ОЛЕКСАНДР БЛОК «НЕЗНАЙОМА». ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ПИСЬМЕННИКА О. БЛОК — НАЙВИДАТНІШИЙ ПОЕТ РОСІЙСЬКОГО СИМВОЛІЗМУ. ОБРАЗ НЕЗНАЙОМОЇ ЯК ВТІЛЕННЯ ВІЧНОЇ ЖІНОЧНОСТІ, ЙОГО ПРОТИСТАВЛЕННЯ СВІТУ НИЦОЇ ПРОЗИ ЖИТТЯ - ПОЕЗІЯ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.

ОЛЕКСАНДР БЛОК «НЕЗНАЙОМА». ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ПИСЬМЕННИКА О. БЛОК — НАЙВИДАТНІШИЙ ПОЕТ РОСІЙСЬКОГО СИМВОЛІЗМУ. ОБРАЗ НЕЗНАЙОМОЇ ЯК ВТІЛЕННЯ ВІЧНОЇ ЖІНОЧНОСТІ, ЙОГО ПРОТИСТАВЛЕННЯ СВІТУ НИЦОЇ ПРОЗИ ЖИТТЯ - ПОЕЗІЯ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.

Конспекти уроків - Зарубіжна література 11 клас - Рівень стандарт і академічний рівень - 2017 рік

Мета (формувати компетентності): предметні (поглиблені знання про поезію Срібної доби; знання про життя та творчість О. Блока; читацьку активність); ключові (уміння вчитися: навички пізнавальної діяльності; комунікативні: навички спілкування в колективі та толерантне ставлення до думок оточуючих; інформаційні: уміння самостійно знаходити потрібну інформацію та презентувати її; здоров'язбережувальні: розуміння необхідності здорового способу життя; загальнокультурні: прагнення до літературної освіти, естетичний смак, світогляд).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Основні терміни та поняття: символізм.

Обладнання: портрет О. Блока, видання його творів, текст поезії «Незнайома», презентація за темою уроку, медіазасоби.

Жити варто тільки так, аби висувати непомірні вимоги

до життя; все або ніщо; очікувати несподіваного...

життя віддасть нам це, бо воно — прекрасне.

О. Блок

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Експрес-опитування

♦ Який період у російській поезії називають Срібною добою? Чому?

♦ Якими є характерні риси цього періоду?

♦ Назвіть найвідоміших представників літератури Срібної доби.

♦ На яких засадах формувався символізм у літературі та якими є головні ознаки цього напряму?

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

Учитель. Сьогодні ми відкриємо для себе одну з найяскравіших постатей Срібної доби — Олександра Олександровича Блока: видатного російського поета, драматурга, публіциста. Значення О. Блока як особистості та як художника стисло, але влучно визначила Анна Ахматова: «Блока я вважаю не тільки найвизначнішим поетом першої чверті ХХ ст., а й людиною-епохою, тобто найхарактернішим представником свого часу...».

Для багатьох своїх сучасників — майстрів слова, критиків, величезної аудиторії читачів — він був культовою постаттю . У ньому вбачали обраного долею спадкоємця російської лірики ХІХ ст. та відкривача шляхів поезії століття ХХ, лицаря Прекрасної Дами і митця, зачарованого «музикою революції», уособлення поезії та медуіма, який відтворював у своїх художніх картинах «нетутешній» світ — світ таємничий і прекрасний.

Звісно, за один урок ми просто не зможемо розкрити всі грані таланту цієї яскравої постаті, але ми спробуємо хоча б частково відчути світ митця.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Колективне складання опорної схеми-конспекту «Життя О. Блока»*

♦ На основі самостійно знайденої учнями інформації. У процесі знайомства з життям поета доречно використати фотоілюстрації, спогади його сучасників.

Очікуваний результат

2. Виразне читання та аналіз поезії «Незнайома» О. Блока

♦ Скільки частин можна виокремити у вірші? Схарактеризуйте їх.

♦ Утіленням чого є образ Незнайомої?

♦ Яким є настрій твору?

♦ Розкажіть про віршовий розмір твору. (Двоскладовий ямб, перехресне римування.)

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

1. Постановка та розв'язання проблемного питання

♦ Доведіть, що поезії О. Блока притаманний символізм.

2. Усне словесне малювання

♦ «Яким я побачив (побачила) Олександра Блока...»

3. Основні теми та провідні символи лірики О. Блока

Учитель. Основні теми: Життя, Смерть, Бог. Типовими образами творів раннього Блока були зоря, весна, тумани, вітер, присмерк, тіні та сни — вжиті у метафоричному смислі, стають символами, за допомогою яких поет пізнає вічну таємницю життя. Сині тумани ранньої творчості поступаються місцем романтичному захопленню суто земними принадами життя. Так з’‎являється Незнайома — утілення Жіночності, доступної не тільки Душі Світу, а й реальній жінці У пізніх віршах О Блока знову розглянуто питання сенсу буття, Життя, Смерті та Бога.

4. Виразне читання вчителем або учнями інших поезій О. Блока*

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Вивчити напам’‎ять вірш (на розсуд учнів — або О. Блока, або А. Ахматової).

2. Індивідуальне (2-3 учні): підготувати повідомлення про А. Ахматову.

♦ Зважаючи на наявність часу.