Усі уроки зарубіжної літератури 10 клас. Профільний рівень + рівень стандарту I семестр - О. Г. Куцінко 2018Передмова

Календарно-тематичне планування уроків зарубіжної літератури

10-й клас. Профільний рівень + рівень стандарту. I семестр

Вступ. Оригінальна й перекладна література в сучасному світі

Урок № 1. Значення художньої літератури для людини й людства XXI ст. Формування читача за доби цифрових технологій

Урок № 2. Оригінали й переклади художніх творів, їхня роль у розвитку особистості. Художній переклад як творчий процес і його результат. Перекладна література як важлива складова вітчизняної культури й чинник формування української нації

Золоті сторінки далеких епох

Давня Греція

Урок № 3. Етапи й шедеври античності (огляд). Гомер «Одіссея» (загальний огляд)

Урок № 4. Міфологічні, пригодницькі й побутові елементи в «Одіссеї». Засудження насильства й несправедливості, самовпевненості й марнославства у творі

Урок № 5. Уславлення людського розуму, вірності, винахідливості й допитливості в образі Одіссея

Урок № 6. РМ (усно). Міфологічні, пригодницькі й побутові елементи в поемі Гомера «Одіссея»

Урок № 7. ПЧ. Прованська лірика. Творчість Дж. Рюделя та Б. де Борна

Італія

Урок № 8. Специфіка італійського відродження, його основні етапи, представники

Урок № 9. Поема Данте Аліґ'єрі «Божественна комедія» як філософсько-художній синтез середньовічної культури й утілення ідей раннього відродження. Особливості композиції поеми. Жанрова своєрідність твору

Урок № 10. Данте Аліґ'єрі «Божественна комедія» («пекло»). Концепція світу у творі

Урок № 11. Данте Аліґ'єрі «Божественна комедія» («Рай»). Концепція людини у творі

Урок № 12. Алегоричний зміст образів та епізодів «Божественної комедії». Переклади Данте українською. Роль Данте Аліґ'єрі в історії європейської культури

Урок № 13. Контрольна робота. Написання твору-роздуму за поемою Данте Аліґ'єрі «Божественна комедія»

Англія

Урок № 14. Ренесанс в Англії. Здобутки й представники

Урок № 15. Здобутки драматургії Вільяма Шекспіра. Переклади В. Шекспіра українською

Урок № 16. Філософські й моральні проблеми в трагедії «Гамлет» В. Шекспіра. Провідні мотиви твору

Урок № 17. Художній простір трагедії в. Шекспіра «Гамлет»: данське королівство як символ

Урок № 18. РМ (письмово). Гамлет — вічний образ світової літератури

Урок № 19. Багатогранність шексшрівських характерів у трагедії «Гамлет». Відкритість твору в часі, його рецепція та інтерпретації за наступних епох

Урок № 20. Контрольна робота за темами «Вступ. Оригінальна й перекладна література в сучасному світі», «золоті сторінки далеких епох»

Проза й поезія пізнього романтизму й переходу до реалізму ХІХ ст.

Урок № 21. Шляхи розвитку романтизму в Європі та США. Провідні течії романтизму. Популярні жанри романтизму

Німеччина

Урок № 22. Специфіка переходу від романтизму до реалізму. Романтизм у Німеччині. Ернст Теодор Амадей Гофман: віхи мистецького шлях

Урок № 23. Е. Т. А. Гофман «Крихітка Цахес, на прізвисько Циннобер». Гофман як представник гротескної течії романтизму. Протиставлення філістерів та ентузіастів як провідний конфлікт творчості Е. Т. А. Гофмана. Особливості сюжету та проблематика твору

Урок № 24. Сатирико-метафоричний зміст та композиція повісті «Крихітка Цахес, на прізвисько Циннобер». Гротескні образи. Викривальний зміст твору та його символіка

Урок № 25. РМ (усно). Протистояння митця Бальтазара та філістера Цахеса

Урок № 26. Філософський сенс казки «Крихітка Цахес, на прізвисько Циннобер». Значення творчості Е. Т. А. Гофмана

Урок № 27. ПЧ. Е. Т. А. Гофман «Золотий горнець»

Україна

Урок № 28. Микола Васильович Гоголь. Значення М. В. Гоголя для розвитку світової культури. М. В. Гоголь і Україна. М. В. Гоголь за кордоном

Урок № 29. Творча історія поеми «Мертві душі» М. В. Гоголя. Зв'язок композиції твору з поемою Данте Аліґ'єрі «Божественна комедія». Жанрова своєрідність твору

Урок № 30. Неоднозначність образу Чичикова (поема М. В. Гоголя «Мертві душі»)

Урок № 31. Образи поміщиків у поемі М. В. Гоголя «Мертві душі», засоби їхнього створення (портрет, художня деталь, мова та ін.)

Урок № 32. Образи чиновників губернського міста N. Образ автора. Ліричні відступи в поемі М. В. Гоголя «Мертві душі»

Урок № 33. ЛК. М. В. Гоголь «Сорочинський ярмарок»

Урок № 34. Контрольна робота за темою «Проза пізнього романтизму й переходу до реалізму ХІХ ст.»

Росія

Урок № 35. Поезія «Чистого мистецтва». Федір Іванович Тютчев — поет-філософ і тонкий лірик. Провідні мотиви творчості митця

Урок № 36. Ф. І. Тютчев «Іще горять в душі бажання...»,«Silentium». Майстерність описів у поезії митця. Засоби художньої виразності

Урок № 37. Афанасій Афанасійович Фет «Шепіт, ніжний звук зітхання...», «Я прийшов до тебе, мила...». Своєрідність пейзажної та інтимної лірики А. А. Фета

Урок № 38. Романтичні теми, мотиви, образи. Елементи імпресіонізму в поезії А. А. Фета

Урок № 39. ПЧ. Ф. М. Достоєвський «Хлопчик у Христа на ялинці»

Урок № 40. ЛК. А. Міцкевич «Кримські сонети»

США

Урок № 41. Розвиток романтизму в США, видатні представники. Волт Вітмен «Листя трави». Місце В. Вітмена в літературному процесі США. Особливості світобачення митця

Урок № 42. Тематика, проблематика, композиція збірки «Листя трави». Образ ліричного героя. Символи. Зв'язок збірки «Листя трави» з історією та життям Америки. Традиції та художнє новаторство В. Вітмена

Урок № 43. Контрольна робота за темою «Поезія пізнього романтизму й переходу до реалізму ХІХ ст.»

Роман ХІХ ст.

Франція

Урок № 44. Роман як жанр літератури, його формування і провідні ознаки. Різновиди роману XIX ст., національна своєрідність. Творчий шлях Стендаля, його внесок у скарбницю психологічної прози ХІХ ст. Роман «Червоне і чорне»: історія написання

Урок № 45. Поєднання соціально-політичного та психологічного аспектів у романі Стендаля «Червоне і чорне». Гостра критика режиму реставрації. Зображення соціального середовища у творі. Сюжет твору

Урок № 46. Конфлікт молодої людини й суспільства в романі «Червоне і чорне» Стендаля. Образ Жульєна Сореля

Урок № 47. Жіночі образи роману Стендаля «Червоне і чорне»

Урок № 48. Символіка роману Стендаля «Червоне і чорне». Психологізм творчості письменника в романі. Новаторство Стендаля в реалістичному відтворенні художньої моделі суспільства й людини

Додатки

Література