Проблема батьків і дітей у романі Й. Яґелло “Кава з кардамоном“. Образ головної героїні. Мова твору - Польща - СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА В ЮНАЦЬКОМУ ЧИТАННІ

Проблема батьків і дітей у романі Й. Яґелло “Кава з кардамоном“. Образ головної героїні. Мова твору - Польща - СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА В ЮНАЦЬКОМУ ЧИТАННІ

Усі уроки зарубіжної літератури 10 клас II семестр - Профільний рівень + рівень стандарту - 2018

Мета — формувати компетентності: предметні (знання життя та проблематики творчості Й. Яґелло, змісту її роману “Кава з кардамоном”; навички сприймання інформації на слух; уміння характеризувати образи героїв літературного твору; культуру мовлення; аналітичне мислення; творчі здібності; любов до мистецтва; естетичний смак); ключові (уміння вчитися: навички самостійної роботи; пізнавальну активність; комунікативну: навички роботи в групі й колективі; толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційну: уміння самостійно опрацьовувати інформацію та презентувати її; уміння формулювати, висловлювати й обстоювати свою думку; здоров'язбережну: розуміння цінності життя й добрих родинних взаємин; загальнокультурну: прагнення літературної освіченості; читацькі інтереси; гуманістичний світогляд).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Основні терміни й поняття: підліткова повість, детектив.

Обладнання: портрет Й. Яґелло, видання її творів, ілюстрації до них.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Евристична бесіда

· Назвіть відомі вам твори про дітей підліткового віку.

· Які проблеми порушено в цих творах? D чому виникають непорозуміння між батьками й дітьми?

· Як ви вважаєте, “дорослі” проблеми складніші за “дитячі”? Відповідь аргументуйте.

IІI. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Сьогодні ми докладніше ознайомимося з повсякденним життям та проблемами дівчинки-підлітка Халіни, яка називає себе Ліною. читаючи її оповідь, ми ніби беремо безпосередню участь у подіях, замислюємося над проблемами, що завжди є актуальними: прірва відчуження й непорозуміння між батьками та дітьми; прагнення підлітків віднайти себе у вирі амурних переживань; таємниці, що руйнують родинний спокій; правильний спосіб розв’язання складних ситуацій. Долатимемо всі ці проблеми разом із героїнею роману Й. Яґелло “Кава з кардамоном”.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Аналіз тексту літературного твору

· Якою є композиція роману Й. Яґелло “Кава з кардамоном”? (Композиція твору досить проста: роман містить пролог, епілог та 10 розділів. Назви розділів — це назви місяців року, у які відбувалися певні події в житті 15-річної учениці гімназії Ліни.)

· Складіть сюжетну лінію роману Й. Яґелло “Кава з кардамоном”.

2. Усне словесне малювання

· Якою ви бачите Лінку?

3. Аналіз тексту літературного твору (продовження; робота В групах)

· У 6 групах за романом Й. Яґелло “Кава з кардамоном” дослідіть: 1-ша група — ознаки детективу у творі, 2-га — взаємини батьків і дітей, 3-тя — почуття Лінки в різних ситуаціях, 4-та — родинні цінності, 5-та — тему дружби й кохання, 6-та — стиль мовлення й лексичні особливості.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

Творча робота

· Напишіть есе “Лінка — звичайна дівчина?”.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний прийом “Обмін думками”

· Наведіть мінімум два аргументи на користь того, що варто прочитати “Каву з кардамоном” Й. Яґелло.

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: за романом Й. Яґелло “Кава з кардамоном” підготувати розповідь про літературного героя, який найбільше запам’ятався, або написати невеликого листа Ліні.

Випереджальне (індивідуальне; 2-3 учні): підготувати інсценування інтерв’ю перекладачки Б. Антоняк із письменницею.