Контрольна робота за темою “Сучасна література в юнацькому читанні” - Польща - СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА В ЮНАЦЬКОМУ ЧИТАННІ

Контрольна робота за темою “Сучасна література в юнацькому читанні” - Польща - СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА В ЮНАЦЬКОМУ ЧИТАННІ

Усі уроки зарубіжної літератури 10 клас II семестр - Профільний рівень + рівень стандарту - 2018

Мета — формувати компетентності: предметні (систематизовані й узагальнені знання про особливості сучасної зарубіжної літератури для молоді; писемне мовлення; естетичний смак); ключові(інформаційну: уміння систематизувати здобуті знання та критично їх осмислювати; загальнокультурну: творчі здібності; прагнення досягти високого результату; гуманістичний світогляд).

Тип уроку: урок контролю й корекції знань, умінь і навичок.

Обладнання: картки із завданнями (2 варіанти).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

III. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Ознайомлення із завданнями та критеріями їхнього оцінювання

2. Виконання контрольної роботи (усього 12 балів за кожним із варіантів)

І варіант

Початковий та середній рівні (кожна правильна відповідь — 1 бал)

1. Фантастичною повістю за жанром є твір:

а) “Повітряні змії”;

б) “Таємний щоденник Адріана Моула”;

в) “Кораліна”;

г) “Геній”.

2. Письменник, який у своїй творчості зображав події Другої світової війни:

а) Паоло Коельйо;

б) Ромен Ґарі;

в) Сью Таунсенд;

г) Мо Янь.

3. Ім’я головної героїні роману Й. Яґелло “Кава з кардамоном”:

а) Хелґа;

б) Халіна;

в) Наталія;

г) Хелена.

4. Головний герой роману Паоло Коельйо “Алхімік”:

а) Сантьяґо;

б) Алхімік;

в) Мельхіседек;

г) мандрівник у часі.

5. Автор твору “Кораліна”:

а) Ромен Ґарі;

б) Тумас Транстремер;

в) Ніл Ґейман;

г) Йоанна Яґелло.

6. Водночас письменник, поет та музикант:

а) ромен Ґарі;

б) Сью Таунсенд;

в) Ніл Ґейман;

г) Тумас Транстремер.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

7. Завершіть речення: “Роман-притча — це ...”.

8. Стисло визначте основні теми творчості Тумаса Транстремера.

9. Чому мати головної героїні роману “Кава з кардамоном” тривалий час була відсутня?

Високий рівень (максимально — 3 бали)

10. Завдання відкритої форми — написати одну з творчих робіт за творами розділу “Сучасна література в юнацькому читанні” (за вибором учнів):

а) есе на тему “Мій світ літератури”;

б) розгорнену рекламу одного з опрацьованих творів;

в) лист-звернення до одного з авторів вивчених творів.

II варіант

Початковий та середній рівні (кожна правильна відповідь — 1 бал)

1. Герой цього твору шукає спосіб убезпечити людей від руйнівних землетрусів:

а) “Повітряні змії”;

б) “Таємний щоденник Адріана Моула”;

в) “Алхімік”;

г) “Геній”.

2. У цьому творі досліджено проблему пошуків сенсу буття й людського існування:

а) “Повітряні змії”;

б) “Алхімік”;

в) “Кораліна”;

г) “Геній”.

3. Ім’я головного героя циклу творів Сью Таунсенд:

а) Адріан Моул;

б) Голден Колфілд;

в) Адам Барський;

г) Міхай Мазур.

4. Наймолодший із-поміж літературних героїв:

а) Ліна;

б) Сантьяґо;

в) Цзян Дачжі;

г) Кораліна.

5. Повітряних зміїв виготовляв:

а) Людо;

б) Марселен Дюпра;

в) Амбруаз Флері;

г) Жулі Еспіноза.

6. Твір, що містить ознаки детективу:

а) “Повітряні змії”;

б) “Геній”;

в) “Кава з кардамоном”;

г) “Кораліна”.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

7. Завершіть речення: “Нонконформізм — це...”.

8. У яких творах розділу “Сучасна література в юнацькому читанні” гостро постає проблема взаємин дітей і батьків?

9. Стисло схарактеризуйте особливості лірики Тумаса Транстремера.

Високий рівень (максимально — 3 бали)

10. Завдання відкритої форми — написати одну з творчих робіт за творами розділу “Сучасна література в юнацькому читанні” (за вибором учнів):

а) есе на тему “Мій світ літератури”;

б) критичну рецензію на один з опрацьованих творів;

в) лист-звернення до одного з літературних героїв вивчених творів.

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний прийом “Мікрофон”

· Завершіть речення:

■ “Мені сьогодні вдалося...”;

■ “Найскладнішим для мене було...”.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити вивчене впродовж II семестру.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.