки у драмі-феєрії М. Метерлінка “Синій птах” за планом.)

План повідомлення про символіку образів та ознаки казки у драмі-феєрії М. Метерлінка “Синій птах”

■ Характеристика Тільтіля й Мітіль.

■ Образи супутників Тільтіля та Мітіль.

■ Подорож дітей: Країна Спогадів, Палац Ночі.

■ Розчарування дітей у Чарівному Лісі. Сади Блаженства.

■ Символічність сюжету й образів.

■ Символічність Синього птаха й Душі Світла.

■ Реальні й міфологічно-казкові образи п’єси “Синій птах”.

3. Аналіз образів героїв драматичного твору

· Які образи-символи є в п’єсі та що вони символізують?

Очікувані відповіді

■ Синій птах є символом щастя.

■ Пес — утілення відданості, готовності до самопожертви.

■ Кіт — символ улесливості, підступності, зрадництва.

■ Хліб — уособлення слабкодухості.

■ Душа Світла — утілення справедливості, символ пізнання нового.

■ Вогонь — уособлення відчайдушності.

■ Двері — символ незнання.

■ Блаженства — це відображення самовдоволення тощо.

· Які моральні закони пізнають діти під час подорожі й де саме?

Очікувані відповіді

■ Ушанування тих, хто пішов з життя. (У Країні Спогадів.)

■ Ніхто не має права завадити людині пізнавати нове, що піде на благо. (У Палаці Ночі.)

■ Слід бути сильним духом, тоді будеш сильним і фізично. (У Лісі.)

■ Потрібно бути цілеспрямованим, непохитним у досягненні мети. (Сади Блаженства.)

■ Слід мати силу волі, не піддаватися спокусі. (Сади Блаженства.)

· Як у п’єсі пояснено функцію часу?

Очікувані відповіді

■ Діти проходять три часові простори: минуле, теперішнє й майбутнє.

■ Єдиний, від кого залежить прихід майбутніх винахідників, учених, філософів, що ощасливили б людство,— це Час.

■ У п’єсі старий Час суворо стежив, щоб люди зуміли пізнати нове тоді, коли настане час для цього.

■ Час подано не тільки в алегоричному образі, а й в інших проявах: наприклад, час сну та сновидіння не збігається: одна ніч — і цілий рік тощо.

· Чому Метерлінк робить своїми героями дітей? (Їхня свідомість ще гнучка, вони найбільш сприйнятливі до таємниць світу, близькі до природи; вони вміють щиро любити й радіти, їх ще не спіткали нещастя й вади, що постають у п’єсі в образах Огрядних Блаженств: наприклад, Блаженство Бути Багатим, Блаженство Нічого Не Робити та ін.)

· Як ви вважаєте, чому дія в п’єсі відбувається у ніч напередодні Різдва? (Казкові перетворення та пригоди зазвичай трапляються саме на Різдво. Метерлінк обрав цей час для того, щоб показати “диво духовного народження людського в людині, відкриття вічної таємниці буття”.)

· Для чого, на вашу думку, автор використав прийом олюднення? (Цей прийом, вочевидь, символізує ідею М. Метерлінка про те, що світ живий. Він рухається, розвивається, і людство має докласти чимало зусиль, щоб зрозуміти світ і навчитися жити в гармонії з ним. Надзвичайною є роль абстрактних образів. Це — Жахи, Блаженства, Радощі, що уособлюють приховані сторони людської душі (як темні, так і світлі). Духовна боротьба, у центрі якої перебуває людина, триває не лише у світі, а й у людському серці.)

· Доведіть, що п’єса має ознаки казки. (П’єса багата на фантастику, її головні герої легко мандрують чарівним світом казкових образів. Персонажі, що оточують Тільтіля й Мітіль, нагадують персонажів різних казок. Сюжет п’єси також типово казковий: головний герой вирушив на пошуки щастя, яке довелося здобувати у боротьбі із силами, що протистоять йому. Простий сюжет п’єси типовий для казки. Це небезпечна мандрівка сміливого й шляхетного героя, який мусить подолати заради щастя, любові, багатства різні перешкоди, перемогти чудовиська та стихії, повернутися додому переможцем. Хлопчик Тільтіль цілком відповідає своїми людськими якостями образу казкового позитивного героя. Він — мужній, добрий, благородний, щирий і вдячний, утілює найкращі якості чоловіка, хоча ще малий. А Мітіль — справжня маленька жінка, навіть у своїх слабкостях. Дітей, як це трапляється у казці, супроводжують тварини — Пес і Кіт, що також є носіями рис, притаманних подібним казковим тваринам.)

· Яке значення мають авторські ремарки у п’єсі? (Автор зазначає, якими мають бути одяг персонажів, освітлення того чи іншого малюнку, створюючи справжню світлову партитуру п’єси-казки. Освітлення також пов’язане з настроєм персонажів і глядачів та загальним оптимістичним звучанням драматичного дійства.)

· Поясніть фінал п’єси “Синій птах”.

· У чому, на вашу думку, полягає символізм назви драми?

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

1. Складання опорного конспекту (запис до зошитів)

· Складіть опорний конспект уроку за здобутою інформацією.

2. Складання сенкана

· Складіть сенкан “Синій птах”.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

1. Інтерактивний прийом “Незавершене речення”

· Завершіть речення: “Сьогодні мене вразило...”.

2. Інтерактивний прийом “Обмін думками”

· Чи рекомендуватимете ви своїм дітям та онукам прочитати “Синій птах” М. Метерлінка? Чому?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити зміст драм-феєрій “Синій птах” М. Метерлінка та “Лісова пісня” Лесі Українки.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.