Еволюція Емми Боварі

Еволюція Емми Боварі

Розробки уроків - РОМАН XIX СТОЛІТТЯ НА УРОКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 10 клас - 2018

Мета:

- навчальна: продовжити з учнями роботу над текстом роману Ґ. Флобера “Пані Боварі”; простежити етапи морального падіння Емми Боварі; розкрити майстерність письменника у зображені конфлікту романтичних ілюзій та дійсності у творі;

- розвивальна: розвивати читацькі вміння учнів, уміння будувати аргументовані власні висловлювання;

- виховувати: прищеплювати прагнення до літературної освіти, естетичний смак; збагачувати світогляд школярів.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань, формування на їхній основі вмінь та навичок.

Обладнання: тема й епіграф уроку (на дошці); портрет Ґ. Флобера; таблиця “Етапи морального падіння Емми Боварі”; картки із завданнями для роботи в групах; мультимедійна презентація за темою уроку (за можливості); медіазасоби.

Очікувані результати

Предметні компетентності, що формуються на уроці

Ключові компетентності, що формуються на уроці

Учень/учениця

виявляє ознаки типовості образів у реалістичному романі; характеризує й порівнює романні образи у зв’язках із дійсністю, середовищем, світоглядними шуканнями митців; на підставі прочитаних творів виокремлює ознаки різновидів; зіставляє образи персонажів

Учень/учениця

аналізує вплив соціуму на особистість; висловлює власну думку щодо суспільних і моральних питань, порушених у романі; використовує цифрові технології для створення презентацій за прочитаними творами; усвідомлює цінність активної життєвої позиції; зіставляє прочитані твори з екранізаціями, ілюстраціями тощо, критично оцінює їх; використовує словники, довідники для здобуття теоретичних знань про розвиток жанру роману; визначає особливості культури, які знайшли відбиток у романах XIX ст.

Якою б не була річ, про яку ви заговорили, є тільки один іменник,

щоб назвати її, тільки одне дієслово, щоб передати її дію,

і тільки один прикметник, щоб її означити.

Ґі де Мопассан

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Літературний диктант

1. Скільки років Ґюстав Флобер працював над романом “Пані Боварі”? (Приблизно п’ять років.)

2. Завдяки чому Шарль Боварі, навчаючись у колежі, “завжди був серед середніх учнів, а одного разу навіть посів перше місце з природознавства”? (Завдяки старанності.)

3. Яким було ставлення Родольфа до подарунків Емми? (Уважав, що ці подарунки принижують його.)

4. Коли взаємини Родольфа та Емми “стали байдужими, та його манери й поведінка змінилися”? (Коли він зрозумів, що Емма кохає його.)

5. Яка думка не давала спокою Еммі, коли Шарль, провівши невдалу операцію конюху, “не зважався вийти з дому”? (“Як могла вона раніше сподіватися, що Шарль на щось здатен?”)

6. Про кого ці слова: “Грубий за характером і швидкий по уму, він мав чимало любовних пригод і зовсім знав толк в жінках. Пані Боварі впала йому в око”? (Про пана Родольфа Буланже.)

7. Яке питання ставила до себе Емма Боварі після заміжжя? (Навіщо я вийшла заміж?)

8. Як бажала вінчатися Емма? Про що свідчить таке бажання? (Обов’язково у північ з факелами. Про романтичні погляди Емми.)

9. Про кого з героїв роману Ґ. Флобер пише: “Це була істота спокійна, наче вівця, найкраща дружина на всю Нормандію. Вона була така мішкувата в рухах, така нудна в розмові, така вульгарна на вигляд і така вбога духом”? (Пані Оме, дружина аптекаря.)

2. Евристична бесіда

· Як ви розумієте поняття відсутність у творі автора?

· Як ви розумієте вислів Флобера: “Форма — саме єство думки, як думка — душа форми, її життя”?

· Що таке літературний стиль?

· Якими новими художніми прийомами збагатив Флобер скарбницю світової літератури?

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Робота з епіграфом до уроку

· Прочитайте епіграф до нашого уроку. Як ви розумієте це твердження? Які думки воно викликає?

· Чи можете спрогнозувати, про що йтиметься на уроці?

· На вашу думку, як слова епіграфа пов’язані із романом Ґ. Флобера “Пані Боварі”?

2. Слово вчителя

— “Пані Боварі” — це роман Ґюстава Флобера про життя жінки, дружини лікаря Шарля Боварі Емми Боварі, яка мала позашлюбні зв’язки і намагалась жити поза межами своїх статків, аби уникнути заяложеності та нікчемності життя у провінції. Хоча основний сюжет твору досить простий, навіть архетиповий, справжня майстерність роману полягає в його деталях. Флобер був відомий як майстерний перфекціоніст щодо свого письма та завжди стверджував, що його мета — це знайти le mot juste (у перекладі з фр.— правильне слово). А зараз — детальніше про роман “Пані Боварі”.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Слово вчителя

— Роман “Пані Боварі” виходив друком упродовж жовтня-грудня 1856 р. у “Ревю де Парі”. А вже 31 січня 1857 року було відкрито слухання незвичайної в судовій практиці справи. На лаві підсудних опинилися автор “Пані Боварі”, його видавець і власник друкарні, завдяки яким роман побачив світ. Якщо у Середньовіччі книги палали на вогнищах інквізиції, або, скажімо, за доби Просвітництва потрапляли до реєстру не дозволених до друку, то в цивілізованому XIX ст. у цивілізованій країні все повинно було відбуватися цивілізовано: прокурор, адвокат, суд. На лаві підсудних опинилася Література, судили Творчість. Які ж звинувачення було висунуто?

2. Повідомлення учнів за випереджальним домашнім завданням

— Обвинувач метр Пінар вимагав, щоб суд став на захист порушеної моральності, свою промову присвятив не тільки конкретному творові, а й самому методу письменника, звинувативши його твір в “поетизації” адюльтеру та зображенні “бруду і брутальності” шлюбу, висміюванні священних церковних обрядів.

Не влаштовувала пана Пінара, помічника імперського прокурора, також форма твору: хто протистоїть розпусниці-дружині та байдужій матері? Хто з персонажів має право її судити? Чому в романі не звучить голос автора, який повинен суворо осудити злодійку? У книзі, на думку Пінара, “лише одна особа залишається правою, ширяє та панує над усім: це Емма Боварі”. Але обвинувач вимагав суду не тільки над автором, а й над усією реалістичною літературою, яка таврує мораль “не тому, що вона зображує пристрасті, а тому, що вона зображує їх без упину та без мрії. Мистецтво, позбавлене правил, перестає бути мистецтвом...”.

Суд виправдав “зловмисників” за “недоведеністю злого наміру”. Але обвинувальний вирок було проголошено та стосувався він цілого літературного напряму...

Хоча судовий процес виявився чудовою рекламою для нового роману, Флобера це не порадувало: “Я такий розбитий фізично й морально після цього, що не маю змоги ані ворухнути ногою, ані тримати в руці перо”.

3. Творчо-аналітична робота (у групах)

· У складі шести груп виконайте завдання.

Завдання 1-ї групи. У яких умовах зростала Емма Руо? Про що мріяла Емма в юності? Чому Емма охоче вийшла заміж за Шарля, а потім швидко розчарувалася в подружньому житті? Що спонукало Емму зрадити чоловікові, який палко її кохав? Хіба він її тиранив? Не давав свободи? Чим викликана перша хвороба Емми?

Очікуваний результат

Юну Емму було відправлено на навчання в монастир. На все життя залишилися в її пам’яті тарілки, “на яких було намальовані сцени із життя мадемуазель де Лаварьєр”. Не могли не запам’ятатися їй також написи, які прославляли “релігію, чуттєвість, а також розкіш королівського двору”.

Розочарування у подружньому житті прийшло не відразу. До шлюбу їй здавалося, що вона кохає, але кохання повинно приносити щастя, а щастя не було; виходить, вона помилилася. Емма силкувалася зрозуміти, що, власне, означають у житті оті слова про блаженство, жагу, сп’яніння, які здавалися їй такими прекрасними у книжках.

Відносно свободи, як ми бачимо, Еммі з чоловіком поталанило. Він не тільки не обмежував її, але, по можливості, задовольняв усі примхи: купив шарабанчик для прогулянки, придбав коня для спільних із Родольфом прогулянок верхи. Емма не звітувала перед чоловіком і в своїх грошових витратах: усі натяки Шарля на те, що потрібно було б їх обмежити, зустрічає істерикою. Вона не вважає за потрібне звітувати й у своїх настроях: Шарль Боїться засмучувати її, щоб не викликати знову приступу нервової хвороби.

Гостини в замку Воб’єсар стали переломом у житті Емми. Якщо й до цього вона шкодувала, що не зустріла когось іншого, крім Шарля, уявляла, за кого вийшли заміж її подруги по пансіону і як вони веселяться на балах, то у Воб’єсарі “життя її, до тієї пори таке ясне, миттєво згасло, і Емма вже почала сумніватися, чи її це життя”. З нетерпінням чекає Емма наступного року і наступного балу. Але запрошення не було, і її охопила депресія.

Матеріали для вчителя

Спочатку в монастирі ми бачимо Емму, яка ревно виконувала всі релігійні обряди, і навіть більше: вона сама вигадувала якісь дрібні грішки, щоб тільки ще раз сповідатися й отримати можливість подовгу стояти на колінах біля сповідальних ґрат. У церковних проповідях більш за все її хвилювали образи “небесного кохання та вічного шлюбу”. До речі, мадемуазель де Лаварьєр, сцени з життя якої були зображені на вже згадуваних тарілках, була коханкою короля, а по закінченні своїх амурних подвигів подалася до монастиря. Емма навіть пробувала цілий день нічого не їсти. Вона довго думала, яку б їй дати обітницю. Спочатку монашки навіть вважали, що Емма залишиться у монастирі. Але невдовзі її душу заполонили зовсім інші образи — образи романтичних любовних романів. Улюбленим ідеалом з-поміж чоловіків для Емми були королі, видатні герої (куди там бідоласі Шарлеві!), з-поміж жінок — видатні коханки видатних коханців, супутниці історичних осіб. У такому контексті Емма не розглядала подружню зраду як гріх.

Завдання 2-ї групи. Чому сім’я Боварі залишає Тост? Чому Флобер, який принципово уникав розгорнутих описів, у подробицях знайомить читачів з Йонвілем і його мешканцями?

Очікуваний результат

Щоб врятувати кохану жінку, Шарль залишає насиджене місце, де в нього вже починає з’являтися авторитет, постійні клієнти, певна суспільна вага, і переїжджає до Йонвіля. І якщо нам майже нічого не відомо про жителів Тоста й саме місто, то Йонвіль зображений Флобером досить детально, що взагалі не властиво стилеві письменника. Він дає нам уявлення навіть про тих жителів, які потім ніякої видимої участі в долі сімейства Боварі начебто не беруть. Але згадаймо підзаголовок роману — “Побут провінції”. Емма була донькою саме свого суспільного середовища, героїнею саме свого часу, і жила саме в типово провінційному Йонвілі. Ось чому письменник у подробицях знайомить читачів із Йонвілем і його мешканцями.

Завдання 3-ї групи. Що привернуло увагу Емми до Леона? Які стосунки склалися спочатку між ними? Чим викликана друга хвороба Емми?

Очікуваний результат

Помічник нотаріуса Леон вирізнявся серед йонвільців. Він, як і пані Боварі, був приїжджим, як і вона, нудьгував і не знав куди себе подіти. Недивно, що в Емми та Леона зав’язалися бесіди на спільні теми, виникло взаєморозуміння. Але спочатку взаємне кохання, що виникло між Леоном та Еммою, злякало молоду жінку. Виникає конфлікт між омріяною пристрастю та страхом перед думкою про реалізацію цієї мрії.

І Емма починає входити в образ добропорядної дружини й матері, бездоганної господині. “Хазяйки захоплювалися її ощадливістю, пацієнти — її ґречністю, бідні — її щедрістю”. Але її серце не знало спокою. Вона була закохана в Леона і прагнула самоти, щоб “досхочу розкошувати його образом”, Леонові ж “вона стала здаватися... такою цнотливою і неприступною, що в ньому погасли останні проблиски надії. Емма чимраз більше зверталася до нього думками, чимраз дуже роз’ятрювала свої жалі... Іноді її спокушало бажання втекти з Леоном”.

Від’їзд Леона на навчання до Парижу став для Емми катастрофою: вона втратила єдину близьку їй людину. Світ мрій почав розпадатися.

Завдання 4-ї групи. Як розгортався роман Емми з Родольфом? Чому освідчення Родольфа переривається промовами ораторів на ярмарку?

Очікуваний результат

Саме на цьому душевному надломі Емма зустрічається з Родольфом, який вирішив спокусити жінку. Діє він найпримітивнішим чином, наслідуючи героїв любовних романів певного ґатунку. Освідчення відбувалося під час відкриття сільськогосподарського ярмарку. Флобер пародіює сцену освідчення Родольфа, яка переривається промовами ярмаркових ораторів з приводу якості худоби тощо. Емма знаходиться немов би між двох світів: з одного боку — світом романтичних фантазій, з іншого — вульгарним світом провінційної сірості, зашкарублості. І там і там було лицедійство. Але в перше Емма вірила. У своїх стосунках з Родольфом вона прагнула втілити в життя сторінки улюблених романів; крім того, як їй здавалося, вона кохала. “Погляд у неї став сміливіший, розмова вільнішою; вона не соромилась навіть, гуляючи з Родольфом, курити сигаретку, ніби всім дошкулити”. Штампи любовного роману були витримані. Залишалося останнє — втеча (про доньку Емма навіть не згадала!). До планів же Родольфа аж ніяк не входили такі рішучі кроки, тому що він просто збайдужів до Емми.

Розв’язка їхнього “кохання” була схожа на розв’язку більшості любовних романів: у день, призначений для втечі, героїня отримує від Родольфа кошик з абрикосами, на дні якого знаходить листа з романтичними фразами про фатум, вигнання, про недосяжний п’єдестал тощо. Водяні плями на листі повинні були зображувати сльози. Світ романтичних марень було розбито вщент.

Завдання 5-ї групи. Яку роль відіграв крамар Лере в житті Емми?

Очікуваний результат

Разом із руйнуванням світу мрій Емми у життя сімейства Бо- варі приходять сугубо житейські проблеми. Вона все частіше звертається до послуг Лере, а Шарль все частіше напружено думає, де взяти грошей. Лицемірний та лукавий торговець постійно переконує Емму купувати крам в кредит та позичати у нього гроші. Лере майстерно грає з Еммою і врешті-решт приводить її до такої заборгованості, що руйнує Емму та змушує її до самогубства. Лере має репутацію агресивного кредитора в Йонвіллі. Якби Емма чи Шарль поцікавились тим, хто є Лере, або прислухались до місцевих пересудів, то вони б дізналися про те, що Лере своїми діями вже зруйнував життя одному із мешканців міста. Єдиний друг, якому вони вірять, Оме, знає про віроломство Лере, проте він не бажає розповісти їм про це. Тому Емма та Шарль, не розповідаючи один одному, вдаються до позичання грошей у Лере.

Завдання 6-ї групи. Де поновлюється знайомство Емми з Леоном? Як розгортався роман Емми з Леоном?

Очікуваний результат

Після розриву з Родольфом Емма знову впадає в депресію. Бідолашний Шарль, прагнучи вилікувати Емму, везе її в Йонвіль. Потім, рятуючи жінку вже від “запалення мозку” чоловік везе її до Руана, де чекає на неї другий коханець. Леон ніби знову кохає Емму. Та врешті-решт, він, як і Родольф, переситився нею та її коханням. Любовні пригоди вимагали ще більше й більше грошей. Але навіть і це не змогло врятувати її від розчарування. “Коханці надто добре вивчили один одного, щоб зазнавати того бентежного зніяковіння, що стократ збільшує насолоду зустрічі. Емма вже настільки переситилася Леоном, наскільки він втомився нею. У подружній зраді Емма знов бачила всю буденність законного шлюбу... гостро відчуваючи всю принизливість такого жалюгідного щастя” з Лєоном, вона інколи думала про розрив з ним.

4. Інтерактивна вправа “Асоціації”

· Складіть асоціативний кущ “Намисто ілюзій в душі Емми Боварі”.

Очікуваний результат

Намисто ілюзій в душі Емми Боварі

5. Аналізування образів героїв літературного твору

· Проаналізуйте логіку розвитку характеру героїні Емми Боварі від наївної, скромної дочки фермера до зрадниці, байдужої матері та злочинниці. Колективно складіть схему “Етапи морального падіння Емми Боварі”.

Очікуваний результат

Етапи морального падіння Емми Боварі

Матеріали для вчителя

“Еволюція” Емми Боварі

В одному з листів Флобер говорить про героїню нового роману: “Це натура певною мірою зіпсована, жінка зі збоченими уявленнями про поезію і зі збоченими почуттями”. “Збочення” натури Емми — результат “романтичного” виховання. Основи його були закладені ще в період монастирського навчання дівчини, коли вона вперше зачиталася модними о тій порі романами. Неприродна ізоляція від реального життя розвинула у цій здоровій від природи сільській дівчині містичну млосність та романтичну меланхолію. Усе те, про що мріє Емма, чим вона захоплюється, до чого поривається, позначене заяложеністю і може викликати лише іронічну посмішку. “Їй хотілось жити в якомусь вікодавньому замку, як ті вельможні дами в довгих корсажах... спершись ліктем на кам’яне підвіконня... і виглядати якогось рицаря...”.

Коли в житті героїні з’являється Шарль Боварі, який закохується в молоду жінку, Емма починає мріяти про сімейне життя. Її душа шукає порятунку від реальності; здається, що шлюб з Шарлем принесе їй радощі бурхливих пристрастей, про які вона читала в романах, а чоловік стане людиною, яка змінить життя на щось розкішне, веселе.

Але дівчині судилося жити у сонному Йонвілі, у середовищі ситих тілом і душею обивателів, із чоловіком, якого вона не кохала і який щовечора, написавши свої рецепти, “задоволений із самого себе, доїсть рештки печені, погризе шматочок сиру, схрумає яблуко, доп’є графинчик вина, а потім піде в спальню, ляже горілиць і захропе”. Закоханість Емми в службовця Леона, а потім у цинічного Родольфа свідчить про те, що вона продовжує жити в ілюзорному світі, не помічаючи, що її книжковий ідеал не має нічого спільного з дійсністю.

Проте, крім романтичної натури, Емма виявляється ще й зрадливою, брехливою та приземленою жінкою, поганою матір’ю. Усе її життя тримається на обмані, брехня стає ніби другою її натурою. Вона обманює чоловіка, коханці обманюють її; у пошуках виходу зі скрутного становища жінка все більше заплутується. Починає брехати навіть тоді, коли немає в цьому потреби. “Якщо вона говорила, що йшла по одному боці вулиці, можна було з упевненістю сказати, що вона насправді йшла по іншому”.

Пані Боварі любить розкіш, красиві речі, блискучі прийоми, але все це надто обтяжливо для її незаможного чоловіка. Вона знемагає від нудьги та мріє про галантних чоловіків. Емма удає, що любить чоловіка, але насправді зневажає його, вважаючи не гідним такої, як вона.

У характері пані Боварі поєднуються егоїстичність та черствість у ставленні до Близьких — чоловіка, дочки — із великою силою пристрасті, яку вона спрямовує на своїх коханців. Але Емма любить більше свої мрії, аніж реальних людей. Щоб створювати ілюзію світу, який їй подобається, вона витрачає гроші сім’ї, бреше чоловікові, залазить у борги. Ця героїня вульгарна, не вміє міркувати, не приваблює нічим, крім зовнішності. Але в ній закладені неприйняття дійсності, прагнення нездійсненого, які роблять її цікавою і неминуче пов’язані з цією невідповідністю очікувань та дійсності страждання. Героїня Флобера не звикла розбиратися у своїх почуттях, її життя підпорядковується потягам, не піддаючи їх критиці свідомості, тобто вона не відає, що творить.

Ідея роману “Пані Боварі” — у фатальному зіткненні мрій та реальності. Буденна реальність далека від ідеалу, проте відірвані від неї егоїстичні мрії також не містять нічого насправді духовного.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Евристична бесіда

· Чому Емма вкоротила собі віку? (Сім’я була розорена. Спроби Емми знайти гроші нічим не зарадили, і вона отруїлася. Заплутавшись у почуттях, Емма одночасно плутається і в грошах. На початку вона купує речі для себе — щоб розважитися, заспокоїтися, наблизитися до красивого життя; потім починає робити подарунки коханцям, облаштовувати своє любовне гніздечко в Руані, тринькати гроші на чуттєві задоволення. Фінансовий крах призводить Емму до краху духовного. Вона всією душею відчуває моральну перевагу чоловіка, і навмисно йде з життя, у якому так і не знайшла щастя.)

· Чим обернулися мрії Емми для неї? Для оточуючих?

Очікуваний результат

Вона розтратила... у романтичних переживаннях своєї душі, у цих поступових змінах стану — дівоцтві, заміжжі й коханні, вона розгубила все те на життєвому шляху, як мандрівник, що залишає певну частку своїх багатств у кожному придорожньому трактирі...”

Емма не сприйняла затхлого провінційного життя, основу якого, як вона думала, становили плітки, а головною подією було прибуття диліжанса з Руана. Вона повністю жила у світі мрій, вимислів, романтичних марень. Таке життя не принесло нічого хорошого ані Шарлеві, ані Берті, ані батькові Емми, ані навіть їй самій. Чи не найбільша жертва “втрачених ілюзій” — маленька Берта, мадемуазель Боварі, яка навряд чи коли-небудь стане мадам.

· Чому свій роман Флобер закінчує не смертю Емми та Шарля чи подальшою долею їхньої доньки, а згадкою про аптекаря Оме?

Очікуваний результат

В образі аптекаря Оме Флобер сатирично сконцентрував те, проти чого з таким відчаєм, але безуспішно повставала Емма. Оме не просто типовий буржуа-обиватель. Він — сама вульгарність, яка заполонила світ, самовдоволена, переможна, войовнича. Оме претендує на енциклопедичну освіченість, широту і незалежність суджень, вільнодумство, лібералізм і навіть політичне фрондерство. Заявляючи про свою “революційність” (“Я... за безсмертні принципи вісімдесят дев’ятого року”), Оме пильно стежить за владою, “розкриває зловживання”, у місцевій пресі повідомляє про всі “значні” події (“не було такого випадку, щоб в окрузі задавили собаку, або згоріла клуня, або побили жінку,— і Оме негайно не доповів би про все публіці, постійно надихаючись любов’ю до прогресу й ненавистю до попів”). Не задовольняючись цим, “лицар прогресу... узявся за найглибші питання: соціальну проблему, поширення моралі в незаможних класах, рибництво, каучук, залізниці й інше”. Лише у фіналі роману розкривається справжня підоснова надмірної “громадянської активності” Оме і його політичної принциповості: затятий опозиціонер “перейшов на бік влади... продався, проституював себе” заради власних вигод. Зрештою Оме домагається омріяного — отримує орден Почесного легіону і після смерті Шарля Боварі поступово прибирає до своїх рук всю лікарську практику в Йонвілі. “Влада дивиться на нього крізь пальці, громадська думка покриває його”, — робить висновок романіст.

Оме — дуже типовий образ. “Усі аптекарі Нижньої Сени, упізнавши себе в Оме, — писав Флобер після публікації роману, — хотіли прийти до мене й надавати ляпасів”.

2. Завершальне слово вчителя

— Роман, який виходив друком у часописі “Ревю де Парі” між 1 жовтня та 15 грудня 1856 року, читачі зустріли звинуваченнями автора у непристойності твору. У січні 1857 року відбувся горезвісний суд, на якому автора було виправдано 7 лютого того самого року. Після цього роман, коли його видали книжкою у травні 1857 р., став бестселером. Сьогодні цей роман є не тільки взірцем реалізму, а й одним із найвпливовіших творів, що коли-небудь були створені. 2007 року було проведено опитування щодо довершеності творів сучасних авторів, результати якого наведено у виданні The Top Ten. Роман “Пані Боварі” було визнано другим найвидатнішим після роману Льва Толстого “Анна Кареніна” твором сучасності.

3. Оцінювання роботи учнів на уроці

4. Рефлексія. Інтерактивна вправа “Я вважаю, що...”

· Завершіть речення, висловивши свої думки стосовно питання: “Емма — жертва розбитого серця чи фінансових проблем?”.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Дати розгорнуту відповідь на запитання: “Чи зрадила б Емма чоловіка, якби була заможна й належала до аристократії?”, аргументувати свою думку цитатами з тексту; дібрати цитати до характеристики Шарля Боварі та його батька, Родольфа, Леона, аптекаря Оме.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.