Л. М. ТОЛСТОЙ ХАДЖІ-МУРАТ. ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ, КОМПОЗИЦІЯ ТВОРУ. СИСТЕМА ОБРАЗІВ

Л. М. ТОЛСТОЙ ХАДЖІ-МУРАТ. ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ, КОМПОЗИЦІЯ ТВОРУ. СИСТЕМА ОБРАЗІВ

Уроки позакласного читання - Зарубіжна література 10 клас - 2018

Мета:

формування предметних компетентностей: ознайомити учнів із історією створення, композицією та системою образів повісті Л. М. Толстого “Хаджі-Мурат”; учити характеризувати героїв художнього твору, порівнювати, аналізувати образи; розвивати навички порівняльного аналізу, культуру усного мовлення, вміння працювати в парах, групах, вільно спілкуватися за визначеною темою; виховувати мислячу людину;

формування ключових компетентностей: уміння навчатися: розвивати навички роботи з текстом, створення порівняльних таблиць; комунікативної: розвивати навички ведення діалогу, висловлювання думок, аналізу прочитаного твору, порівняння образів персонажів; загальнокультурної грамотності: виховувати прагнення до літературної освіти, естетичний смак; сприяти розширенню світогляду.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: дидактичний матеріал, мультимедійний проектор, комп'ютер, виставка книг із творами Л. М. Толстого, портрет письменника, презентація з ілюстраціями Є. Є. Лансере до повісті (9 слайдів: “Хаджі-Мурат із мюридами спускається з гір”, “Хаджі-Мурат”, “Глава 1. Хаджі-Мурат у будинку Садо”, “Глава 5. Поранення Авдєєва”, “Глава 15. У приймальні Ніколая I”, “Глава 15. донесення Воронцова прийшло до Петербурга”, “Глава 19. Хаджі-Мурат згадує про сина”, “Глава 19. Шаміль в'їжджає у Ведено”, “Глава 19. Юсуф, син Хаджі- Мурата, перед Шамілем”).

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання (фронтально)

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Слово вчителя

— У центрі повісті “Хаджі-Мурат” — події Кавказької війни, рік 1851 точно вказано автором. Перш ніж перейти до аналізу повісті, дізнаймося про історичну обстановку на Кавказі в кінці XIX століття.

2. Виступ учня про історію війни на Кавказі

— Війна на Кавказі тривала понад 45 років. Вона почалася, коли імператор Олександр I збирався дарувати Росії конституцію. Під кулі горців йшли герої 1812 року на чолі з легендарним Єрмоловим. Вона тривала, і коли декабристи готували державний переворот, і коли Микола I відправив частину змовників в “теплий Сибір” — у Кавказьку армію. Повернутися з Кавказької війни було настільки ж важко, як і з далеких сибірських рудників.

Багато народів Кавказу визнали владу російського царя. Але щойно царська адміністрація спробувала нав’язати горянам російські закони і звичаї, на Північному Кавказі почало швидко зростати невдоволення.

Опір горян спочатку мав характер партизанської війни, але поступово дійшов до організованих виступів. У 1819 році майже всі племена Дагестану об’єдналися в боротьбі з несправедливістю і свавіллям російських генералів. У 1824 році в Чечні підняв повстання Бейбулат Таймазов, що служив колись у царській армії. саме від цього моменту боротьба кавказьких народів набула виразного релігійно-ідеологічного спрямування й дістала назву мюридизм.

У 1834 році в Дагестані і Чечні було створено мюрідну державу — імамат — під проводом Шаміля.

IV. РОБОТА ЗА ТЕМОЮ УРОКУ

1. Словниковий робота

Мюрид — мусульманин, який присвятив себе духовному вдосконаленню. При цьому одним з головних шляхів такого вдосконалення вважають участь у священній війні проти “невірних”.

Газават — ідея священної війни, головна в політичному русі мюридизму.

Імамат — мюрідна держава під проводом Шаміля.

Наїб — уповноважений Шаміля.

2. Виступ підготовленого учня (учениці) з повідомленням про історію створення повісті “Хаджі-Мурат”

Хаджі-Мурат — головний герой повісті Л. М. Толстого — знаменитий хоробрий наїб Шаміля. Л. М. Толстой молодим сам бував на Кавказі, брав участь у набігу на чеченський аул. Самого Хаджі-Мурата він не бачив, тож що спонукало Толстого почати роботу над повістю?

Читаємо в його щоденникових записах від 19 липня 1896 року: “Учора йду по чорноземному пару. скільки бачить око — нічого крім чорної землі — жодної зеленої травички. І ось на краю курної, сірої дороги кущ татарина (реп’яхи), три відростки: один зламаний, і біла, забруднена квітка висить; інший зламаний і заляпаний брудом, чорне стебло надламане і забруднене; третій відросток стирчить убік, теж чорний від пилу, але все ще живий і в серединці щось червоніє.

Нагадав Хаджі-Мурата. Хочеться написати. Відстоює життя до останнього, і один серед усього поля, хоч як-небудь, але відстояв його”.

Цей запис, покладений в основу прологу до повісті, започаткував повість “Хаджі-Мурат”.

Лев Толстой

3. Бесіда

· До якого жанру літератури належить твір “Хаджі-Мурат”? (Повість.)

· Які ознаки повісті ви знаєте? (Епічний прозовий твір, невеликий за обсягом, статичний сюжет, описи пейзажів, характерів героїв, наявність автора або розповідача тощо.)

· Хаджі-Мурат — це вигаданий персонаж або реальна людина? (Реальна історична особа.)

· Про які реальні події йдеться в повісті? У яких роках вони відбувалися? (Кавказька війна, 1817-1864.)

· Яку назву мала ісламська держава, де переховували рідних Хаджі-Мурата? (Імамат Чечні та Дагестану.)

· Із якою рослиною Толстой порівнює Хаджі-Мурата? (Із реп’яхом.)

· Як ви гадаєте чому?

· У чому, на вашу думку, полягає ідея створення твору?

4. Колективне складання таблиці “Характеристика героїв повісті”

Ім’я героя повісті

Характеристика

Цитати-тези (приклади з твору)

     

5. Робота з текстом твору

1) Розповідь учителя про художника Є. Є. Лансере

Євген Лансере. Хаджі-Мурат

2) Інтерактивна вправа “Згадаймо уривки з повісті”

Коментар. Учитель демонструє учням презентацію, на 9 слайдах якої зображено ілюстрації Є. Є. Лансере до повісті. Кожна ілюстрація має назву й відповідає певному уривку. Учні мають по черзі переказати згадані уривки.

3) Бесіда за текстом твору

· Які риси характеру, за якими вирізняють горців, мав і Хаджі-Мурат, адже відомо, що на боротьбу із ним відправляли найбільш підготовлені загони російських військ?

· Як ви гадаєте, яким було ставлення Л. М. Толстого до свого героя?

· Чому Хаджі-Мурат вирішує просити допомоги у росіян? Про що це свідчить? Як характеризує його?

· Що було для Хаджі-Мурата важливішим за його життя?

· Описи чого контрастують із подіями у житті Хаджі-Мурата? (Природи.)

· Чому, на вашу думку, автор, попри відносно важку тему твору, приділяє увагу й природі?

· Чиї образи протиставлено в повісті ? (Із неабиякою художньою силою Толстой змалював царя Миколу І як деспота і ката, душителя свободолюбних горців. Таким саме показано й Шаміля та його сподвижника. На противагу їм письменник змалював солдат та селян як добрих та чуйних людей, що багато працюють.)

· Яка основна ідея твору? (Повість перейнято обуренням та заперечуванням насилля й гноблення людини людиною.)

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати оповідання А. П. Чехова “Дама із собачкою” “Скрипка Родшильда”, “Аґрус”.

Ознайомитися із біографією А. П. Чехова; виписати назви міст, де бував або жив письменник протягом усього життя.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.