Ф. М. ДОСТОЄВСЬКИЙ ЗЛОЧИН І КАРА. МАЛЕНЬКІ ЛЮДИ В РОМАНІ - СИСТЕМА УРОКІВ ЗА ТЕМОЮ Ф. М. ДОСТОЄВСЬКИЙ ЗЛОЧИН І КАРА

Ф. М. ДОСТОЄВСЬКИЙ ЗЛОЧИН І КАРА. МАЛЕНЬКІ ЛЮДИ В РОМАНІ - СИСТЕМА УРОКІВ ЗА ТЕМОЮ Ф. М. ДОСТОЄВСЬКИЙ ЗЛОЧИН І КАРА

Уроки позакласного читання - Зарубіжна література 10 клас - 2018

Мета:

формування предметних компетентностей: підвести учнів до осмислення головного конфлікту роману — конфлікту між Раскольниковим і світом, який він відкидає; сприяти вихованню прагнення духовної краси і внутрішнього багатства особистості, відповідальності за свої вчинки;

формування ключових компетентностей: уміння вчитися: розвивати навички оцінювання культурно-мистецьких явищ; комунікативної: розвивати навички роботи в парі та в колективі; інформаційної: розвивати навички роботи із підручником та уміння критично оцінювати теоретичний матеріал; загальнокультурної: виховувати прагнення до літературної освіти, естетичний смак; розширювати світогляд.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування вмінь та навичок.

Обладнання: підручник, текст роману “Злочин і кара”, роздавальний матеріал, опорний конспект, ілюстративний матеріал.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда

· Які події в житті Росії і власне письменника вплинули на створення роману?

· Як змінювалася відповідь на питання, чому Раскольников скоїв злочини, у ході роботи над романом?

· У чому полягає жанрова своєрідність роману?

· Яке значення кольору і чисел у романі?

· Чому в романі лише одна глава присвячена злочину, а решта п’ять — карі?

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Робота з таблицею “Імена та прізвища героїв роману”

Імена та прізвища героїв роману

Ім’я

Його значення в романі

Раскольников

“Розкол” — роздвоєння — з одного боку пристрасна любов до людей, з іншого — повна байдужість до своїх інтересів

Софія

Смирення, мудрість. Соня Мармеладова смиренно несе хрест, який випав на її долю, і вірить у перемогу добра і справедливості

Лебезятников

Людина, здатна падлючити, підлабузнюватися, підтакувати

Авдотья Романівна (сестра Раскольникова)

Прототипом цієї героїні є Авдотья Яківна Панаєва, перше кохання письменника

Разуміхін

Розсудливий Лужин, помиляючись, називає героя “Рассудкіним”

Лізавета Іванівна

Значення імені “Єлисавета” — та, що поважає Бога

2. Аналітична бесіда “Сім'я Мармеладових”

(із коментованим читанням епізодів роману, складанням опорного конспекту та узагальненням вчителя)

1) Бесіда

· Чому Мармеладов розповідає свою історію життя Раскольникову?

· Розкажіть про сім’ю чиновника, підтвердьте свою розповідь цитатами з тексту роману.

· Чому дочка Мармеладова змушена жити за жовтим білетом?

2) Коментоване читання епізоду

“На квартирі Мармеладова”: портрети дружини, дітей; опис кімнати; мешканці будинку

· Опишіть квартиру Мармеладових очима Раскольникова.

· Із яким настроєм Раскольников залишає квартиру Мармеладових?

· Які художні прийоми використовує письменник у цих епізодах?

· Як з’являється в романі Катерина Іванівна? Що читач дізнається про її зовнішність і про минуле?

· На краю прірви: діти Мармеладових. Якою могла бути їхня доля, якби не допомога Свидригайлова?

· Що можна сказати про соню, яка сама майже дитина, але жертвує собою, допомагаючи дітям?

· Яка подальша доля Мармеладова і Катерини Іванівни?

· Які уроки дає нам Мармеладов і його сім’я?

3) Колективна робота зі складання опорного конспекту “мотиви глухого кута в романі "Злочин і кара" на прикладі родини мармеладових” (запис на дошці і в зошитах)

Мотиви глухого кута в романі “Злочин і кара” на прикладі родини Мармеладових

Мармеладови

Семен Захарич → смерть на вулиці

Катерина Іванівна → смерть на вулиці

Соня → проституція на “вулиці”

Діти → щасливий випадок (а якби його не було?)

3. Аналітична бесіда “Сім'я Раскольникових”

· Чому про Раскольникових читач дізнається не особисто, а з листа?

· Які стосунки між членами сім’ї?

· Що ми дізнаємося про матір Раскольникова?

· Яка доля Авдотьї Романівни, її випробування в будинку Свидригайлова?

· Як характеризує Дунечку її згода на шлюб із Лужиним?

4. Побудова схеми “Система образів роману” з подальшою аргументацією (робота в парах)

· Чи можна пояснити позицію автора через систему образів?

Тварюки тремтливі

Право мають

   

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Узагальнювальне слово вчителя

— У своєму романі “Злочин і кара” Ф. М. Достоєвський зображує різні відтінки психологічних переживань бідняка, якому нема чим заплатити за квартиру. Письменник показує муки дітей, що виростають у брудному кутку поряд із п’яним батьком і конаючою матір’ю, серед постійної лайки і сварок; трагедію молодої і чистої дівчини, змушеної через безвихідь сім’ї почати торгувати собою й приректи себе на постійні приниження.

Однак Достоєвський не обмежується описом повсякденних явищ і фактів страхітливої дійсності. Він ніби поєднує їх із зображенням складних характерів героїв роману. письменник прагне показати, що повсякденне буденне життя міста породжує не тільки матеріальне убозтво і безправ’я, а й калічить психологію людей. У доведених до відчаю “маленьких людей” починають з’являтися різні фантастичні ідеї, не менш кошмарні, ніж навколишня дійсність. Такою є “ідея” Раскольникова про Наполеона і тварюк тремтливих, звичайних і незвичайних людей... І все-таки “маленькі люди” в романі Достоєвського, незважаючи на всю прикрість свого становища, вважають за краще бути жертвами, а не катами. Такого висновку поступово доходить і головний герой.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підібрати цитатний матеріал для обговорення теми “соціальні та філософські витоки бунту Раскольникова”.