РОЗВИТОК ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. КОНТРОЛЬНИЙ ТВІР-РОЗДУМ ЗА РОМАНОМ Ф. М. ДОСТОЄВСЬКОГО ЗЛОЧИН І КАРА - СИСТЕМА УРОКІВ ЗА ТЕМОЮ Ф. М. ДОСТОЄВСЬКИЙ ЗЛОЧИН І КАРА

РОЗВИТОК ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. КОНТРОЛЬНИЙ ТВІР-РОЗДУМ ЗА РОМАНОМ Ф. М. ДОСТОЄВСЬКОГО ЗЛОЧИН І КАРА - СИСТЕМА УРОКІВ ЗА ТЕМОЮ Ф. М. ДОСТОЄВСЬКИЙ ЗЛОЧИН І КАРА

Уроки позакласного читання - Зарубіжна література 10 клас - 2018

Мета:

формування предметних компетентностей: систематизувати й узагальнити вивчене учнями; виявити рівень розуміння змісту, ідейно-художніх особливостей твору; розвивати образне, аналітичне мислення, зв'язне писемне мовлення, уміння висловлювати свої судження й аргументувати їх; виховувати високі моральні якості, прагнення самопізнання та самовдосконалення;

формування ключових компетентностей: уміння вчитися: розвивати навички оцінювання культурно-мистецьких явищ; комунікативної: розвивати навички роботи в групі; інформаційної: розвивати навички роботи із джерелами інформації; загальнокультурної: виховувати прагнення до літературної освіти, естетичний смак; розширювати світогляд.

Тип уроку: урок розвитку зв'язного мовлення.

Обладнання: портрет письменника, видання його твору, ілюстрації до нього, художній текст.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Бесіда

· Чи погоджуєтесь ви з думкою, що покарання Раскольникова почалося задовго до злочину?

· Чи можна муки совісті героя вважати його головним покаранням?

· Чому після зізнання Соні герой почувався більш нещасним? (Він не очікував такої любові від Соні.)

· Про яку любов йдеться? (Християнську любов до ближнього.)

· Чи можна Свидригайлова вважати художнім антиподом Раскольникова? Чому?

· Чому Раскольников ставить поряд (за моральністю) Соню Мармеладову та свою сестру Дуню?

· Якими є роль і місце автора в романі “Злочин і кара”?

2. Робота з таблицею “творча історія роману Ф. М. Достоєвського "Злочин і кара"” (у парах)

· Розгляньте таблицю, зробіть висновки щодо творчої історії твору Достоєвського.

Жанр

Назва

Країна, режисер (композитор)

Рік

Короткометражний фільм

“Раскольников”

Німеччина

1923

Художній фільм

“Петербурзька ніч”

СРСР

1934

Художній фільм

“Злочин і кара”

США

1935

Художній фільм

“Злочин і кара”

Франція

1956

Художній фільм

“Злочин і кара”

СРСР, Л. Куліджанов

1969

Художній фільм

“Злочин і кара”

СРСР

1970

Художній фільм

“Двадцять шість днів із життя Достоєвського”

СРСР

1981

Опера

“Раскольников”

Г. Зугермейстер

 

Опера

“Раскольников”

Е. Петрович

 

Вокальна симфонія

На тексти Ф. Достоєвського і Ф. Кафки

В. Соммер

 

Музика до вистави

“Злочин і кара”

А. Онеггер

 

ІІІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Оголошення тем для написання творів

2. Інструктаж; коментування вчителем тем твору

3. Виконання роботи

Теми для творів

1) Істинні й хибні мотиви злочину Раскольникова (за романом ф. М. Достоєвського “Злочин і кара”).

2) Суперечливість теорії “крові по совісті” та образу Родіона Раскольникова з роману Ф. М. Достоєвського “Злочин і кара”.

3) “Злочин і кара” Ф. М. Достоєвського як поліфонічний роман ідей.

4) Світоглядно-естетичні позиції Ф. М. Достоєвського, їхнє новаторське втілення в його творчості.

5) Специфіка образу Петербурга у романі Ф. М. Достоєвського “Злочин і кара”.

I. Вступ. Духовні шукання російського суспільства в 60-х роках XIX століття.

II. Основна частина.

1. Шлях Родіона Раскольникова від убивства до почуття “безкінечної любові”:

а) обставини життя головного героя;

б) шлях вдосконалення світу в розумінні Раскольникова; теорія “надлюдини”;

в) покарання героя за вбивство від людей і від самого себе.

2. Воскресіння “загиблої душі” головного героя роману, прихід до християнської моралі.

III. Висновок. Небезпека для людства індивідуалістичної свідомості; утвердження життя як вищої цінності людини.

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Інтерактивна вправа “Мікрофон”

· Продовжте речення.

— З вивченої теми для мене найцікавішими були такі форми роботи, такі проблеми, як...

— Я поділяю (не поділяю) думку митців і літературознавців про те, що...

— Твір Ф. Достоєвського близький сьогоденню тим, що...

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Дописати твір.