Ф. М. ДОСТОЄВСЬКИЙ ЗЛОЧИН І КАРА. СИМВОЛІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ОБРАЗУ СОНІ МАРМЕЛАДОВОЇ. ПОЛІФОНІЗМ РОМАНУ ДОСТОЄВСЬКОГО - СИСТЕМА УРОКІВ ЗА ТЕМОЮ Ф. М. ДОСТОЄВСЬКИЙ ЗЛОЧИН І КАРА

Ф. М. ДОСТОЄВСЬКИЙ ЗЛОЧИН І КАРА. СИМВОЛІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ОБРАЗУ СОНІ МАРМЕЛАДОВОЇ. ПОЛІФОНІЗМ РОМАНУ ДОСТОЄВСЬКОГО - СИСТЕМА УРОКІВ ЗА ТЕМОЮ Ф. М. ДОСТОЄВСЬКИЙ ЗЛОЧИН І КАРА

Уроки позакласного читання - Зарубіжна література 10 клас - 2018

Мета:

формування предметних компетентностей: показати учням, у чому письменник вбачає джерело оновлення життя, як розв'язує питання “Що робити, щоб змінити наявний лад?”; розглянути сцени, у яких звучить протест письменника проти нелюдяності суспільства; осмислити останні сторінки роману, відповісти на питання: “Як відбувається відкриття Раскольниковим християнських цінностей через любов до Соні?”;

формування ключових компетентностей: уміння вчитися: актуалізувати пізнавальну діяльність та критичне мислення; комунікативної: формувати навички спілкування в колективі й толерантне ставлення до думок та почуттів оточення; інформаційної: формувати вміння визначати роль деталі в тексті; розвивати навички роботи з книгою; загальнокультурної: виховувати естетичний смак та читацькі інтереси; розширювати світогляд.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування вмінь та навичок.

Обладнання: підручник, текст роману, ілюстрації до роману, таблиця.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда

· Для чого Ф. М. Достоєвському знадобилося зіштовхувати свого героя з іншими персонажами?

· Хто з персонажів відіграє найважливішу роль у спростуванні ідей Раскольникова?

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Аналітична бесіда

· Розкажіть історію життя сім’ї Мармеладових; зробіть висновок про причини тяжкого становища Мармеладових (ч. 1, розд. II).

· Про життя Соні Мармеладової ми дізнаємося разом із Расколь- никовим. Опишіть сцену першого візиту Раскольникова до Соні (ч. 4, розд. IV).

· Яку роль у цій сцені відіграє Біблія? Зверніть увагу на цифри: Соня віддає Катерині Іванівні 30 карбованців, батькові на похмілля — останні 30 копійок, а якою була ціна зради Ісуса Христа Іудою? Чи випадкові ці цифри у Достоєвського?

· Які аргументи “незвичайної людини” спростовує “слабенька” Соня?

· За якими принципами живе Соня? В ім’я чого вона “переступила”?

· Із якою метою приходить Раскольников до Соні вдруге? (Ч. 5, розд. IV.) Чому саме їй зізнається у вбивстві? Чи може його зрозуміти Соня?

· Чи можна вважати, що Соня теж “переступила” межу суспільної моралі? Раскольников каже їй: “Ти теж переступила, загубила життя своє”.

· У чому якісна відмінність Соні від Раскольникова?

· Якими прикладами з тексту можна підтвердити, що Соня — втілення доброти, самопожертви, лагідності, всепрощення? (Ч. 1, розд. II; ч. III, розд. 4; ч. IV, розд. IV; ч. V, розд. IV; ч. VI, розд. V, VIII; епілог, розд. II.)

· Чому каторжани люблять Соню? (На переконання Достоєвського, Соня втілює народні ідеали добра й справедливості.)

· Чи стали переконання Соні переконаннями Раскольникова? (В епілозі роману Достоєвський каже, що страждання, які пережили герої, відкрили їм дорогу до щастя, що “їх воскресила любов”.)

· Як подіяло на Раскольникова перебування Соні на каторзі?

2. Творча робота (у парах) з текстом роману

♦ Письмово складіть цитатний портрет Соні, підкресливши її беззахисність, вразливість і велику моральну силу.

3. Колективна робота порівняльного характеру над складанням таблиці

(Запис на дошці і в зошитах.)

Дві правди в романі “Злочин і кара”

Соня

Раскольников

Лагідна, добра

Гордий характер, ображене, принижене самолюбство

Рятуючи інших, бере на себе гріх

Намагаючись довести свою теорію, скоює злочин

У духовному плані — мучениця

У духовному плані — злочинець, хоча бере на себе гріх всього людства. Спаситель? Наполеон?

Розповідь про її вчинок в шинку, у найбільш розгнузданій обстановці

Знамення для Раскольникова. Жити, жертвуючи собою,— це виправдання його передчуттів

Живе виходячи з вимог життя, поза теоріями

Теорія розроблена бездоганно, але людина не може переступити через кров, рятуючи людей. Результат — глухий кут. Теорія не може врахувати всі мінливості життя

Напівграмотна, погано говорить, читає тільки Євангеліє

Освічений, добре говорить. Світло розуму заводить у глухий кут

Божественна правда — у ній. Вона вища духовно. Не свідомість робить людину людиною, а душа

У ньому правда помилкова. Потрапити до раю ціною чужої крові не можна

У неї є сенс життя: любов, віра

У нього немає сенсу життя: вбивство — це бунт для себе, індивідуалістичний бунт

Висновок. Героїв рятує віра, співчуття; їм допомагає сила душі і характеру. Кожен із героїв доходить усвідомлення цінності людського життя

4. Постановка й розв'язання проблемної ситуації (робота в групах)

1-ша група. Доведіть, що письменник стверджує в романі “правду” Соні.

· Як відповідає Достоєвський на питання: як викорінити на землі зло?

2-га група. У чому мав рацію і в чому помилявся Достоєвський, протиставляючи “правді” Раскольникова “правду” Сонечки Мармеладової?

3-тя група. Звернувшись до епілогу, простежте, як через любов до Соні відбувається відродження людини в Раскольникові.

4-та група. Яке значення надавав своїм словам Раскольников, кажучи: “Вічна Сонечка! Поки світ стоїть!”? Чи змінюється зміст цих слів протягом усього роману?

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Написати твір-роздум за романом Ф. М. Достоєвського “Злочин і кара” за однією із запропонованих тем: “Страждалець за людство або невдалий Наполеон”? (“Суперечливість характеру Раскольникова”); “Мої улюблені сторінки в романі Ф. М. Достоєвського “Злочин і кара””; “Роль образів Лужина і Свидригайлова в розкритті характеру Раскольникова”; “Жіночі характери в романі “Злочин і кара””.