ҐРЕҐОР ЗАМЗА ТА ЙОГО РОДИНА. ОСОБЛИВОСТІ СТИЛЮ КАФКИ, СПЕЦИФІКА ПОЄДНАННЯ РЕАЛЬНОСТІ ТА МІФОТВОРЧОСТІ У ЙОГО ХУДОЖНЬОМУ СВІТІ - ІЗ ЛІТЕРАТУРИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.

ҐРЕҐОР ЗАМЗА ТА ЙОГО РОДИНА. ОСОБЛИВОСТІ СТИЛЮ КАФКИ, СПЕЦИФІКА ПОЄДНАННЯ РЕАЛЬНОСТІ ТА МІФОТВОРЧОСТІ У ЙОГО ХУДОЖНЬОМУ СВІТІ - ІЗ ЛІТЕРАТУРИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.

Конспекти уроків - Зарубіжна література 11 клас - Рівень стандарт і академічний рівень - 2017 рік

Мета (формувати компетентності): предметні (навички дослідницько-аналітичної роботи з текстом; культуру зв'язного усного мовлення; мислення); ключові (уміння вчитися: навички пізнавальної діяльності та критичного мислення; комунікативні: навички спілкування в колективі та толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційні: уміння визначати роль деталі в тексті; навички роботи з книгою; здоров'язбережувальні: розуміння необхідності здорового способу життя; загальнокультурні: естетичний смак та зацікавленість читанням, світогляд).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Основні терміни та поняття: «маленька людина», новела, притча, гротеск.

Обладнання: портрет Ф. Кафки, ілюстрації до його творів, роздавальний матеріал.

У мене немає інтересу до літератури, література — це я сам, це моя кров, і бути іншим не можу...

Ф. Кафка

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Евристична бесіда

♦ Ґреґор Замза — головний герой твору Ф. Кафки «Перевтілення». Що з ним сталося?

♦ Що вражає в його перевтіленні? (У душі він залишився людиною, яка мислить, страждає .)

♦ Як ми дізнаємося про події у творі? (Завдяки опису думок самого героя, фіксуванню «потоку свідомості».)

♦ Ким він був до перевтілення?

♦ На вашу думку, якою людиною є Ґреґор? («Маленька» людина, непотрібна, сіра, непримітна.)

♦ Що ви вважаєте найстрашнішим у творі? (Ніхто з близьких не співчуває нещасному.)

♦ Чи мав герой шанси на спасіння? (У казці — так, у творі Кафки — ні, тому що героя оточують байдужі, бездушні, жорстокі люди.)

♦ У чому полягає іронія письменника? Чи зменшує вона трагічну силу страждань Ґреґора? (Ґреґор-комаха бореться за суто людські привілеї: духовне життя, соціальний статус, власну гідність; це надає комічної тональності боротьбі, але іронію поєднано з глибоким трагізмом у зображенні людського існування.)

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

Учитель. У листі до свого друга Макса Брода Кафка писав: «Жах перед цілковитою самотністю. По суті, самотність стала моєю єдиною метою, моєю великою спокусою...» Що краще для людини: самотність чи родинне життя? Чому люди інколи віддають перевагу самотності? Чи може самотність принести полегшення? Що примушує людину залишитись віч-на-віч і шукати розраду в уявному світі? На ці запитання ми сьогодні спробуємо знайти відповіді.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Постановка та розв'язання проблемних питань (робота в малих групах)

♦ За 3-4 хвилини дайте розгорнуту відповідь на поставлене питання.

Картка № 1. Чим займаються члени родини Ґреґора? Яку роль у їхньому змалюванні відіграють художні деталі?

Картка №2. Як реагують оточуючі (мати, батько, сестра, колеги) на перетворення Ґреґора? Наскільки закономірною і природньою є їхня реакція?

Картка № 3. Чи відчув Ґреґор відчуження ще до свого перевтілення? Як уплинула на його взаємини з людьми і світом жахлива пригода?

Картка № 4. Скільки фактичних біографій у Ґреґора Замзи? На які етапи можна розподілити «життя» цього образу? Схарактеризуйте ці етап.

Картка № 5. Чи по-різному сприймають світ Замза-людина і Замза-комаха? Як змінилося світовідчуття героя внаслідок перевтілення?

Картка № 6. Підтвердьте біологічну інволюцію та духовну еволюцію Ґреґора цитатами із тексту Чому ці процеси не збігаються у творі?

Картка № 7. Який момент (або кілька моментів) новели можна вважати психологічною кульмінацією? Яку роль відіграє музика у творі?

Коментар. Робота в малих групах передбачає невеликий обсяг роботи для 2-4 учнів. Учитель регламентує час, відведений на виконання завдання, однак може його продовжити, оскільки під час презентації результатів роботи групи решта груп припиняють діяльність — вони беруть участь в обговоренні проблемного питання, можуть формулювати запитання чи доповнювати відповідь однокласників

2. Бесіда-узагальнення

♦ Хто, окрім Ґреґора Замзи, також зазнає трагедії відчуження в новелі? Поясніть свою думку.

♦ Чому Ґреґор-комаха спочатку хотів виходити до людей, хоча й соромився свого вигляду, а потім, «як двері стояли відчинені, не користався цього, а, щоб не бачила родина, лежав собі у найтемнішому куточку кімнати»? Опишіть внутрішній стан персонажа.

♦ Яке значення в новелі має переплетіння дійсного й уявного, свідомого й підсвідомого, сну й реальності?

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Інтерактивний прийом «Обмін думками» (див. с. 27 цього посібника)

2. Слово вчителя (узагальнення)

— Абсолютно чорно-білу оповідь не прикрашає жодна метафора, тож дозволимо собі прикрасити її надією. Франц Кафка своїм твором наче закликає: «Думайте про ближнього з любов’‎ю — тільки тоді можна вирватися з лабіринту перевтілень». Письменник змальовує відчуженість людей, їхню байдужість і душевну черствість, відсутність щирості у взаєминах навіть між найріднішими Геніальність Кафки полягає в тому, що він показав людям те, чого ми уникаємо,— факт людської самотності. Нерозуміння, гіркий смак життя, неможливість взаємин з родиною, сірий надокучливий дощ за вікном — таким є життя «маленької людини».

Особливості стилю австрійського письменника-модерніста Ф. Кафки

• Поєднання реальності та міфотворчості.

• Підкреслено буденний, беземоційний опис фантастичних подій.

• Гротескове відтворення трагізму буття «маленької людини».

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Написати твір-мініатюру на одну з тем: «Над чим змусив мене замислитися Франц Кафка», «Що означає «бути самотнім»?», «Діалог з Францом Кафкою», «Художній світ Кафки», ««Перевтілення» — новела-попередження».

2. Повторити вивчене, підготуватися до контрольної роботи.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.