Контрольна робота за темою “Сучасна література в юнацькому читанні” - Польща - СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА В ЮНАЦЬКОМУ ЧИТАННІ

Контрольна робота за темою “Сучасна література в юнацькому читанні” - Польща - СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА В ЮНАЦЬКОМУ ЧИТАННІ

Усі уроки зарубіжної літератури 10 клас II семестр - Профільний рівень + рівень стандарту - 2018

Мета — формувати компетентності: предметні (систематизовані й узагальнені знання про особливості сучасної зарубіжної літератури для молоді; писемне мовлення; естетичний смак); ключові(інформаційну: уміння систематизувати здобуті знання та критично їх осмислювати; загальнокультурну: творчі здібності; прагнення досягти високого результату; гуманістичний світогляд).

Тип уроку: урок контролю й корекції знань, умінь і навичок.

Обладнання: картки із завданнями (2 варіанти).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

III. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Ознайомлення із завданнями та критеріями їхнього оцінювання

2. Виконання контрольної роботи (усього 12 балів за кожним із варіантів)

І варіант

Початковий та середній рівні (кожна правильна відповідь — 1 бал)

1. Фантастичною повістю за жанром є твір:

а) “Повітряні змії”;

б) “Таємний щоденник Адріана Моула”;

в) “Кораліна”;

г) “Геній”.

2. Письменник, який у своїй творчості зображав події Другої світової війни:

а) Паоло Коельйо;

б) Ромен Ґарі;

в) Сью Таунсенд;

г) Мо Янь.

3. Ім’я головної героїні роману Й. Яґелло “Кава з кардамоном”:

а) Хелґа;

б) Халіна;

в) Наталія;

г) Хелена.

4. Головний герой роману Паоло Коельйо “Алхімік”:

а) Сантьяґо;

б) Алхімік;

в) Мельхіседек;

г) мандрівник у часі.

5. Автор твору “Кораліна”:

а) Ромен Ґарі;

б) Тумас Транстремер;

в) Ніл Ґейман;

г) Йоанна Яґелло.

6. Водночас письменник, поет та музикант:

а) ромен Ґарі;

б) Сью Таунсенд;

в) Ніл Ґейман;

г) Тумас Транстремер.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

7. Завершіть речення: “Роман-притча — це ...”.

8. Стисло визначте основні теми творчості Тумаса Транстремера.

9. Чому мати головної героїні роману “Кава з кардамоном” тривалий час була відсутня?

Високий рівень (максимально — 3 бали)

10. Завдання відкритої форми — написати одну з творчих робіт за творами розділу “Сучасна література в юнацькому читанні” (за вибором учнів):

а) есе на тему “Мій світ літератури”;

б) розгорнену рекламу одного з опрацьованих творів;

в) лист-звернення до одного з авторів вивчених творів.

II варіант

Початковий та середній рівні (кожна правильна відповідь — 1 бал)

1. Герой цього твору шукає спосіб убезпечити людей від руйнівних землетрусів:

а) “Повітряні змії”;

б) “Таємний щоденник Адріана Моула”;

в) “Алхімік”;

г) “Геній”.

2. У цьому творі досліджено проблему пошуків сенсу буття й людського існування:

а) “Повітряні змії”;

б) “Алхімік”;

в) “Кораліна”;

г) “Геній”.

3. Ім’я головного героя циклу творів Сью Таунсенд:

а) Адріан Моул;

б) Голден Колфілд;

в) Адам Барський;

г) Міхай Мазур.

4. Наймолодший із-поміж літературних героїв:

а) Ліна;

б) Сантьяґо;

в) Цзян Дачжі;

г) Кораліна.

5. Повітряних зміїв виготовляв:

а) Людо;

б) Марселен Дюпра;

в) Амбруаз Флері;

г) Жулі Еспіноза.

6. Твір, що містить ознаки детективу:

а) “Повітряні змії”;

б) “Геній”;

в) “Кава з кардамоном”;

г) “Кораліна”.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

7. Завершіть речення: “Нонконформізм — це...”.

8. У яких творах розділу “Сучасна література в юнацькому читанні” гостро постає проблема взаємин дітей і батьків?

9. Стисло схарактеризуйте особливості лірики Тумаса Транстремера.

Високий рівень (максимально — 3 бали)

10. Завдання відкритої форми — написати одну з творчих робіт за творами розділу “Сучасна література в юнацькому читанні” (за вибором учнів):

а) есе на тему “Мій світ літератури”;

б) критичну рецензію на один з опрацьованих творів;

в) лист-звернення до одного з літературних героїв вивчених творів.

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний прийом “Мікрофон”

· Завершіть речення:

■ “Мені сьогодні вдалося...”;

■ “Найскладнішим для мене було...”.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити вивчене впродовж II семестру.