Паоло Коельйо - відомий сучасний бразильський письменник. Значення творчості П. Коельйо для сучасності. Пошуки сенсу буття в романі “Алхімік” - Бразилія - СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА В ЮНАЦЬКОМУ ЧИТАННІ

Паоло Коельйо - відомий сучасний бразильський письменник. Значення творчості П. Коельйо для сучасності. Пошуки сенсу буття в романі “Алхімік” - Бразилія - СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА В ЮНАЦЬКОМУ ЧИТАННІ

Усі уроки зарубіжної літератури 10 клас II семестр - Профільний рівень + рівень стандарту - 2018

Мета — формувати компетентності: предметні (знання особливостей розвитку сучасної зарубіжної літератури; знання життя та концепції творчості П. Коельйо; навички сприймання інформації на слух; уміння оцінювати культурно-мистецькі явища; культуру мовлення; аналітичне мислення; любов до мистецтва; естетичний смак); ключові (уміння вчитися: навички самостійної роботи; пізнавальну активність; комунікативну: навички роботи в колективі; толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційну: уміння самостійно опрацьовувати інформацію та презентувати її; уміння формулювати, висловлювати й обстоювати свою думку; загальнокультурну: прагнення літературної освіченості; читацькі інтереси; гуманістичний світогляд).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Основні терміни й поняття: постмодернізм, роман-притча, синтез жанрів.

Обладнання: портрет П. Коельйо, видання його творів, ілюстрації до них.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

(Охочі зачитують есе “Думки, навіяні романом “Повітряні змії” Ромена Ґарі”.)

2. Евристична бесіда

· Що таке постмодернізм?

· Дайте визначення поняття притча.

· Як ви розумієте значення слова алхімія?

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Знайомство із сучасною іноземною літературою ми продовжимо, згадавши ще одного митця. Він добре відомий і популярний у понад 160 країнах світу; його твори перекладено 56 мовами світу; загальний наклад його найвідомішої книги становить більш ніж 65 млн примірників; за інформацією агенції Reuters, він є одним із трьох найпопулярніших письменників світу. Усе це — про бразильського письменника Паоло (Пауло) Коельйо та його знаменитий роман “Алхімік”, який уважають сучасною версією “Маленького принца”. “Глибока і проста книжка”,— так написав про цей твір відомий сербський поет і письменник Милорад Павич. Із романом “Алхімік” та постаттю його автора ми познайомимося сьогодні.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Вступне слово вчителя

— Проблематика творів Паоло Коельйо має філософське спрямування. Він порушує питання призначення людини, сенсу буття, сумнівів на початку нового шляху. Кожній книзі митця властиві автобіографічні ознаки. Письменник багато пережив і побачив у своєму житті: театр, радіо, рок-група, журналістика, божевільня, в’язниця — це далеко не повний перелік того, чим займався Коельйо, шукаючи себе, власний шлях, свою долю, та що спіткало його на цьому шляху.

2. Повідомлення учнів (за випереджальним домашнім завданням)

(Учень (учениця) виступає з повідомленням про життя та творчість П. Коельйо. За потреби вчитель доповнює повідомлення учня (учениці).)

3. Розповідь учителя

— Книги Паоло Коельйо: “Паломництво” (“Щоденник мага”, 1987), “Алхімік” (1988), “Бріда” (1990), “Валькірії” (1992), “Мактуб” (1994), “На березі Ріо-П’єдра сіла я й заплакала...” (1994), “П’ята гора” (1996), “Книга Воїна Світла” (1997), “Любовні листи пророка” (1997), “Вероніка вирішує померти” (1998), “Диявол і сеньйорита Прим” (2000), “Батьки, сини й діди” (2001), “Одинадцять хвилин” (2003), “Заїр” (2005), “Відьма з Портобелло” (2007), “Переможець залишається самотнім” (2008), “Пророк” (2010), “Алеф” (2011), “Рукопис, знайдений в Аккрі” (2012), “Адюльтер” (2014), “Шпигунка” (2016.)

Паоло Коельйо здобув безліч призів та нагород у різних країнах, зокрема у Франції (La Legion d’Honneur) та Італії (Super Grinzane Cavour Book Award). Написане ним “Паломництво” стало основою комп’ютерних ігор. Його новелу “Заїр”, опубліковану 2005 р., заборонили в Ірані з конфіскацією 1000 копій, але згодом дозволили видати друком.

Твори Коельйо очолювали списки бестселерів не тільки в Бразилії, а й у Великій Британії, США, Франції, Німеччині, Канаді, Італії, Ізраїлі, Фінляндії та Греції. “Алхімік” донині є книгою- рекордсменом за кількістю продажів в історії Бразилії, фігурує у Книзі рекордів Ґіннесса.

4. Повідомлення учнів (за випереджальним домашнім завданням)

(Учень (учениця) виступає із загальним оглядом роману “Алхімік” П. Коельйо)

— Роман “Алхімік” Коельйо написав 1988 р. після паломництва до Сантьяґо де Компостела. Випадкова зустріч в Амстердамі привела письменника до католицького ордену RAM, створеного ще 1492 р. Тут Коельйо навчився розуміти мову знаків і передбачень, що траплялися на людському шляху. Відповідно до ритуалу шляху орден спрямував його у паломницьку подорож. Здолавши 80 км легендарною стежкою прочан, Коельйо описав цю подорож у першій книзі — “Паломництво” (1987). Потім з’явився “Алхімік”: “Уся моя книжка заснована на стародавній перській легенді, яку написав у Римі”. Свого часу цю легенду використав аргентинський письменник Хорхе Луїс Борхес як сюжет для одного зі своїх оповідань (“Історія двох мрійників”,1935). Інші версії цієї легенди можна прочитати в перекладі “Тисячі й однієї ночі” британського сходознавця Едварда Вільяма Лейна та у творі перського поета Румі “У Багдаді мріють про Каїр, у Каїрі мріють про Багдад”. Цю притчу можна знайти також у єврейській хасидській історії.

Описуючи шлях головного героя та його духовне збагачення на цьому шляху, Коельйо застосував символічну мову, яка допомогла змалювати людину, її життя та мрії. “Провідна думка моєї книги “Алхімік” — у фразі, яку, звернувшись до пастуха Сантьяґо, вимовив цар Мельхіседек: “Коли ти чого-небудь забажаєш дуже сильно, увесь Всесвіт допомагає тобі досягнути цього””.

В основі твору, написаного португальською мовою та перекладеного 56 мовами світу,— алегорія, а сюжетом є подорож вівчаря Сантьяґо з Андалусії до Єгипту, у яку він вирушив через сни, що передрікали: саме там він знайде свій скарб.

“Алхімік” є втіленням синтезу різних жанрів. Скільки б ми не знаходили в ньому елементів оповідання, пригодницького роману, мемуарів, апокрифів, алхімічних і філософських трактатів, біблійних текстів, нарису, притчі, міфу тощо,— усе одно залишається невизначеність, стирання меж між різними жанрами. літературознавці вважають цей твір Коельйо романом-притчею.

Назва роману “АЛХІМІК” досить проста й водночас незвичайна. АЛХІМІЯ — середньовічне містичне вчення, спрямоване на пошук чудодійної речовини — філософського каменя, за допомогою якого можна перетворювати прості метали на золото та срібло й лікувати різні хвороби. Відомий італійський письменник Умберто Еко зауважував: “Назва — це завжди компас, який вказує читачеві шлях до інтерпретування тексту”.

“Алхімік” — назва символічна. Алхімія, на думку Коельйо, не обмежувалася пошуком філософського каменя або, як його іноді називали, “червоного лева”, створенням еліксиру безсмертя. Один із героїв твору (Англієць) не осягнув таємниць алхімії, тому що не розумів головного: справжній Алхімік — це той, хто збагнув Душу Світу та знайшов там призначені для себе скарби, тобто усвідомив свій шлях у житті.

5. Теорія літератури (запис до зошитів)

Постмодернізм — цілісний, багатозначний, динамічний, залежний від соціальних і національних особливостей комплекс мистецьких, філософських, науково-теоретичних уявлень. (Роман П. Коельйо “Алхімік” відповідає згаданим ознакам.)

Особливості художнього стилю автора В романі П. Коельйо “Алхімік”

■ Притчовий характер.

■ Автобіографізм.

■ Синтез жанрів, простору, поєднання істин багатьох націй та релігій.

■ лаконічність.

■ Філософічність.

■ Запозиченість сюжету й персонажів.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

1. Складання опорного конспекту (запис до зошитів)

· Складіть опорний конспект уроку за здобутою інформацією.

2. Інтерактивний прийом “Ґронування” (запис до зошитів)

· За принципом ґронування складіть схему до постаті П. Коельйо.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний прийом “мікрофон”

· Про що ви б хотіли дізнатися наприкінці цього уроку?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати роман “Алхімік” П. Коельйо, уміти характеризувати образи героїв твору (Сантьяґо, Фатіми, Мельхіседека, алхіміка).На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.