Узагальнення й систематизація навчального матеріалу за рік - ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

Узагальнення й систематизація навчального матеріалу за рік - ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

Усі уроки зарубіжної літератури 10 клас II семестр - Профільний рівень + рівень стандарту - 2018

Мета — формувати компетентності: предметні (систематизовані й узагальнені знання за вивченим упродовж навчального року матеріалом; розуміння власних читацьких уподобань; уміння формулювати, висловлювати й обстоювати свою думку; культуру мовлення; аналітичне мислення; естетичний смак); ключові (уміння вчитися: навички самостійної роботи; пізнавальну активність; комунікативну: навички спілкування в колективі; толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційну: уміння визначати роль деталі в тексті; навички роботи з текстом; загальнокультурну: прагнення літературної освіченості, самоосвіти й самовдосконалення; читацькі інтереси; гуманістичний світогляд).

Тип уроку: урок узагальнення й систематизації знань, умінь і навичок.

Міжпредметні зв'язки: всесвітня історія, українська художня культура (мистецтво).

Обладнання: портрети авторів вивчених упродовж року літературних творів, ілюстрації до цих творів, 7 аркушів паперу ф. А1, кольорові маркери, роздавальний матеріал.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Аналіз контрольної роботи

ІII. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Сьогодні ми підіб’ємо підсумки вивченого впродовж усього навчального року. Звісно, ми не можемо знову обговорювати опрацьовані твори чи пригадувати біографії письменників та поетів. Проте ми відновимо у своїй пам’яті те, що нам здалося найцікавішим або найзначнішим. Часто на уроках ми обговорювали дібрані до них епіграфи. Раніше ці епіграфи вам пропонував учитель. Сьогодні епіграф до уроку обиратимете ви. Сподіваюся, що правильний вибір епіграфа кожному з вас допоможе знову пройти стежинкою від доби античності до сьогодення, згадавши найцікавіші зупинки цього шляху.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Творчо-аналітична робота

· Опрацюйте вміщену на картках інформацію — висловлювання відомих людей. Кожен має обрати вислів, що, на його думку, найбільше відповідає темі уроку, та аргументувати свій вибір. Можливо, один вислів оберуть кілька учнів — ми вислухаємо думку кожного. Охочі можуть запропонувати власні варіанти епіграфа до уроку.

Варіанти епіграфа

■ Найвища похвала художникові — це коли ми забуваємо про нього за його творами (Ф. Шиллер).

■ Писати має лише той, кого хвилюють загальнолюдські проблеми (Дж. Ґолсуорсі).

■ Мистецтво вічне, як саме життя (Ф. І. Шаляпін).

■ Завдання літератури — об’єднувати всіх, встановлювати контакт між людьми (Р. Тагор).

■ Умійте любити мистецтво в собі, а не себе у мистецтві (К. С. Станіславський).

■ Розум людський має три ключі, що все відчиняють: знання, думку, уяву (В. Гюґо).

■ Спілкуватися з письменниками різних часів — майже те саме, що подорожувати (Р. Декарт).

■ Художній твір — це шматок природи, профільтрований крізь темперамент художника (Е. Золя).

■ Навчання без роздумів непотрібне, але й роздуми без навчання є небезпечними (Конфуцій).

■ Те, що ми знаємо, обмежене, а те, чого ми не знаємо,— нескінченне (П.-С. Лаплас).

■ Творчість є вираженням основних законів Усесвіту (М. Реріх).

■ Життя частіше схоже на романи, ніж наші романи на життя (Жорж Санд).

■ Багато говорити й багато сказати — це не те саме (Софокл).

■ Герої, подібно до творів мистецтва, видаються величнішими крізь простір століть (П.-К.-В. Буаст).

■ Усамітнення з книгою краще за спілкування з дурнями (П.-К.-В. Буаст).

■ Якщо всіх повчати, то не лишиться часу на самоосвіту (Ірина Вільде).

■ Щоб увійти у безсмертя, людина мусить скласти два екзамени: один перед сучасниками, другий — перед історією (Ірина Вільде).

■ Видатних людей оцінюють лише за їхніми головними діяннями, а не за їхніми помилками (Вольтер).

■ Ніхто не може оцінювати іншого, поки не навчиться оцінювати самого себе (Й. В. Ґете).

■ Характер так само породжує характер (Й. В. Ґете).

■ Для того, щоб книга зачепила мене за живе, я маю знайти в ній шматочок життя (Ґі де Мопассан).

■ Публіці належать наші книги, а не наші життя (Ґі де Мопассан).

■ життя коротке, мистецтво — вічне (Гіппократ).

■ люди припиняють мислити, коли припиняють читати (Д. Дідро).

■ людина не може нічого навчити іншу людину. Вона може тільки допомогти знайти їй правду у власному серці (Блаженний Авґустин).

■ Пізнання душі багато в чому сприяє пізнанню будь-якої істини (Аристотель).

■ Видатні генії випередили століття, деякі таланти випереджають лише роки (О. де Бальзак).

■ Книги — кораблі думки, що плавають хвилями часу й несуть свій дорогоцінний вантаж від покоління до покоління (Ф. Бекон).

■ Усе моє ношу з собою (Діоген).

Примітка. Учитель має бути готовим пояснити значення автора кожного висловлювання для розвитку людства.

2. Інтерактивна вправа “Хто є хто?”

(Учитель по черзі демонструє портрети поетів і письменників чи ілюстрації із зображеннями героїв літературних творів. Учні називають, кого зображено, та стисло розповідають, чим славетна ця людина чи відомий персонаж.)

3. Інтерактивний прийом “Кубування” (робота В групах)

· У 7 групах за правилами прийому “Кубування” за 15 хв підготуйте стисле повідомлення (наочну презентацію): 1-ша група — “Оригінальна й перекладна література в сучасному світі”; 2-га — “Золоті сторінки далеких епох: Давня Греція, Відродження в Італії й Англії”; 3-тя — “Поезія й проза пізнього романтизму й переходу до реалізму ХІХ ст.”; 4-та — “роман ХІХ ст.”; 5-та — “Перехід до модернізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці”; 6-та — “Драматургія кінця ХІХ — початку ХХ ст.”; 7-ма — “Сучасна література в юнацькому читанні”.

Правила прийому “Кубування”

1. Опишіть це.

2. Порівняйте це.

3. Доберіть асоціації.

4. Проаналізуйте (що містить, чим відзначається).

5. Поясніть, як та для чого його застосувати.

6. З’ясуйте, що в ньому доброго й що поганого: за та проти. (Кількість аргументів за та проти має бути однаковою.)

Примітка. Групи отримують по аркушу паперу ф. А1 та маркери,

наочну презентацію оформлюють на власний розсуд, користуючись підручниками й власними зошитами (опорними конспектами): уміння швидко знайти необхідну інформацію — вагомий плюс.

4. “Методика взаємозапитань”

· У тих самих 7 групах підготуйте запитання для однокласників за темою своєї групи.

Примітка. Доцільно “Методику взаємозапитань” провести після повідомлення кожної групи за прийомом “Кубування”.

5. Анкетування

Примітка. Далі наведено орієнтовні, загальні запитання анкети. Учителеві доцільно ці запитання конкретизувати й розширити, зважаючи на читацьку активність учнів кожного окремого класу.

Анкета читацької активності

· Чому ти віддаєш перевагу — читанню книг чи перегляду кінофільмів?

· Скільки книжок зазвичай читаєш на місяць?

· Книгам якої тематики віддаєш перевагу (крім тих, що за програмою)?

· Чи цікавишся ти поезією і якою саме (класичною, сучасною)?

· Чи дослухаєшся ти до слів сучасних популярних пісень і що ти думаєш про їхній зміст?

· У чому ти вбачаєш переваги й недоліки:

а) читання художньої літератури;

б) перегляду кінофільмів за класичними творами?

· Чи спонукають тебе переживати, замислюватися класичні художні твори, чи допомагають вони тобі в житті?

· Який останній художній твір ти прочитав за програмою? Поза програмою?

· За чиєю порадою ти обираєш книги для читання?

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний прийом “Мікрофон”

· Завершіть фразу: “Для мене сьогодні несподіваним (новим) було...”.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Визначити, який із вивчених упродовж навчального року творів запам’ятався чи сподобався найбільше.

Примітка. Учитель інструктує учнів щодо перебігу наступного уроку.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.