ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ АННИ АХМАТОВОЇ. АКМЕЇЗМ, ЙОГО ЕСТЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПОЕТИКА У ЇЇ ТВОРЧОСТІ. ПІЗНАННЯ ПОЕЗІЇ АХМАТОВОЇ («РЕКВІЄМ»). АННА АХМАТОВА Й УКРАЇНА - ПОЕЗІЯ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.

ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ АННИ АХМАТОВОЇ. АКМЕЇЗМ, ЙОГО ЕСТЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПОЕТИКА У ЇЇ ТВОРЧОСТІ. ПІЗНАННЯ ПОЕЗІЇ АХМАТОВОЇ («РЕКВІЄМ»). АННА АХМАТОВА Й УКРАЇНА - ПОЕЗІЯ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.

Конспекти уроків - Зарубіжна література 11 клас - Рівень стандарт і академічний рівень - 2017 рік

Мета (формувати компетентності): предметні (поглиблені знання про поезію Срібної доби; знання про життя та творчість А. Ахматової; читацьку активність); ключові (уміння вчитися: навички пізнавальної діяльності; комунікативні: навички спілкування в колективі та толерантне ставлення до думок оточуючих; інформаційні: уміння самостійно знаходити потрібну інформацію та презентувати її; здоров'язбережувальні: розуміння необхідності здорового способу життя; загальнокультурні: прагнення до літературної освіти, естетичний смак, світогляд).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Основні терміни та поняття: акмеїзм.

Обладнання: портрети А. Ахматової (образотворчі та фотографічні), видання її творів, словники (літературознавчий і енциклопедичний), презентація за темою уроку, медіазасоби.

Ні, не під чужинним небозводом

Вирієм я тішила судьбу —

Я тоді була з моїм народом,

Там, де мій народ, на лихо, був...

А. Ахматова «Реквієм»

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання

Читання віршів О. Блока напам'ять

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

1. Слово вчителя

— Анна Ахматова... Поетеса, творчість якої узагальнила шлях, пройдений російською культурою від Срібної доби до періоду хрущовської «відлиги». Дебютувавши у межах акмеїстської течії, Ахматова впродовж своєї мистецької еволюції сягнула вершин модерністської лірики Критика майже одразу відвела місце А. Ахматовій поруч з О. Блоком; та й сам Блок з великою повагою вирізняв її на тлі багатої творчими особистостями Срібної доби. Він і книжки свої надписував їй як рівний — рівній: «Блок — Ахматовій».

2. Робота з епіграфом до уроку (попередня)

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Теорія літератури (запис до зошитів)

Учні записують визначення поняття акмеїзм, його естетичні засади.

2. Огляд життя Анни Ахматової

Повідомлення за індивідуальним домашнім завданням

3. Анна Ахматова й Україна

4. Виразне читання 2-3 поезій А. Ахматової вчителем або учнями (на розсуд учителя)

5. Словникова робота (запис до зошитів)

Реквієм — це католицьке богослужіння за померлим, а також траурний музичний твір . Слово реквієм походить від перших слів латинської молитви «Вічний спокій» і означає спокій. У музичному мистецтві найвідомішим є «Реквієм» В. А. Моцарта. Саме у Моцарта Ахматова запозичила свою назву. Як у творі видатного композитора, так і в поемі Ахматової — 12 частин.

6. Робота з епіграфом до уроку. Пізня поезія А. Ахматової.

Історія написання поеми «Реквієм» (запис до зошитів)

Учитель. Правда совісті змушувала поетесу-християнку знаходити духовний зміст усупереч важким випробуванням, які в той час випали на її долю та долю всього народу. Саме тоді, коли більшість друзів Ахматової емігрувала, вона не залишила Батьківщини, свого народу. Про це поетеса говорила в епіграфі до поеми «Реквієм», який сьогодні є епіграфом нашого уроку.

Доля Ахматової була сповнена бідами. 1921 року розстріляли М. Гумільова, колишнього чоловіка поетеси, друзі опинились в еміграції. 1935 року за анти- радянську діяльність заарештували її сина, Лева, який проведе у таборах довгих 13 років Увесь цей час мати боротиметься за його життя та свободу Писатиме вірші, багато з яких знищить сама, через страх за сина. Хвиля репресій також торкнулася її другого чоловіка — мистецтвознавця М. Пуніна.

Швидше за все поема «Реквієм» спочатку існувала фрагментами, частинами, які зберігалися розрізнено у шифрованому вигляді. Ці частини було записано лише на початку 1960-х рр. Але надрукувати поему так і не вдалося. У Радянському Союзі «Реквієм» було опубліковано лише 1987 р. Поема вийшла друком без згоди авторки в Мюнхені 1963 р. Замість передмови Ахматова написала реальний факт із біографії. Тут є всі відповіді на всі запитання: поетеса спочатку таємно, пошепки, а потім на весь голос донесла небезпечне слово правди про смертельну епоху і про живу людську душу, яку не можна вбити.

Отже, тема твору — трагедія радянського народу за часів існування тоталітарної системи. В особистій трагедії Ахматова показує трагедію всього народу, страшну правду життя. Найповніше тему розкриває «Вступ», у якому змальовано картину країни, розколотої навпіл величезним тюремним муром По різні боки муру стоять засуджені та нескінченні черги їхніх рідних, місто гойдається «зайвим доважком» біля в’‎язниць. «Епілог» знову повертає до загальної теми, знову виникає образ тюремної черги, але вже символічний. Друга частина «Епілогу» розкриває традиційну «тему монумента» Але в Ахматової ця тема набуває трагічного і філософського звучання Такого іще не було: щоб поет заповідав поставити собі пам’‎ятник під тюремною стіною! Це мав би бути пам’‎ятник усім невинним жертвам, яких замучили в страшні 1930-ті та інші роки.

За жанром — це ліро-епічний твір, тобто ліричний твір, у якому є зв’‎язок з реальними подіями, з правдою життя Особливою є також мова твору: у своїй поемі Ахматова традиційний розмовно-інтелігентський стиль змінює на народний Поетеса широко використовує фольклорні традиції: «горькая обновушка», «кровушка», «за тобой, как на выносе шла», «горница», «жёнки», «чело», «выть» У поемі наявна давня традиція народного плачу

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

♦ Як називали Анну Ахматову в російській поезії? Із ким порівнювали?

♦ Який внесок зробила Ахматова у розвиток російської літератури?

♦ Назвіть справжнє прізвище поетеси.

♦ Із якою літературною течією пов’‎язано творчість молодої Ахматової? Чому?

♦ Назвіть найвідоміші поетичні збірки поетеси.

♦ Хто з поетів був для Ахматової «еталоном митця»?

♦ Якою є тема поеми «Реквієм»?

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Складання сенканів

♦ Складіть сенкан за темою «Анна» Охочі зачитають свої роботи

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати «Реквієм» А. Ахматової; один із віршів А. Ахматової вивчити напам’‎ять (за бажанням).