ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО. ПАФОС САМОСТВЕРДЖЕННЯ Й САМОВИЯВЛЕННЯ ПОЕТИЧНОГО «Я» В ЙОГО ПОЕЗІЯХ. ПОНЯТТЯ ПРО ФУТУРИЗМ. «А ВИ МОГЛИ Б?..», «ПОСЛУХАЙТЕ!» - ПОЕЗІЯ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.

ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО. ПАФОС САМОСТВЕРДЖЕННЯ Й САМОВИЯВЛЕННЯ ПОЕТИЧНОГО «Я» В ЙОГО ПОЕЗІЯХ. ПОНЯТТЯ ПРО ФУТУРИЗМ. «А ВИ МОГЛИ Б?..», «ПОСЛУХАЙТЕ!» - ПОЕЗІЯ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.

Конспекти уроків - Зарубіжна література 11 клас - Рівень стандарт і академічний рівень - 2017 рік

Мета (формувати компетентності): предметні (поглиблені знання про модерністську літературу та футуризм; знання про життя та творчість В. Маяковського; читацьку активність); ключові (уміння вчитися: навички пізнавальної діяльності; комунікативні: навички спілкування в колективі, лідерські здібності; інформаційні: уміння знаходити і критично осмислювати інформацію та презентувати її; загальнокультурні: прагнення до літературної освіти, естетичний смак, світогляд).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Основні терміни та поняття: футуризм.

Обладнання: портрети та видання творів В. Маяковського, фрагмент із кінофільму «Барышня и хулиган» (реж. Є. Славінський та В. Маяковський, сценарист В. Маяковський; 1918, РРФСР), аудіозапис декламування вірша «Послухайте!» В. Маяковським, медіазасоби.

Якщо зірки засвічують —

Отже — це кому-небудь потрібно?

Отже — хтось бажає, щоб вони

були?..

В. Маяковський

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання

Інтерактивна вправа «Метод взаємних запитань»

Коментар. «Метод взаємних запитань» — вид діяльності, який дає учням змогу виступити в ролі вчителя та управляти процесом читання чи узагальнення знань. Учень готує запитання і ставить його однокласникам. Отримавши відповідь, він погоджується з нею або коригує її. Потім йому ставлять запитання, на яке він відповідає.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

1. Робота з епіграфом до уроку

2. Слово вчителя

— Так ставити питання могла тільки Зірка! Навіть на тлі напрочуд багатої талантами російської поезії початку ХХ ст. В. Маяковський справляє враження велетня!

Доля і творчий шлях поета — яскравий приклад пристрасного служіння мистецтву у трагічний для Батьківщини час . Його називали поетом-бунтарем, поетом-трибуном, тому що з перших своїх творів В. Маяковський повстав проти тих правил суспільного життя, що нищать в людині все людське, закликав «розливом нового потопу» переміряти «світів городи»... Саме про такого поета з трагічною долею ми сьогодні говоритимемо.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Огляд життя В. Маяковського

Повідомлення за індивідуальним домашнім завданням

2. Перегляд фрагментів кінострічки «Барышня и хулиган»

Коментар. Такий перегляд допоможе «увійти в епоху» Ознайомлювати з творчістю поета доцільніше після огляду його життя.

3. Повторення теорії літератури (запис до зошитів)

♦ Що таке футуризм?

♦ Назвіть його характерні ознаки.

4. Виразне читання та аналіз вірша «А ви змогли б?..» В. Маяковського

♦ Які слова змальовують світ буденності, позбавлений будь-якої мети? Які слова символізують існування іншого світу — прекрасного й духовного?

♦ У чому полягає основний конфлікт твору? Яким є його головний мотив?

♦ Схарактеризуйте ліричного героя твору.

♦ Яке питання В. Маяковський виніс у назву та фінал?

♦ Які тропи використовує поет?

5. Виразне читання та аналіз вірша в. Маяковського «послухайте!»

♦ Схарактеризуйте образ ліричного героя

♦ До чого поет прирівняв зірки?

♦ Яким є ставлення до Бога у творі? (Особливо вражає у цій картині «жиляста рука», що пасує більше трудівникові, аніж Творцеві Всесвіту. Підкреслюючи буденність, прозаїчну «олюдненість» образу Бога, Маяковський позбавляє його ореолу недосяжності, надприродної могутності та величі. Зображений ним Бог не підноситься над людиною, а стоїть поруч із нею.)

6. Прослуховування аудіозапису вірша «послухайте!» у виконанні В. Маяковського

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

1. Слово вчителя (узагальнення)

— У віршах, які щойно пролунали, з особливою силою відчувається саме пафос самоствердження та самовиявлення поетичного «Я» поета. Так, у вірші «А ви змогли б?.. » виявлено щонайменше три головних мотиви його ранньої лірики. Насамперед, це мотив міста, а отже, й мотив нової міської «машинної», за висловом футуристів, цивілізації. З образом флейти можна співвіднести другий важливий смисловий мотив твору: образ флейти — це загальновживана на час Маяковського метафора поезії; мотивом флейти поет створює образ власної поезії, яку мислить як альтернативу традиційній абстрагованій від реального життя з його злободенними проблемами ліриці символістів і акмеїстів. Третій мотив — декларація власних принципів поетичного мистецтва, поданих через своєрідне футуристичне бачення.

Проблематику вірша «Послухайте!» найчастіше тлумачать як декларацію загальної світоглядної позиції поета Поет звертається до теми призначення людини, сенсу її земного та зоряного існування і стверджує, що особистість не проживе без краси, яку створюють диваки-поети. Ліричний герой вірша — саме такий поет, для якого немає часових і просторових меж, він вривається до Бога, він причетний до засвічування зірок.

Ліричний герой Маяковського і в ранній ліриці, і в віршах останніх років зберігає свою цілісність Він не приймає ситого існування, протестує проти убозтва життя, вірить у можливість зміни на краще, стверджує нові ідеали засобами свого мистецтва.

2. Інтерактивний прийом «слово до автора»

♦ Уявіть, що вам випала нагода поспілкуватися з В. Маяковським. Що ви би йому сказали? Яке враження у вас склалося від його поезій?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Вивчити одну із поезій В. Маяковського напам’‎ять (за бажанням), написати есе за темою «А ви змогли б?» (за бажанням)

2. Індивідуальне (2-3 учні): підготувати повідомлення (презентацію) про життя Б. Пастернака, виразне читання вірша «Зимова ніч»