Національна своєрідність російського роману ХІХ ст. Значення Федора Михайловича Достоєвського для розвитку соціально-філософського та психологічного роману. Наслідування митцем традицій М. В. Гоголя - Росія - РОМАН ХІХ СТ.

Національна своєрідність російського роману ХІХ ст. Значення Федора Михайловича Достоєвського для розвитку соціально-філософського та психологічного роману. Наслідування митцем традицій М. В. Гоголя - Росія - РОМАН ХІХ СТ.

Усі уроки зарубіжної літератури 10 клас II семестр - Профільний рівень + рівень стандарту - 2018

Мета — формувати компетентності: предметні (знання особливостей перебігу російського літературного процесу ХІХ ст., життя та творчості Ф. М. Достоєвського; розуміння значення його творчості для розвитку романістики; творчі здібності; культуру мовлення; аналітичне мислення; естетичний смак); ключові (уміння вчитися: навички самостійної роботи; прагнення нових знань; комунікативну: навички спілкування в колективі; толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційну: уміння знаходити потрібну інформацію та презентувати її; загальнокультурну: прагнення літературної освіченості; гуманістичний світогляд).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Міжпредметні зв'язки: всесвітня історія.

Основні терміни й поняття: соціально-філософський, психологічний роман.

Обладнання: портрет Ф. М. Достоєвського, видання його творів, таблиця “ЗХВ” (аркуш ф. А1 на дошці).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

(Охочі зачитують написані вдома твори-роздуми.)

2. Робота з таблицею “ЗХБ” (запис до зошитів)

· Заповніть перший стовпець таблиці “ЗХВ” за темою “Життєвий та творчий шлях Ф. М. Достоєвського”.

IІI. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Федір Михайлович Достоєвський здобув визнання ще за життя. Однак найбільшої слави його твори зажили після смерті митця. Навіть німецький філософ Фрідріх Ніцше визнавав Достоєвського автором-психологом, який став почасти його вчителем. Ф. М. Достоєвський значно вплинув на розвиток літературного й культурного процесу не тільки Росії. Його визнано одним із найвидатніших російських письменників-філософів, що викрив найболючіші проблеми суспільства й порушив найгостріші життєві питання у своїй творчості. Достоєвський залишається найвідомішим російськомовним автором на Заході й у цілому світі. Доробок письменника вже традиційно є складовою освітніх програм не тільки вищих навчальних або спеціалізованих філологічних закладів, а й шкіл багатьох країн світу. Твори митця аналізували численні письменники та критики, захистивши сотні кандидатських та докторських дисертацій. У чому криється талант і така популярність творів письменника?

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Робота з таблицею “ЗХВ” (запис до зошитів)

· Заповніть другий стовпець таблиці “ЗХВ” за темою “життєвий та творчий шлях Ф. М. Достоєвського”.

(Учні зачитують зроблені ними в першому та другому стовпцях нотатки: записи не мають повторюватися.)

2. Повідомлення учнів (за випереджальним домашнім завданням)

1-й учень. Далекий предок Достоєвських, Данило Ртищич, 1506 р. отримав село Достоєве на Берестейщині (територія нинішньої Білорусі), від назви якого походить прізвище. Одна з гілок роду Достоєвських перебралася на Волинь. Саме там мешкав Феодор Достоєвський, “прокуратор” князя Андрія Курбського, згаданий у документах 1570-х рр. 1664 року в паперах села Секунь згадано ще одного пана Достоєвського — власника сусіднього села Кличковичі.

1775 року Достоєвські продали Кличковичі. Тоді Григорій Гомерович Достоєвський перебрався до Янушполя (імовірно, під Житомиром), де прийняв сан священика. Його сини також мали парафії на Поділлі: Ян — у селі Скала, Андрій — у селі Війтівці.

Андрій Достоєвський, дід письменника, у 1782-1820 рр. був священиком, підписувався українською — “Андрій”. Після нього у Війтівцях правив його син Лев (1820-1829). Другий син, Михайло (батько письменника), навчався у Подільській семінарії у Шаргороді. Звідти як одного з найкращих учнів його відправили на навчання до Медико-хірургічної академії в Москву (після навчання став одним із найкращих лікарів Маріїнської лікарні для бідних). До війни 1812 р. підписувався також українською — “Михайло” і лише під час війни, будучи військовим лікарем, ставив російський підпис — “Михаил”.

Могили Достоєвських є у Кальнику (село в Україні, в Іллінецькому районі Вінницької області, розташоване у місці злиття річок Кальнички й Собу).

Сам письменник улітку 1877 р. відпочивав та працював над романом “Брати Карамазови” в селі Малий Прикіл (сьогодні — територія Малорибицької сільської ради Краснопільського району на Сумщині).

2-й учень. За життя Достоєвського у культурному російському середовищі точилися суперечки між принаймні двома політичними течіями — слов’янофільством та західництвом, суть яких приблизно така: прихильники першої стверджували, що майбутнє Росії полягає в народності, православ’ї та самодержавстві; прихильники другої вважали, що росіяни мають у всьому наслідувати європейців. І ті й інші розмірковували над історичною долею Росії. Достоєвський же поділяв погляди літературної течії та громадської й філософської думки, яке російською називається почвенничество. Він був росіянином, нерозривно пов’язаним із народом, але при цьому не заперечував досягнень культури й цивілізації Заходу. Проте погляди Достоєвського розвивалися, і під час третього перебування за кордоном він остаточно став переконаним монархістом.

3-й учень. Як зазначив сучасний філософ Олег Михайлович Ноговіцин, Достоєвський є найяскравішим представником онтологічної, рефлексивної поетики, що, на відміну від традиційної описової поетики, залишає персонаж у певному сенсі вільним у своїх відносинах із текстом, який його описує, що виявляється в усвідомленні героєм свого зв’язку з цим текстом та діях, цим текстом обумовлених. Звідси вся парадоксальність, суперечливість і непослідовність персонажів Достоєвського. якщо в традиційній поетиці персонаж завжди перебуває у владі автора, завжди захоплений подіями (захоплений текстом), тобто є цілком описовим, цілком уключеним у текст, цілком зрозумілим, залежним від причин та наслідків, руху оповіді, то в онтологічній поетиці ми вперше стикаємося з персонажем, який намагається чинити опір текстуальним стихіям, своїй підвладності тексту, намагаючись його “переписати”. За такого підходу письменство є не описом персонажа в різноманітних ситуаціях і положеннях у світі, а співпереживанням його трагедії — у його свавільному небажанні прийняти текст (світ), у його нездоланній надмірності щодо цього тексту (світу), потенційній нескінченності. Уперше на таке особливе ставлення Достоєвського до своїх персонажів звернув увагу Михайло Михайлович Бахтін, видатний російський культуролог, філософ, теоретик європейської культури й літератури, творець нової теорії європейського роману.

3. Розповідь учителя

— З особистістю Федора Михайловича Достоєвського та його творами пов’язані цікаві відомості. Дізнаймося про них докладніше.

Федір Достоєвський

Це цікаво!

■ Володимир Ілліч Ленін називав Ф. М. Достоєвського “архискверным” через ставлення письменника до “беспредельщиков”-революціонерів. Саме їх Федір Михайлович зобразив у відомому романі “Біси”, називаючи бісами та шахраями.

■ Під час нетривалого перебування в Тобольську, дорогою на каторгу до Омська, дружини декабристів подарували Достоєвському Євангеліє. У засланні він читав цю книгу й не розлучався з нею до кінця свого життя. У день смерті письменник попросив передати це Євангеліє синові.

■ Життя письменника була затьмарене фінансовими проблемами, хворобами, турботою про велику родину. Федір Михайлович майже все життя писав у борг, тобто під наперед узятий від видавця аванс. За таких умов митцеві завжди бракувало часу для опрацювання й відточування своїх творів.

■ Достоєвський дуже любив Петербург, який змалював у багатьох своїх творах. Часом навіть зустрічаються точні описи місць Північної Пальміри. Наприклад, у романі “Злочин і кара” Раскольников ховає знаряддя вбивства в одному з дворів, що реально існує в культурній столиці Росії.

■ Зиґмунд Фрейд досить високо оцінив творчість Достоєвського: “Найменш суперечливий він як письменник, місце його в одному ряду з Шекспіром. “Злочин і кара” — найвидатніший роман із-поміж усіх, коли-небудь написаних, а “Легенда про Великого Інквізитора” — одне з найвищих досягнень світової літератури, переоцінити яке неможливо”.

■ Творчість Достоєвського справила неабияке враження на видатного фізика-теоретика Альберта Ейнштейна, який сказав: “Достоєвський дає мені більше, ніж будь-який науковий мислитель, більше, ніж Ґаусс” (Йоганн Карл Фрідріх Ґаусс — німецький математик, астроном, геодезист та фізик).

■ Творчий доробок Ф. М. Достоєвського: романи (“Бідні люди”, “Принижені й ображені”, “Гравець”, “Злочин і кара”, “Ідіот”, “біси”, “Підліток”, “брати Карамазови”), повісті й оповідання (“Двійник”, “Записки з Мертвого будинку”, “Записки з підпілля”, “роман у дев’яти листах”, “Село Степанчиково та його мешканці”, “Пан Прохарчин”, “Господиня”, “Білі ночі”, “Ялинка і весілля”, “Повзунков”, “Слабке серце”, “Чужа дружина й чоловік під ліжком”, “Нєточка Нєзванова”, “Маленький герой”, “Дядечків сон”, “Чесний злодій”, “Петербурзькі сновидіння в віршах і прозі”, “Поганий анекдот”, “Крокодил”, “Вічний чоловік”, “Бобок”, “Покірлива”, “Два самогубства”, “Хлопчик у Христа на ялинці”, “Сон смішної людини” та ін.), а також публіцистика та критика, нариси й вірші, щоденники.

4. Робота з таблицею “ЗХВ” (запис до зошитів)

· Заповніть третій стовпець таблиці “ЗХВ” за темою “Життєвий та творчий шлях Ф. М. Достоєвського”. Які ваші запитання з другого стовпця (“Хочу дізнатися”) залишилися без відповідей?

Примітка. Запитання, на які учні не дістали відповідей під час уроку, слід занотувати: учитель має дати відповіді на них або одразу, або запланувати їхній розгляд на наступних уроках.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

Складання сенкана

· Складіть сенкан “Ф. М. Достоєвський”.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний прийом “Одне слово”

· Завершіть речення одним словом: “Федір Достоєвський — це...”.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: читати роман Ф. М. Достоєвського “Злочин і кара”, повторити поняття жанр роману та різновиди роману.

Випереджальне (індивідуальне; 2-3 учні): підготувати повідомлення про історію написання роману “Злочин і кара”.
На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.