“Геній” Мо Яня - історія талановитого юнака, який наполегливо шукає спосіб убезпечити людей від руйнівних землетрусів. Гуманістична сутність образу й духовна стійкість героя твору на шляху до мети. Зміни у сприйманні Цзян Дачжі однокласниками, уплив героя на пробудження їхньої свідомості. Міфологічні алюзії у творі - Китай - СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА В ЮНАЦЬКОМУ ЧИТАННІ

“Геній” Мо Яня - історія талановитого юнака, який наполегливо шукає спосіб убезпечити людей від руйнівних землетрусів. Гуманістична сутність образу й духовна стійкість героя твору на шляху до мети. Зміни у сприйманні Цзян Дачжі однокласниками, уплив героя на пробудження їхньої свідомості. Міфологічні алюзії у творі - Китай - СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА В ЮНАЦЬКОМУ ЧИТАННІ

Усі уроки зарубіжної літератури 10 клас II семестр - Профільний рівень + рівень стандарту - 2018

Мета — формувати компетентності: предметні (знання творчості нобелівського лауреата у галузі літератури Мо Яня; навички сприймання інформації на слух; уміння аналізувати образи героїв літературного твору; культуру мовлення; аналітичне мислення; любов до мистецтва; естетичний смак); ключові (уміння вчитися: навички самостійної роботи; пізнавальну активність; комунікативну: навички роботи в колективі; толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційну: уміння самостійно опрацьовувати інформацію та презентувати її; уміння формулювати, висловлювати й обстоювати свою думку; загальнокультурну: прагнення літературної освіченості; читацькі інтереси; гуманістичний світогляд).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Міжпредметні зв'язки: українська художня культура (мистецтво).

Основні терміни й поняття: магічний реалізм.

Обладнання: портрет Мо Яня, видання його творів, ілюстрації до них, фрагменти фільму “Червоний ґаолян” (1987, реж. Чжан Імоу, КНР), медіазасоби.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Сприйняття творів інших видів мистецтв. Інтерактивний прийом “картинна галерея” (робота В групах)

Примітка. Застосовуючи методику “Картинна галерея”, учитель вивішує на дошці 4-5 ілюстрацій або репродукцій картин, що містять ознаки основного поняття чи теми, що розглядають на цьому уроці. Об’єднавши учнів у групи, учитель пропонує протягом визначеного часу обміркувати, а потім назвати ознаки цього поняття (теми) та схарактеризувати його (її).

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Оповідання “Геній” починається так: “Коли Цзян Дачжі був маленьким, старші люди в селі й учителі в школі вважали його найрозумнішою дитиною. Він народився з круглою головою, з блискучими синьо-чорними очима, так що, дивлячись на нього, одразу можна було сказати — геній. Тоді як учителі хвалили його й однокласницям він подобався, ми — його однокласники — завжди терпіти його не могли, страшенно ненавиділи. Тепер ми розуміємо, що це нездорове почуття — заздрість. Учитель часто сварив нас і казав, що наші голови, як нарив на всохлому в’язі, сокирою стинай, все одно і рубця не зробиш, що, мовляв, нам треба вчитися у Цзян Дачжі”. Сьогодні ми підемо вслід за автором і дізнаємося, у чому полягала геніальність Цзян Дачжі та яким було його життя.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Аналіз тексту літературного твору. Інтерактивний прийом “Услід за автором”

Примітка. Використовуючи методику “Услід за автором”, учитель під час підготовки до уроку розподіляє текст твору на логічно завершені частини та складає до кожної з них запитання, спрямовані на аналізування твору в єдності його форми та змісту. Якщо твір невеликий, кожну частину спершу зачитують уголос. якщо обсяг твору є значним, то його текст не зачитують на уроці й аналізують тільки ті частини, що містять ключові епізоди.

· Що ми дізналися про головного героя з перших рядків оповідання?

· Як до Цзян Дачжі ставились оточуючі?

· Хто такий Барвистий кнур? Що ви можете про нього сказати?

· Чому вчитель на прізвисько Вовк усі сили віддавав саме Цзян Дачжі, позбавляючи уваги решту учнів?

· Як Цзян Ситін пояснював “геніальність” сина?

· Що оповідач разом із барвистим кнуром вирішили зробити, щоб позбавити розуму Цзяна Дачжі?

· Чому Цзян Дачжі, попри побоювання хлопців, не поскаржився Вовкові? Про які риси характеру хлопця це свідчить?

· Чи погоджуєтеся ви з тим, що талант хлопця залежав саме від розмірів голови? Якщо ні, тоді від чого?

· Чому хлопець усе-таки вступив до університету?

· Розкажіть про повернення Цзяна Дачжі додому. Як його зустріли колишні однокласники?

· Чому Барвистий кнур зізнався Цзянові у скоєному? Як Цзян відреагував на це зізнання?

· Що відповів Цзян на запитання колишніх однокласників про успіхи в університеті? Яке рішення він прийняв?

· Схарактеризуйте життя в поселенні. Із чим автор його порівнює? Про що свідчить така характеристика?

· Чому хлопці мали на меті переконати Цзяна Дачжі змінити своє рішення?

· Як пояснюють свою мету колишні супротивники Цзяна?

· Наскільки серйозною ви вважаєте мотивацію Цзяна повернутися? Про що він розповів хлопцям?

· Чи може одна людина, хай навіть така розумна, як Цзян Дачжі, розв’язати настільки глобальну проблему?

· Цзяна не можуть зрозуміти колишні однокласники. А чи погоджуєтеся ви з його позицією?

· Як відбувалися дослідження Цзяна? Що ми дізнаємося про них зі слів Цзяна Ситін? Як це змальовано в оповіді?

· Чому саме кавуни стали об’єктом дослідження хлопця?

· Як односельці ставилися до виснажливого перебування Цзяна на кавуновому полі? Про що думали?

· Що ви думаєте про Цзяна? Які емоції у вас викликав цей образ?

· Чи можна йому поспівчувати? Чому?

· У чому, на вашу думку, полягає “геніальність” Цзяна?

· Як ви вважаєте, чи були варті “дослідження” Цзяна того, що він мало не загинув на полі під час грози?

· Як Цзян пояснив хлопцям своє відкриття?

· Чи справді він його зробив?

· Якими словами Цзян пояснив свою життєву позицію і своє ставлення до оточуючих?

· Яким висновком оповідач завершив свою оповідь?

2. Теорія літератури (запис до зошитів)

Магічний реалізм — це художній метод, у якому магічні елементи включено до реалістичної картини світу.

3. Сприйняття творів інших видів мистецтв

· Перегляньте фрагменти екранізації твору. Чи відповідає екранний образ вашим уявленням про літературного героя?

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

Постановка й розв'язання проблемних питань (запис до зошитів)

· Хто такий геній? У чому парадоксальність цього образу? D Яким є загальний настрій оповідання “Геній”?

· Чи можна говорити про реалістичність зображеного у творі Мо Яня?

· За допомогою чого у творі передано національну свідомість китайців?

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Складання сенкана

· Складіть сенкан “Цзян Дачжі”.

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: написати стислу рецензію на оповідання Мо Яня “Геній”.

Випереджальне (індивідуальне; 2-3 учні): підготувати повідомлення про життя та творчість С. Таунсенд.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.