ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ МИХАЙЛА БУЛГАКОВА. БУЛГАКОВ І КИЇВ. РОМАН «МАЙСТЕР І МАРГАРИТА», ЙОГО ДЖЕРЕЛА. ОСОБЛИВОСТІ КОМПОЗИЦІЇ — «РОМАН У РОМАНІ» - ПОЕЗІЯ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.

ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ МИХАЙЛА БУЛГАКОВА. БУЛГАКОВ І КИЇВ. РОМАН «МАЙСТЕР І МАРГАРИТА», ЙОГО ДЖЕРЕЛА. ОСОБЛИВОСТІ КОМПОЗИЦІЇ — «РОМАН У РОМАНІ» - ПОЕЗІЯ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.

Конспекти уроків - Зарубіжна література 11 клас - Рівень стандарт і академічний рівень - 2017 рік

Мета (формувати компетентності): предметні (поглиблені знання про особливості розвитку літератури першої половини ХХ ст.; знання про життя та творчість М. Булгакова, про роман «Майстер і Маргарита»; читацьку активність); ключові (уміння вчитися: навички пізнавальної діяльності; комунікативні: навички спілкування в колективі; інформаційні: уміння знаходити потрібну інформацію та презентувати її; громадянські: повагу до Батьківщини, гордість за її талановитих представників; загальнокультурні: прагнення до літературної освіти, естетичний смак, світогляд).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Основні терміни та поняття: роман, лейтмотив.

Обладнання: портрети М. Булгакова, видання його творів, презентація за темою уроку, медіазасоби.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ (ТВОРІВ)

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

Учитель. «На широкому полі словесності російської у СРСР був одним-єдиним вовком. Мені радили перефарбувати шкуру. Безглузда порада. Перефарбований чи стрижений вовк усе одно не схожий на пуделя. Зі мною і вчинили, як із вовком. І кілька років гнали мене, згідно з правилами ловів, у обгородженому подвір’‎ї»,— так написав у листі до Йосипа Сталіна один із найяскравіших радянських письменників першої половини ХХ ст. — Михайло Булгаков. Попри талант, його було надовго забуто, оскільки його правда була викривальною, а погляди — пророчими Саме про Булгакова ми розпочинаємо сьогодні розмову.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Вступне слово вчителя

— Тільки майже через півстоліття М. Булгакова було знову відкрито для широкого загалу як письменника світового масштабу, який заслуговує посісти гідне місце поміж найславетніших митців Булгаківські твори нарешті завоювали читацьку любов і усталений інтерес літературознавців у різних країнах, його ім’‎я навіть увійшло до «Пантеону ХХ ст.», створеного в Америці для увічнення найвидатніших людей епохи І все це при тому, що він жив і писав за умов, що заперечували саму можливість творчої праці, багато років він почувався заживо похованим. Його творча праця була взірцем героїчної відданості мистецтву та свідченням мужнього опору художника тоталітарній владі, що намагалася зламати його дух. «Рукописи не горять»,— сказав один із героїв, створених письменником, і час засвідчив: ці слова є істинними.

2. Складання таблиці порівняння первинних і вторинних знань

(1-й стовпчик; запис до зошитів)

Життя та творчість М. Булгакова

Це було мені відомо

Це для мене є новим

3. Огляд життя та творчості М. Булгакова

1) Повідомлення за індивідуальним домашнім завданням «Життєвий і творчий шлях М. Булгакова»

2) Повідомлення за індивідуальним домашнім завданням «М. Булгаков і Київ»

♦ Що із почутого вам запам’‎яталося найбільше? Чому?

4. Складання таблиці порівняння первинних і вторинних знань (2-й стовпчик; запис до зошитів)

Охочі учні зачитують свої записи та коментують їх.

5. Роман «Майстер і Маргарита»: історія написання, джерела, особливості композиції та стилю (запис до зошитів)

Учитель. Роботу над головним романом свого життя письменник розпочав узимку 1928-1929 рр. Первинні варіанти він знищив; відомо тільки, що спочатку твір було замислено як роман про диявола в дусі сатирично-фантастичної прози Булгакова 1920-х рр. Робота над твором тривала 12 років, упродовж яких суттєво змінився задум. 1931 року з’‎явилися нові дійові особи — Маргарита та її супутник, які згодом перемістились у центр роману. Завершуючи роман, Булгаков одночасно боровся зі смертельною недугою і вносив у текст правки. Він сприймав цей твір як свій мистецький заповіт.

Джерела роману «Майстер і Маргарита»

♦ Реальні факти життя М. Булгакова та історії СРСР 1920-1930-х рр.

♦ Книги про диявола (Г. Сенкевич «Куди йдеш», Данте Аліґ’‎єрі «Божественна комедія», Е. Т. А. Гофман «Малюк Цахес...», Й. В. Ґете «Фауст», твори М. Гоголя, Ф. Достоєвського, філософія В. Соловйова).

♦ Міфологічні (євангельські легенди і притчі про Ісуса Христа, Понтія Пілата, Іуду та ін., біблійні міфи про диявола, слов’‎янські міфи, європейські міфи, апокрифи).

Прийом, який використав письменник з метою створення враження, що перешкоди і в часі, й у просторі є відносними,— це роман у романі: так «біблійні глави» чергуються із «сучасними главами» Тут є розділи, присвячені сторінкам життя Ісуса, якого автор називає Ієшуа Га-Ноцрі. Ці глави чергуються з описом подій, що відбуваються у Москві 1920-1930-х рр., але «московський світ» зовсім неоднорідний, адже в нього потрапили князь пітьми Воланд із почтом: вони споглядають за тим, як живуть, страждають, радіють звичайні люди, і певним чином втручаються в людські долі У межах цієї багатопросторової художньої реальності відбувається постійне зіставлення тимчасового та вічного, їхня взаємоперевірка часом Дія розгортається в трьох часових і просторових планах: у Москві другої чверті ХХ ст., у Єршалаїмі на початку нашої ери і поза земним часом і простором, де сходяться обидві сюжетні лінії роману,— у вічності.

Отже, композиція твору та стиль підпорядковані головній ідеї твору і є надзвичайно своєрідними Джерела роману обумовили особливості його побудови: роман у романі, де час і простір відтворено у кількох площинах Емоційну сатирично-фантастичну прозу поєднано у творі з чіткою, стриманою і точною мовою.

6. Теорія літератури (запис до зошитів)

Лейтмотив — конкретний образ, головна тема чи ідея, визначальна інтонація, що пронизує твір або творчість митця, повторювана художня деталь, основна для розкриття задуму митця. Лейтмотив глибше розкриває концепцію певного твору, звертає увагу на його підтекст.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Бесіда-узагальнення

♦ Якою особистістю постає перед вами М. Булгаков?

♦ Які почуття викликає доля письменника?

♦ Про що свідчить зв’‎язок роману М. Булгакова з творами його видатних попередників?

♦ Що ви пам’‎ятаєте про історію створення та публікації роману?

♦ Чому письменник розглядав цей роман як свій заповіт?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати «Майстер і Маргарита» М. Булгакова, уміти аналізувати роман.