ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ҐІЙОМА АПОЛЛІНЕРА. ЕВОЛЮЦІЯ ВІД НЕОРОМАНТИЗМУ ДО КУБОФУТУРИЗМУ. «МІСТ МІРАБО» - ПОЕЗІЯ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.

ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ҐІЙОМА АПОЛЛІНЕРА. ЕВОЛЮЦІЯ ВІД НЕОРОМАНТИЗМУ ДО КУБОФУТУРИЗМУ. «МІСТ МІРАБО» - ПОЕЗІЯ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.

Конспекти уроків - Зарубіжна література 11 клас - Рівень стандарт і академічний рівень - 2017 рік

Мета (формувати компетентності): предметні (поглиблені знання про модерністську літературу; знання про життя та творчість Ґ. Аполлінера; читацьку активність); ключові (уміння вчитися: навички пізнавальної діяльності; комунікативні: навички спілкування в колективі та толерантне ставлення до думок оточуючих; інформаційні: уміння самостійно знаходити потрібну інформацію та презентувати її; здоров'язбережувальні: розуміння необхідності здорового способу життя; загальнокультурні: прагнення до літературної освіти, естетичний смак, світогляд).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Основні терміни та поняття: символізм, кубофутуризм, неоромантизм, верлібр.

Обладнання: портрет Ґ. Аполлінера, видання його творів, презентація за темою уроку, медіазасоби.

Звісно, життя поета — непересічне,

але доля мене втягувала у такі пригоди,

які, попри все, мені до душі,—

я вмію радувати людей

і добре це усвідомлюю...

Ґ. Аполлінер

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Повторення теорії літератури (запис до зошитів)

♦ Що таке символізм (кубофутуризм, неоромантизм)? Назвіть їхні характерні ознаки

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

1. Слово вчителя

Я всесвітом упився

Із надбережжя дивлячись на гін ріки і сон шаланд

Тож слухайте мене бо я гортань Парижа

Захочу знову вип’‎ю цілий світ.

— Це слова відомого французького поета, прозаїка, драматурга, автора статей про літературу та мистецтво — Ґійома Аполлінера.

Естетичні шукання Аполлінера увиразнювали притаманний авангардизму пафос докорінного оновлення світу та мистецтва Про цього поета та його творчість поговоримо сьогодні

2. Робота з епіграфом до уроку

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Огляд життя Ґ. Аполлінера

Повідомлення за індивідуальним домашнім завданням

2. Складання анкети Ґ. Аполлінера

Анкета Ґ. Аполлінера

Повне ім’‎я: Вільгельм Альберт Влодзімєж Александр Аполлінаріс Костровицький.

Дата народження: 26.08.1880 р.

Місце народження: Рим.

Національність: італієць.

Знання мов: італійська, польська, французька.

Освіта: релігійний коледж св. Карла у Монако, ліцей Станіслава у Каннах.

Громадянство: Франція (отримав тільки 09.03.1916 р.).

Кохана жінка: англійка Анна Плейден.

Рік початку творчої діяльності: 1897-й.

Дебют у пресі (рік): 1901-й.

Приєднався до авангардистів (рік): 1903-й.

Рік виходу друком статті «Футуристична 1913-й.

Антитрадиція» та книги «Художники- кубісти: міркування про мистецтво»:

Рік видання віршів-каліграм: 1914-й .

Пішов добровольцем на фронт (рік): 1915-й.

Рік смерті: 1918-й.

Основні твори: збірки віршів «Каліграми. Вірші миру та війни», «Алкоголі...», збірка оповідей «Убивство поета», комедія «Казанова», п’‎єса «Груди Тирезія», поеми «Зона», «Пісня нелюбого».

3. Теорія літератури (запис до зошитів)

Верлібр (від фр. vers libre — вільний вірш) — вільний вірш, у якому відсутні чергування наголошених та ненаголошених складів і поділ на стопи, тобто це вірш, позбавлений метра, рими, суворого ритму, однакової довжини рядків, проте сповнений музичності, внутрішньої поетики.

4. Виразне читання та аналіз «Міст Мірабо» Ґ. Аполлінера.

Учитель. Вірш «Міст Мірабо» — один із найліричніших творів Аполлінера — належить до збірки «Алкоголі. Вірші 1898-1913 років». Ця поезія про плинність часу, про кохання, про вічне коло життя. Основою для написання вірша став особистий досвід нерозділеного кохання поета Вірш насичений образами-символами:

• міст Мірабо — символ об’‎єднання як двох берегів, так і двох сердець;

• вода символізує вічний рух, швидкоплинність почуттів і самого життя;

• годинник, який визначає час для всього земного, і саме годинник нагадує ліричному героєві про те, що все минає — і позитивне, і негативне,— а людина продовжує жити (ці рядки є рефреном у вірші)

Автор ніби нагадує читачеві, що, навіть коли настає ніч — час темряви, час невідомого,— це теж мине, і тим приємніше почуватися частиною нового дня; не втратити оптимізму, не зневіритися допомагає кохання. І хоча почуття не вічні, але вони поступаються місцем новим емоціям і почуттям, тому слід цінувати кожну миттєвість життя.

Вірш Аполлінера сповнений музичності: завдяки використанню алітерації ([пл] — [сп] — [чт] — [хч]) можна «почути», як вода «плине, хлюпоче, шепоче» Образ води, що постійно рухається, надає віршу динамічності.

У вірші відсутні розділові знаки, що дає змогу читачеві самостійно визначити його інтонацію й ритміку Це зробити нескладно: смислове навантаження поезії від перших рядків наче «підказує», як потрібно її читати. Реальну картину, що постає перед нами (Сена, міст, закохані, годинник, ніч), висвітлено через внутрішній світ героя, що змінює реальне світовідчуття і створює нову реальність — сюрреалістичну.

Поезія не втратить своєї актуальності, допоки людство хвилюють питання плинності земного життя, міжособистісних взаємин, цінності почуттів.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

1. Інтерактивна вправа «Мікрофон»

♦ Завершіть речення: «Сьогодні на уроці мене вразило/здивувало...».

2. Слово вчителя (узагальнення)

— Аполлінер проголосив ХХ ст. початком нової ери в історії людства й культури, що вимагала й нової свідомості — «дослідження і пошуку істини». Його недовгий, але напружений творчий шлях вражає різноманітністю напрямків пошуків цієї істини.

Він був поетом зі сміливою вдачею, сильною волею і прагненням відчути життя в усіх його проявах Зважаючи на нові естетичні засади, поет повернув у поезію реально-чуттєве начало, а його реальність зображено у своєрідному синтезі, нерозривному зв’‎язку та взаємовпливі внутрішнього світу людини й реальності.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. «Міст Мірабо» вивчити напам’‎ять; опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Індивідуальне (для охочих): підготувати виразне читання «Зарізана голубка й водограй», повідомлення про дружбу Ґ. Аполлінера та П. Пікассо.

ДОДАТОК ДО УРОКУ № 12

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

1. Робота з епіграфом до уроку

2. Слово вчителя

— Провідні мотиви поетичних творів Рільке, їхня художня та тематична самобутність зумовлені особливостями світогляду поета, дивовижним поєднанням у ньому здобутків різних культур, світобаченням, у якому мистецтву належить головна роль у пізнанні дійсності Рільке прагне створити своєрідну модель Усесвіту, визначити місце в ньому людини. Музикальність, пластичність образів створюють нову реальність, наділяють творчу особистість неосяжними можливостями Саме про яскраву та своєрідну творчість Рільке ми сьогодні й говоритимемо.

ДОДАТОК ДО УРОКУ № 18

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

1. Слово вчителя (узагальнення)

— У художньому світі А. Ахматової відбувається «матеріалізація» складних і тонких душевних порухів Поетеса широко використовує психологічну деталь. Ахматовській ліриці притаманні емоційна стриманість, лаконізм і аскетичність у добиранні художніх засобів, настанова на відтворення буденної мови; водночас вона досягає довершеності поетичної мови.

2. Інтерактивна вправа «Мікрофон»

♦ Завершіть речення: «Сьогодні на уроці мене найбільше вразило...».