М. Метерлінк “Синій птах”. Символіка образів. Трактування фіналу. Особливості ремарок. Ознаки казки в драмі - ДРАМАТУРГІЯ КІНЦЯ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТ.

М. Метерлінк “Синій птах”. Символіка образів. Трактування фіналу. Особливості ремарок. Ознаки казки в драмі - ДРАМАТУРГІЯ КІНЦЯ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Усі уроки зарубіжної літератури 10 клас II семестр - Профільний рівень + рівень стандарту - 2018

Мета — формувати компетентності: предметні (знання життя та творчості Моріса Метерлінка, змісту його драми-феєрії “Синій птах”; навички сприймання інформації на слух; уміння виокремлювати головне; уміння аналізувати образи героїв та особливості драматичного твору, визначати їхню символіку; культуру мовлення; критичне мислення; любов до мистецтва; естетичний смак); ключові (уміння вчитися: навички самостійної роботи; прагнення нових знань; комунікативну: навички роботи в групі й колективі; толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційну: уміння знаходити потрібну інформацію та презентувати її; загальнокультурну: зацікавленість спадщиною європейського театру; прагнення літературної освіченості; читацькі інтереси; найкращі моральні якості особистості).

Тип уроку: урок узагальнення й систематизації знань (урок-семінар).

Основні терміни й поняття: символістська драма, драма-феєрія.

Обладнання: портрет М. Метерлінка, видання його творів, ілюстрації до них.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Усна гра “Завершіть думку”

· Хатина дроворуба була... (проста, селянська, але не вбога).

· Святковий Санта Клаус нічого не приніс дітям у різдвяний Святвечір, тому що... (“мама говорила, що вона не встигла піти до нього в місто... Він прийде до нас наступного року”).

· Діти вирушають у подорож за... (Синім птахом).

· Пошуки Синього птаха починаються у... (Країні Спогадів), де діти зустрічаються з... (померлими дідусем та бабусею, зі своїми братиками й сестричками).

· Наступна зупинка у... (Палаці Ночі).

· Але швидше за дітей туди прийде.. (Кіт), він умовить Ніч... (не віддавати) Синього птаха.

· Світла не буде поряд, тому що... (йому заборонено переступати поріг Палацу Ночі).

· Вогонь не зміг прийти, адже він... (рідня зі Світлом).

· Із дітьми були тільки... (Душі Світла, Хліба, Цукру і Пес).

· Тільтіль нагадує Ночі, що вона не має права відмовляти... (людині).

· Ніч віддає... (ключі).

· Перед дітьми в Палаці Ночі постали... (розгадані й нерозгадані таємниці природи — і жахіття, і краса Ночі: зірки, солов'їний спів, світлячки, роси лісів і долин, нічні пахощі).

· Птахи померли, тому що... (не витримали денного світла).

· Слова Духу Дуба підтвердили... (силу Людини, її перевагу над іншими силами природи).

· У чарівних садах поряд із Блаженствами перебували... (Великі Радощі).

· Раптом лампа сама засвічується і... (діти прокидаються).

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Вступне слово вчителя

— Герої філософської п’єси-казки “Синій птах” — це образи-символи, що втілюють панівні на землі сили. Це люди, рослини, тварини, стихії Світла, Вогню й Води, Душі (Хліба, Молока та ін.) — усе те, з чого складається людський світ. Виявляється, людина живе на землі, не помічаючи довкола нікого й нічого, крім таких, як сама. їй здається, що лише вона наділена душею, і всі таємниці світу вона вже розгадала. Але це не так. За допомогою чарівного каменя, що відкриває істинний зір, Тільтіль і Мітіль, герої п’єси, бачать світ таким, яким він є насправді — одухотвореним, прекрасним (а інколи — страшним), сповненим таємниць. У цьому світі минуле, сучасне й майбутнє перебувають поруч і пронизують одне одного: Тільтіль і Мітіль зустрічають і своїх давно померлих рідних, і ще ненародженого брата. Виявляється, людина відповідає не лише за себе, а й за всіх своїх предків і нащадків, тому що її рід — єдине ціле, одна нескінченна лінія.

2. Повідомлення учнів (за випереджальним домашнім завданням)

(Учень (учениця) виступає із повідомленням про символіку образів та ознаки казки у драмі-феєрії М. Метерлінка “Синій птах” за планом.)

План повідомлення про символіку образів та ознаки казки у драмі-феєрії М. Метерлінка “Синій птах”

■ Характеристика Тільтіля й Мітіль.

■ Образи супутників Тільтіля та Мітіль.

■ Подорож дітей: Країна Спогадів, Палац Ночі.

■ Розчарування дітей у Чарівному Лісі. Сади Блаженства.

■ Символічність сюжету й образів.

■ Символічність Синього птаха й Душі Світла.

■ Реальні й міфологічно-казкові образи п’єси “Синій птах”.

3. Аналіз образів героїв драматичного твору

· Які образи-символи є в п’єсі та що вони символізують?

Очікувані відповіді

■ Синій птах є символом щастя.

■ Пес — утілення відданості, готовності до самопожертви.

■ Кіт — символ улесливості, підступності, зрадництва.

■ Хліб — уособлення слабкодухості.

■ Душа Світла — утілення справедливості, символ пізнання нового.

■ Вогонь — уособлення відчайдушності.

■ Двері — символ незнання.

■ Блаженства — це відображення самовдоволення тощо.

· Які моральні закони пізнають діти під час подорожі й де саме?

Очікувані відповіді

■ Ушанування тих, хто пішов з життя. (У Країні Спогадів.)

■ Ніхто не має права завадити людині пізнавати нове, що піде на благо. (У Палаці Ночі.)

■ Слід бути сильним духом, тоді будеш сильним і фізично. (У Лісі.)

■ Потрібно бути цілеспрямованим, непохитним у досягненні мети. (Сади Блаженства.)

■ Слід мати силу волі, не піддаватися спокусі. (Сади Блаженства.)

· Як у п’єсі пояснено функцію часу?

Очікувані відповіді

■ Діти проходять три часові простори: минуле, теперішнє й майбутнє.

■ Єдиний, від кого залежить прихід майбутніх винахідників, учених, філософів, що ощасливили б людство,— це Час.

■ У п’єсі старий Час суворо стежив, щоб люди зуміли пізнати нове тоді, коли настане час для цього.

■ Час подано не тільки в алегоричному образі, а й в інших проявах: наприклад, час сну та сновидіння не збігається: одна ніч — і цілий рік тощо.

· Чому Метерлінк робить своїми героями дітей? (Їхня свідомість ще гнучка, вони найбільш сприйнятливі до таємниць світу, близькі до природи; вони вміють щиро любити й радіти, їх ще не спіткали нещастя й вади, що постають у п’єсі в образах Огрядних Блаженств: наприклад, Блаженство Бути Багатим, Блаженство Нічого Не Робити та ін.)

· Як ви вважаєте, чому дія в п’єсі відбувається у ніч напередодні Різдва? (Казкові перетворення та пригоди зазвичай трапляються саме на Різдво. Метерлінк обрав цей час для того, щоб показати “диво духовного народження людського в людині, відкриття вічної таємниці буття”.)

· Для чого, на вашу думку, автор використав прийом олюднення? (Цей прийом, вочевидь, символізує ідею М. Метерлінка про те, що світ живий. Він рухається, розвивається, і людство має докласти чимало зусиль, щоб зрозуміти світ і навчитися жити в гармонії з ним. Надзвичайною є роль абстрактних образів. Це — Жахи, Блаженства, Радощі, що уособлюють приховані сторони людської душі (як темні, так і світлі). Духовна боротьба, у центрі якої перебуває людина, триває не лише у світі, а й у людському серці.)

· Доведіть, що п’єса має ознаки казки. (П’єса багата на фантастику, її головні герої легко мандрують чарівним світом казкових образів. Персонажі, що оточують Тільтіля й Мітіль, нагадують персонажів різних казок. Сюжет п’єси також типово казковий: головний герой вирушив на пошуки щастя, яке довелося здобувати у боротьбі із силами, що протистоять йому. Простий сюжет п’єси типовий для казки. Це небезпечна мандрівка сміливого й шляхетного героя, який мусить подолати заради щастя, любові, багатства різні перешкоди, перемогти чудовиська та стихії, повернутися додому переможцем. Хлопчик Тільтіль цілком відповідає своїми людськими якостями образу казкового позитивного героя. Він — мужній, добрий, благородний, щирий і вдячний, утілює найкращі якості чоловіка, хоча ще малий. А Мітіль — справжня маленька жінка, навіть у своїх слабкостях. Дітей, як це трапляється у казці, супроводжують тварини — Пес і Кіт, що також є носіями рис, притаманних подібним казковим тваринам.)

· Яке значення мають авторські ремарки у п’єсі? (Автор зазначає, якими мають бути одяг персонажів, освітлення того чи іншого малюнку, створюючи справжню світлову партитуру п’єси-казки. Освітлення також пов’язане з настроєм персонажів і глядачів та загальним оптимістичним звучанням драматичного дійства.)

· Поясніть фінал п’єси “Синій птах”.

· У чому, на вашу думку, полягає символізм назви драми?

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

1. Складання опорного конспекту (запис до зошитів)

· Складіть опорний конспект уроку за здобутою інформацією.

2. Складання сенкана

· Складіть сенкан “Синій птах”.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

1. Інтерактивний прийом “Незавершене речення”

· Завершіть речення: “Сьогодні мене вразило...”.

2. Інтерактивний прийом “Обмін думками”

· Чи рекомендуватимете ви своїм дітям та онукам прочитати “Синій птах” М. Метерлінка? Чому?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити зміст драм-феєрій “Синій птах” М. Метерлінка та “Лісова пісня” Лесі Українки.