Ф. М. ДОСТОЄВСЬКИЙ. ТВОРЧІСТЬ Ф. М. ДОСТОЄВСЬКОГО ЯК ОДНА З ВЕРШИН РОСІЙСЬКОЇ ТА ВСЕСВІТНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ. ФІЛОСОФСЬКІ, ЕТИЧНІ Й ЕСТЕТИЧНІ ПОГЛЯДИ ПИСЬМЕННИКА ТА ЇХ УТІЛЕННЯ В ХУДОЖНІХ ТВОРАХ - СИСТЕМА УРОКІВ ЗА ТЕМОЮ Ф. М. ДОСТОЄВСЬКИЙ ЗЛОЧИН І КАРА

Ф. М. ДОСТОЄВСЬКИЙ. ТВОРЧІСТЬ Ф. М. ДОСТОЄВСЬКОГО ЯК ОДНА З ВЕРШИН РОСІЙСЬКОЇ ТА ВСЕСВІТНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ. ФІЛОСОФСЬКІ, ЕТИЧНІ Й ЕСТЕТИЧНІ ПОГЛЯДИ ПИСЬМЕННИКА ТА ЇХ УТІЛЕННЯ В ХУДОЖНІХ ТВОРАХ - СИСТЕМА УРОКІВ ЗА ТЕМОЮ Ф. М. ДОСТОЄВСЬКИЙ ЗЛОЧИН І КАРА

Уроки позакласного читання - Зарубіжна література 10 клас - 2018

Мета:

формування предметних компетентностей: ознайомити учнів з основними віхами життя й творчості Ф. М. Достоєвського, його світоглядними позиціями та морально-етичними переконаннями; зацікавити творами письменника; розвивати вміння сприймати інформацію на слух, лаконічно висловлювати власні думки з приводу почутого, навички роботи з книгою; виховувати гуманізм, цілеспрямованість, почуття справедливості;

формування ключових компетентностей: уміння вчитися: актуалізувати пізнавальну діяльність; комунікативної: формувати навички спілкування в колективі; інформаційної: формувати вміння знаходити потрібну інформацію та подавати її; загальнокультурної: виховувати прагнення літературної освіти, естетичний смак; розширювати світогляд.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: портрет письменника, ілюстрації до біографії, виставка творів.

Окрема людина — це стислий етюд всього людства.

С. Цвейг

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда

· Назвіть особливості реалізму.

· Якими характеристиками наділені герої реалістичних творів?

· Назвіть відомих письменників-реалістів.

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Слово вчителя

— Уславлений російський письменник Максим Горький стверджував: “Толстой і Достоєвський — два найбільших генії, силою своїх талантів вони приголомшили весь світ, вони звернули здивовану увагу всієї Європи на Росію, і обидвоє поповнили лави людей, чиї імена — Шекспір, Дайте, Сервантес, Руссо, Ґете”.

І творчості, і особистості Достоєвського присвячено велику кількість монографій, статей, художніх переосмислень біографії, аналітичних та науково-популярних публікацій. його називали автором теорії естетики, філософом, пророком, постійним боржником, генієм, людиною з хворобливою уявою... Ім’я Достоєвського увійшло до “золотого списку у виданнях, що знайомлять читача з подробицями життя легендарних людей: “100 великих”, “100 людей, що змінили хід історії”, “100 великих письменників” та ін. сьогодні ми з вами зробимо спробу дослідити, які з характеристик його творчості є істинними та як вплинув на розвиток мистецтва слова Ф. М. Достоєвський.

Федір Достоєвський

2. Дослідницька робота (у групах)

Опрацювати матеріал підручника за поданою темою, зробити презентацію для однокласників.

1-ша група. Про пращурів, родину, батьків Ф. М. Достоєвського, його навчання, початок літературної діяльності

2-га група. Про полеміку між слов’янофілами і західниками.

3-тя група. Про гурток Михайла Петрашевського, про погляди та діяльність петрашівців.

4-та група. Про слідство у справі Достоєвського, громадську страту, ув’язнення; подальше життя й особливості творчості.

3. Словникова робота

Естетика — 1) це філософська наука про найбільш загальні принципи та засади чуттєво-духовної взаємодії людини з навколишнім світом, які забезпечують гармонійність цієї взаємодії та можливість закріплення світовідчуття в художніх моделях та уявленнях про довершене;

2) це система законів, категорій, загальних понять, яка у світлі певної суспільної практики відображає сутнісні естетичні якості реальності й процесу її освоєння за законами краси, особливості соціального буття та функціонування мистецтва, сприйняття й розуміння продуктів художньої діяльності;

3) цілісна система ідей, яка теоретично осягає ціннісну свідомість людини, її творчу діяльність.

4. Колективна робота з карткою “Естетика Ф. М. Достоєвського”

1) ...Що може бути фантастичнішим і несподіванішим від дійсності? Ніколи романістові не уявити таких можливостей, як ті, які дійсність пропонує нам кожен день у вигляді звичайних речей. Дійсність понад усе!

2) Людина є таємницею, її потрібно розгадати... і я цікавлюся цією таємницею, тому що хочу бути людиною.

3) ...А художня сила полягає у правді і в яскравому зображенні її.

4) Чим сильніший художник, тим точніше й глибше висловить він свою думку, свій погляд на суспільне явище і тим більше допоможе суспільній свідомості. Зрозуміло, тут найважливіше те, як сам художник здатний дивитися, з чого формується його власний погляд, чи гуманіст він, чи прозорливий, чи громадянин, нарешті, чи є він справжнім художником.

5) Письменники у своїх романах і повістях здебільшого намагаються брати типи суспільства і представляти їх образно і художньо.

6) Прекрасне є ідеалом.

7) Красою буде врятовано світ.

8) Соціальна дійсність сповнена зла, тому зображення її полягає у відтворенні трагічності світу.

9) Життя сповнене комізмом і тільки у його внутрішньому змісті — величність.

10) Художність для письменника є здатність писати гарно.

Висновки

ГУМАНІЗМ — Ф. М. Достоєвський → сутність всієї творчості → Естетична культура творчості Ф. М. Достоєвського:

1. Відображення дійсності, вивчення її, знання життя — основи суспільно значущої художньої творчості.

2. Етнографізація мистецтва (вивчення мовних зворотів, типових та етнічних, соціальних, професійних груп, звичаїв, манер поведінки).

3. Вивчення людини в психологічних проявах (емпіричне спостереження).

Микола Каразін. Злочин і кара

5. Слово вчителя

— Літературознавці відзначають, що впродовж творчого шляху світогляд Достоєвського змінювався і це позначилося на його творах. У ранньому періоді (1840-ві рр.) він відчував вплив романтизму й сентименталізму, перейшов від традицій натуральної школи до поглибленого психологізму. Другий період (1850-1860-ті рр.) — перехідний (шиллерівський) — розчарування в ідеях соціалістичної утопії, прихід до антигероя, героя-бунтаря. Третій період (останні 15 років) — це розквіт творчості, коли письменник відмовився від крайніх, відверто революційних форм боротьби, утвердився у своїх релігійно-моральних переконаннях.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Асоціативний диктант

· Запишіть риси характеру, які, на ваш погляд, притаманні Ф. М. Достоєвському: талановитість, гуманізм, пасивність, різкість, релігійність, висока моральність, працелюбство, непрактичність, марнотратство, патріотизм.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Читати роман “Злочин і кара” (І-ІІІ частини).