Проблема батьків і дітей у романі Й. Яґелло “Кава з кардамоном“. Образ головної героїні. Мова твору - Польща - СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА В ЮНАЦЬКОМУ ЧИТАННІ

Проблема батьків і дітей у романі Й. Яґелло “Кава з кардамоном“. Образ головної героїні. Мова твору - Польща - СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА В ЮНАЦЬКОМУ ЧИТАННІ

Усі уроки зарубіжної літератури 10 клас II семестр - Профільний рівень + рівень стандарту - 2018

Мета — формувати компетентності: предметні (знання життя та проблематики творчості Й. Яґелло, змісту її роману “Кава з кардамоном”; навички сприймання інформації на слух; уміння характеризувати образи героїв літературного твору; культуру мовлення; аналітичне мислення; творчі здібності; любов до мистецтва; естетичний смак); ключові (уміння вчитися: навички самостійної роботи; пізнавальну активність; комунікативну: навички роботи в групі й колективі; толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційну: уміння самостійно опрацьовувати інформацію та презентувати її; уміння формулювати, висловлювати й обстоювати свою думку; здоров'язбережну: розуміння цінності життя й добрих родинних взаємин; загальнокультурну: прагнення літературної освіченості; читацькі інтереси; гуманістичний світогляд).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Основні терміни й поняття: підліткова повість, детектив.

Обладнання: портрет Й. Яґелло, видання її творів, ілюстрації до них.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Евристична бесіда

· Назвіть відомі вам твори про дітей підліткового віку.

· Які проблеми порушено в цих творах? D чому виникають непорозуміння між батьками й дітьми?

· Як ви вважаєте, “дорослі” проблеми складніші за “дитячі”? Відповідь аргументуйте.

IІI. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Сьогодні ми докладніше ознайомимося з повсякденним життям та проблемами дівчинки-підлітка Халіни, яка називає себе Ліною. читаючи її оповідь, ми ніби беремо безпосередню участь у подіях, замислюємося над проблемами, що завжди є актуальними: прірва відчуження й непорозуміння між батьками та дітьми; прагнення підлітків віднайти себе у вирі амурних переживань; таємниці, що руйнують родинний спокій; правильний спосіб розв’язання складних ситуацій. Долатимемо всі ці проблеми разом із героїнею роману Й. Яґелло “Кава з кардамоном”.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Аналіз тексту літературного твору

· Якою є композиція роману Й. Яґелло “Кава з кардамоном”? (Композиція твору досить проста: роман містить пролог, епілог та 10 розділів. Назви розділів — це назви місяців року, у які відбувалися певні події в житті 15-річної учениці гімназії Ліни.)

· Складіть сюжетну лінію роману Й. Яґелло “Кава з кардамоном”.

2. Усне словесне малювання

· Якою ви бачите Лінку?

3. Аналіз тексту літературного твору (продовження; робота В групах)

· У 6 групах за романом Й. Яґелло “Кава з кардамоном” дослідіть: 1-ша група — ознаки детективу у творі, 2-га — взаємини батьків і дітей, 3-тя — почуття Лінки в різних ситуаціях, 4-та — родинні цінності, 5-та — тему дружби й кохання, 6-та — стиль мовлення й лексичні особливості.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

Творча робота

· Напишіть есе “Лінка — звичайна дівчина?”.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний прийом “Обмін думками”

· Наведіть мінімум два аргументи на користь того, що варто прочитати “Каву з кардамоном” Й. Яґелло.

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: за романом Й. Яґелло “Кава з кардамоном” підготувати розповідь про літературного героя, який найбільше запам’ятався, або написати невеликого листа Ліні.

Випереджальне (індивідуальне; 2-3 учні): підготувати інсценування інтерв’ю перекладачки Б. Антоняк із письменницею.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.