РОЗВИТОК ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ (УСНО). ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕКСТУ ПОЕМИ А. АХМАТОВОЇ «РЕКВІЄМ» - ПОЕЗІЯ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.

РОЗВИТОК ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ (УСНО). ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕКСТУ ПОЕМИ А. АХМАТОВОЇ «РЕКВІЄМ» - ПОЕЗІЯ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.

Конспекти уроків - Зарубіжна література 11 клас - Рівень стандарт і академічний рівень - 2017 рік

Мета (формувати компетентності): предметні (поглиблені знання про творчість А. Ахматової; уміння аналізувати проблематику, образну систему, композицію, засоби виразності поетичного твору (на прикладі поеми «Реквієм»); ключові (уміння вчитися: навички виразного читання, аналізу тексту, самостійного мислення; комунікативні: навички роботи в групі; інформаційні: навички роботи з підручником; уміння критично оцінювати теоретичний матеріал; соціальні: свідоме ставлення до світу, його протиріч і розмаїття; загальнокультурні: прагнення до літературної освіти, естетичний смак, світогляд).

Тип уроку: урок розвитку усного та писемного мовлення.

Основні терміни та поняття: ліричний герой.

Обладнання: портрет А. Ахматової, тексти поеми «Реквієм», аудіозапис (В. А. Моцарт «Реквієм»), медіазасоби.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Евристична бесіда

♦ Який літературний період ми зараз вивчаємо?

♦ Чому він має таку назву?

♦ Який період охоплює ця епоха?

♦Чому цю добу називають трагічною?

♦ Творчість яких поетів цієї епохи ми вже вивчали?

♦ Що ви знаєте про історію створення А. Ахматовою поеми «Реквієм»?

♦ Якою є тема поеми?

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

1. Прослуховування «Реквієму» В. А. Моцарта

2. Слово вчителя

— Дихаючи отруйним повітрям, у якому задихалися мільйони співгромадян, спостерігаючи, як Батьківщина, що на початку ХХ ст. вражала світ розквітом культури, стрімко перетворюється на жорстоку виправну колонію, у якій «удосконалення» людської природи супроводжується хрускотом кісток і ріками крові, Ахматова дедалі глибше усвідомлювала свою особисту причетність до загальнонародного лиха. Жахливу абсурдність того, що відбувалося в країні та в її власній долі, поетеса з афористичною влучністю пізніше сформулює у поетичному рядку: «Таке вигадував Кафка». Тож над сторінками її поеми ми сьогодні працюватимемо.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Композиція поеми «Реквієм» (запис до зошитів)

Учитель. Поема містить окремі вірші, різні за тематикою, звучанням, віршовою структурою, що створює ефект емоційного напруження, схвильованого монологу ліричної героїні, яка переживає драму в особистому і суспільному житті; усього в поемі 12 частин.

2. Дослідження змісту й аналіз поеми «Реквієм»

♦ Складіть аналітичну таблицю за поемою «Реквієм».

Частина поеми

Ключові слова та фрази

Засоби

Посвята

Горе, тюрма, каторга, вирок

Звертання:

Де тепер сестриці безталанні Двох моїх осатанілих літ?..

Вступ

Пісня розлуки, «зорі смерті»

Образ ліричної героїні

І

Цвинтар, «крига ікони», «смертний піт», «смертна мить», «вити і вить»

 

ІІ

Хвора жінка в нім. Сама. Мужа вбито. Син в тюрмі. Хто заплаче по мені?

 

ІІІ

Ніч

 

IV

Уявити б тобі...

Звернення до себе

V

Кат, «все переплуталось», «кадильний по-дзвін», «у небуття сліди», «зловісний знак»

Образ ліричної героїні

VI

«Не збагну», «нашіптують про смерть»

Почуття ліричної героїні

VII. Вирок

«Треба...»

Треба вбити пам’‎ять і любов, Треба, щоб душа закам’‎яніла, Треба вивчитися жити знов

VIII. До смерті

«Мені вже все дарма»

Почуття героїні: байдужість, бажання померти

IX

«Чорне безуму крило»

Образ безумства

Розп’‎яття

«Хор янгольський», Магдалина, мати

Біблійні персонажі: янголи, Магдалина. Образ матері

Епілог

Страх, страждання, «вуста безкровні», «сухенький сміх»

Близькість ліричної героїні до народу

3. Бесіда-узагальнення

♦ Погляньте на ключові фрази кожної частини поеми. Що в них спільного? Чому?

♦ Від чийого імені ведеться оповідь у творі?

♦ До кого звертається героїня поеми?

♦ Яким є настрій поеми?

♦ Назвіть кольори, що домінують у художньому просторі поеми.

♦ Які узагальнені образи діють у цьому творі?

♦ Яке місце відведено жінці в поемі?

♦ Чому, на вашу думку, композиція поеми не має чіткої структури? Чи допомагає така фрагментарність створити ефект емоційного напруження?

♦ Завдяки чому поетесі вдалося так чітко і чуйно передати страждання «стомільйонного народу»?

♦ У чому, на вашу думку, полягає сутність звернення до біблійної тематики?

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ (див. с. 36 цього посібника)

1. Слово вчителя (узагальнення)

2. Інтерактивна вправа «Мікрофон»

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Підготувати запитання для взаємоперевірки за вивченою темою.

2. Індивідуальне (2-3 учні): підготувати повідомлення про В. Маяковського та виразне читання його віршів (на розсуд учителя та учнів).

3. Охочим: переглянути фільм «Барышня и хулиган» (реж. Є. Славінський та В. Маяковський, сценарист В. Маяковський; 1918, РРФСР).