Розробки уроків - Поезія ХІХ століття на уроках зарубіжної літератури 10 клас - 2018

Розробки уроків - Поезія ХІХ століття на уроках зарубіжної літератури 10 клас - 2018

ІСТОРИКО-ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС КІНЦЯ XIX - ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ

СИСТЕМА УРОКІВ ЗА ТЕМОЮ «ЛІРИКА ХІХ СТОЛІТТЯ»

ШКОЛА «ЧИСТОГО МИСТЕЦТВА» В РОСІЙСЬКІЙ ПОЕЗІЇ. ЛІРИКА Ф. І. ТЮТЧЕВА Й А. А. ФЕТА (ОГЛЯД). ХУДОЖНЯ ДОВЕРШЕНІСТЬ ТВОРІВ

РОЗВИТОК РОМАНТИЗМУ В США, ВИДАТНІ ПРЕДСТАВНИКИ. МІСЦЕ ВОЛТА ВІТМЕНА В ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОЦЕСІ США. ОСОБЛИВОСТІ СВІТОБАЧЕННЯ МИТЦЯ. ЗВ'ЯЗОК ЗБІРКИ «ЛИСТЯ ТРАВИ» З ІСТОРІЄЮ ТА ЖИТТЯМ АМЕРИКИ

ТЕМАТИКА, ПРОБЛЕМАТИКА, КОМПОЗИЦІЯ ЗБІРКИ «ЛИСТЯ ТРАВИ». ОБРАЗИ ЛІРИЧНОГО ГЕРОЯ. СИМВОЛИ

МОДЕРНІЗМ ЯК ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ НАПРЯМ КІНЦЯ XIX - ПОЧАТКУ XX СТ. ВЗАЄМОДІЯ СИМВОЛІЗМУ Й ІМПРЕСІОНІЗМУ В ЛІРИЦІ

ШАРЛЬ БОДЛЕР - ПІЗНІЙ РОМАНТИК І ЗАЧИНАТЕЛЬ МОДЕРНІЗМУ. ВІДОБРАЖЕННЯ СВІТОГЛЯДУ ТА ЕСТЕТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ БОДЛЕРА У ЗБІРЦІ «КВІТИ ЗЛА»

ПОЛЬ ВЕРН - КОРОЛЬ СИМВОЛІЗМУ. ЕСТЕТИЧНІ ПОГЛЯДИ ПОЕТА У ВІРШІ «ПОЕТИЧНЕ МИСТЕЦТВО». ЗОБРАЖЕННЯ ПЕЙЗАЖІВ ПРИРОДИ І ДУШІ В «ОСІННІЙ ПІСНІ»

СВОЄРІДНІСТЬ ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ АРТЮРА РЕМБО. ПОЄДНАННЯ РИС ІМПРЕСІОНІЗМУ Й СИМВОЛІЗМУ В СОНЕТІ «ГОЛОСІВКИ». ОБРАЗ ЛІРИЧНОГО ГЕРОЯ У ВІРШІ «ЦИГАНЕРІЯ»

ЛІТЕРАТУРА