ШАРЛЬ БОДЛЕР - ПІЗНІЙ РОМАНТИК І ЗАЧИНАТЕЛЬ МОДЕРНІЗМУ. ВІДОБРАЖЕННЯ СВІТОГЛЯДУ ТА ЕСТЕТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ БОДЛЕРА У ЗБІРЦІ КВІТИ ЗЛА - СИСТЕМА УРОКІВ ЗА ТЕМОЮ ЛІРИКА ХІХ СТОЛІТТЯ

ШАРЛЬ БОДЛЕР - ПІЗНІЙ РОМАНТИК І ЗАЧИНАТЕЛЬ МОДЕРНІЗМУ. ВІДОБРАЖЕННЯ СВІТОГЛЯДУ ТА ЕСТЕТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ БОДЛЕРА У ЗБІРЦІ КВІТИ ЗЛА - СИСТЕМА УРОКІВ ЗА ТЕМОЮ ЛІРИКА ХІХ СТОЛІТТЯ

Розробки уроків - Поезія ХІХ століття на уроках зарубіжної літератури 10 клас - 2018

Мета: ознайомити учнів із життям Ш. Бодлера та особливостями його поезії; розвивати навички визначати індивідуальний стиль поета, аналізувати поетичні твори, висловлювати свої думки про них; розвивати навички художнього аналізу та інтерпретації поетичного тексту, дослідницької роботи, виразного читання, оцінювання культурно-мистецьких явищ; виховувати любов до поезії, естетичні смаки.

Обладнання: тема та епіграфи уроку, портрет Ш. Бодлера, інформаційне ґроно, завдання для “Літературного рингу”, домашнє завдання.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань, формування вмінь та навичок.

Очікувані результати

Предметні компетентності, які формуються на уроці

Ключові компетентності, які формуються на уроці

Учень/учениця:

аналізує провідні теми, проблеми, мотиви творів Ш. Бодлера; знає українських перекладачів та українські переклади прочитаних творів; визначає в них засоби художньої виразності; виявляє особливості індивідуального стилю Ш. Бодлера; зіставляє образи, засоби виразності; виявляє традиції й новаторство митця; висловлює власну думку щодо порушених у творах проблем

Учень/учениця:

установлює причиново-наслідкові зв’язки подій та образів; самостійно знаходить і систематизує інформацію про життя і творчість Ш. Бодлера; використовує цифрові технології для розширення уявлень про творчість Ш. Бодлера; усвідомлює цінність активної життєвої позиції; розглядає твори поета на тлі історико-літературного процесу, у зв’язках з історією культури

Перебуваючи в пеклі, можна марити про білосніжні вершини.

О. О. Блок

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (вибірково)

2. “Підсумуємо знання”

· Продовжте речення:

1) “Основні історичні події першої половини ХХ ст. ...”;

2) “Провідні філософи цієї доби...”;

3) “Глибокий структурний переворот в естетичній свідомості та художній творчості в першій половині ХХ ст. відбувся через...”;

4) “Основна теорія Ф. Ніцше полягає в...”;

5) “З. Фройд визначив роль...”;

6) “Сукупність літературно-мистецьких течій на зламі століть має назву...”.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

1. Слово вчителя

— Шарль Бодлер — помітне ім’я в світовій літературі. Із ним, пізнім романтиком, пов’язують появу декадансу, у його творчості вбачають витоки символізму. Сам він заговорив про необхідність створення літератури, яку чітко назвав новою, тобто модерністською.

Доля подарувала Шарлю П’єру Бодлеру всього 46 років, позначивши печаткою вже при народженні. Коли 9 квітня 1821 року він народився, його батькові, Жозефу Франсуа Бодлеру було 62 роки, а матері, Кароліні — 28. Батько помер, коли хлопцеві не було ще й 6 років, але на все життя в душі Шарля залишилося тепле дитяче почуття до батька, що межувало з поклонінням.

Письменник залишив по собі поетичний світ, де душа веде одвічний поєдинок із собою, але ніколи не зупиняється у постійних пошуках незнаної і прекрасної Таїни. Спробуємо й ми долучитися до цієї таємниці.

2. робота з епіграфом

Учитель. Хто ж він, Шарль Бодлер,— людина і митець? Уже давно існує науковий інститут із вивчення бодлерівської спадщини, який налічує понад 15 тис. досліджень. Духовними дітьми Бодлера вважають таких поетів, як Рембо та Малларме, Верлен та Рільке, Блок та Білий, ранній Тичина. О. О. Блок (зверніть увагу на епіграф нашого уроку), оцінюючи творчий шлях і творчий доробок Бодлера, зазначав: “Перебуваючи в пеклі, можна марити про білосніжні вершини”.

· Прочитайте та прокоментуйте висловлювання О. О. Блока.

· Яке ж пекло пізнав Бодлер і про що мріяв?

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Колективна робота з портретом А. Матісса “Бодлер”

· Погляньте уважно на роботу експресіоніста Анрі Матісса, який повинен би насамперед виразити почуття. Кажуть, очі — душа людини. Матісс бачив Бодлера вольовим, рішучим, нескореним. Та душу автор портрета приховав від людей. Дивлячись на портрет Ш. Бодлера, які факти його біографії ви пригадували? Чому?

· Що ви на місці художника намалювали б в очах, аби цей вираз передав почуття поета?

2. Презентація індивідуальних усних повідомлень “Візитівка митця” про життя та творчість ш. Бодлера (1-2 учні, див. домашнє завдання попереднього уроку)

Методичний коментар. Для виконання індивідуального завдання учителем на попередньому уроці було проведено з учнями інструктаж: поради про можливі джерела інформації (в тому числі й інтернет-джерела), на які події життя та творчості та на які поезії Ш. Бодлера звернути увагу.

3. Доповідь вчителя

(Учні складають інформаційне ґроно за словом вчителя.)

— Шарль Бодлер, як і В. Вітмен, став поетом однієї збірки. Літературознавці розглядали “Квіти зла” як пов’язані між собою ліричні тексти і навіть як сюжетну поему. Книга має посвяту, вступ і складається із шести циклів, об’єднаних за проблемно-тематичним принципом.

Перший, найоб’ємніший розділ збірки — “Сплін та ідеал”. Це лірична драма, де ідеалові протиставлена не сама дійсність, а сплін — важкий хворобливий душевний стан поета, якому притаманні скептицизм, зневіра й туга. Цей душевний стан породжений дійсністю, адже бодлерівський сплін має реальну суспільно-психологічну мотивацію. У вірші, який відкриває цій розділ, Бодлер дає своє пояснення цього стану: сплін — це “найзліше Страховидло”, яке “ні повзати не вміє, ні ревти”, це “Хандра, що бачить плахи й страти”.

Пошук “сучасної краси” відображено у розділах “Паризькі картини”, “Вино”, “Квіти зла”. Самі назви віршів цих розділів символічні — “Сонце”, “Рудій злидарці”, “Сім старих”, “Скелет- землероб”, “Вечірні сутінки”, “Тумани й дощі”, “Фонтан крові” та інші. Передостанній розділ книги “Квіти зла” має назву “Бунт”. Це остання спроба поета поєднати мрію, ідеал та дійсність, це заклик постати не тільки проти своєї долі, а й проти всієї світобудови.

Трагічна тема блукань душі в пеклі життя, неможливість знайти ідеал стають основним мотивом кількох сонетів останнього розділу книги — “Смерть”.

Своєрідним епілогом до всієї збірки є поезія “Мандрівка”. У цій поезії вражає протиріччя між песимізмом головної думки про істинність лише смерті та тією бездоганною формою, у якій ця думка втілилася.

Орієнтовний зразок інформаційного ґрона

4. Виразне читання та аналіз поезії Ш. Бодлера “Відповідності”

Методичний коментар. Учитель або заздалегідь підготовлений учень виразно читає вірш в перекладі Д. В. Павличка.

1) Слово учителя

— Важливе місце в естетичній системі Ш. Бодлера посідав принцип відповідностей (таку назву має й одна із його поезій).

Згідно з цим принципом образи та метафори не використовуються для опису конкретних реалій, предметів та фактів, а символічно позначають певні ідеї, універсальні явища буття. Це визначило в бодлерівській поетиці тенденцію до переростання образів у символи, а також настанову на навіювання читачеві певних настроїв та душевних станів.

2) Словникова робота

Учні самостійно за словником визначають поняття символ, імпресіонізм, неоромантизм, символізм.

3) Бесіда

· Поясніть, чому цей твір називають маніфестом символізму.

4) Творче завдання

· Продовжте представлений у поезії ряд відповідностей (наприклад, грізний запах морської стихії; солодкий, як мед, звук та ін.).

5. Виразне читання та аналіз поезії Ш. Бодлера “Альбатрос”

Методичний коментар. Учитель або заздалегідь підготовлений учень виразно читає вірш у перекладі М. А. Терещенка або І. Ф. Драча.

Бесіда

· Якого птаха спіймали моряки? Що він уособлює?

· Яким альбатрос виглядає на кораблі?

· Чим страшний гурт матросів, що він символізує?

· Що таке символ? Знайдіть символи у вірші.

· Символом чого у вірші є альбатрос?

· Яке порівняння застосовує Бодлер для образу альбатроса на небі та на кораблі?

· Який художній засіб використовує Бодлер, щоб підкреслити велич духовного злету та низість земного бруду? Доведіть прикладами з тексту.

· Спираючись на текст, визначте основні характеристики альбатроса та гурту матросів.

· Порівняйте переклади вірша. Який з них максимально зберігає філософську смислову наповненість і водночас передає яскраву поетичну образність Бодлерового вірша?

· Як у вірші поєднуються традиції романтизму та модернізму?

· Якою була доля збірки і як це вплинуло на подальше життя поета?

6. Хвилинка релаксації

· Намалюйте на аркуші будь-яку квітку (ромашку, тюльпан або просто контур квіточки). Оберіть слова-асоціації до слова квіти, запишіть їх під зображенням квітки. А тепер збоку напишіть слово зло.

· Поєднайте в одне словосполучення чи речення це слово з тими словами, що ви записали раніше. Прочитайте.

· Висловіть вашу думку: чи природне це поєднання?

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ уроку. РЕФЛЕКСІЯ

1. Інтерактивна вправа “Літературний ринг”

(робота в парах з подальшою презентацією результатів роботи у вигляді усного повідомлення)

Андре Моруа, відомий французький письменник- мемуарист, літературний критик,автор збірки “Літературні портрети”, писав про Бодлера: “...У тому й особливість витвору мистецтва, що в ньому нічого не можна змінити. Шартський собор і сонет Бодлера такі, які вони є. І не інакші

Акутаґава Рюноске, японський письменник, в одній зі своїх новел висловився ще категоричніше: “...Людське життя не варте одного рядка Бодлерівського

Наш земляк і сучасник, поет-перекладач Іван Петровцій (він переклав вірші Бодлера, видав поетичні і прозові переклади збіркою “Літанії сатани”) пише: “Бог дав мені життя фізичне, Бодлер дав мені життя духовне

· Чия точка зору вам ближча? Аргументуйте свою думку.

2. Заключне слово учителя

— У “Квітах зла” перед читачем постав поет нової формації, поет, який не йшов за кимось, а вів поезію за собою. Бодлер випередив свій час і ніби зазирнув у майбутнє. Хіба не про наше сьогодення його твердження: “Будь-яка газета — від першого і до останнього рядка — лише плетиво жахів. Війни, вбивства, крадіжки, тортури, злочини націй, приватних осіб, універсальне сп’яніння жорстокістю”. Час показав, що Бодлер був не наклепником, а провидцем, який один із перших вказав на постійну присутність зла в цивілізованому світі та на право вибору, яке має кожен із нас.

3. Оцінювання роботи учнів на уроці

Методичний коментар. Учитель дає загальну оцінку роботи всього класу, щоб всі могли відчути задоволення від результатів праці; оцінює окремих учнів, які брали активну участь в уроці; вказує, над чим учням необхідно попрацювати до наступного уроку.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх учнів. Спираючись на прослухані повідомлення “Візитівка митця”, “Паспорт митця” (роздавальний матеріал) та інші джерела інформації (інтернет-ресурси, сучасні енциклопедії), схарактеризувати особливості творчості Шарля Бодлера. Створити схему-модель побудови збірки “Квіти зла”, відзначити семантико- образну вісь поезій цієї збірки.

Індивідуальне завдання. Підготувати усну “Візитівку митця” про життя та творчість Поля Верлена (1-2 учні). За бажанням — з використанням мультимедійної презентації, створенням бук- трейлера, відеоролика тощо.

ДОДАТОК ДО УРОКУ

ВІДПОВІДНОСТІ

Природа — храм живий, де зронюють колони

Бентежні стогони і неясні слова.

Там символів ліси густі, немов трава,—

Крізь них людина йде, і в них людина тоне.

Всі барви й кольори,всі аромати й тони

Зливаються в могуть єдиного єства.

І зрівноважують їх вимір і права

Взаємного зв’язку невидимі закони.

Є свіжі запахи, немов дітей тіла,

Є ніжні, як гобой, звитяжні, молодечі,

Розпусні, щедрі, злі, липучі, як смола,

Як ладан і бензол, як амбра й мушмула,

Що опановують усі безмежні речі;

В них — захват розуму, в них відчуття — хвала.

Переклад Д. В. Павличка

АЛЬБАТРОС

Щоб їм розважитись, веселий гурт матросів

Серед нестримних вод розбурханих морів

Безпечно ловить птиць, величних альбатросів,

Що люблять пролітать слідами кораблів.

На палубу несуть ясних висот владику.

І сумно тягне він приборкане крило,

Що втратило свою колишню міць велику,

Мов серед буйних вод поламане весло.

Мандрівник зборканий знесилено ступає!

Плавець повітряний незграбний і смішний!

Той тютюновий дим у дзьоб йому пускає,

А цей, дратуючи, кульгає, мов кривий.

Поет подібний теж до владаря блакиті,

Що серед хмар летить, мов блискавка в імлі.

Але, мов у тюрмі, в юрбі несамовитій

Він крила велетня волочить по землі.

Переклад М. І. Терещенка

АЛЬБАТРОС

Буває, пливучи дорогами морськими,

Аби розвіятись, полюють моряки

На альбатросів тих, що в вишині над ними

Серед блакиті й хмар пливуть віддалеки.

Коли на палубу вже люта сила збила,

Король небес, що знав всі грози без числа,

Волочить важко так свої великі крила,

Мов сніжно-білі два розкинуті весла.

Крилатий мандрівник — який незграбний в рухах,

В польоті буйнокрил — каліка на ногах!

Ще й дражняться — той в дзьоб йому із люльки дмуха,

А той, глузуючи, кульгає, ніби птах!

Поете! Князю хмар твоя подібна сила,

Між блискавок ти свій у грозовій імлі;

Але під шал образ перешкоджають крила

Тобі, вигнанцеві, ступати по землі.

Переклад І. Ф. ДрачаНа нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.