«МАЙСТЕР І МАРГАРИТА» ЯК РОМАН-МІФ. ПРОБЛЕМАТИКА ТА СИСТЕМА ОБРАЗІВ, ТРАНСФОРМАЦІЯ МІФІЧНИХ МОТИВІВ У ТВОРІ. ОСОБЛИВОСТІ І ВЛАДА: РІЗНІ АСПЕКТИ ТРАКТУВАННЯ ПРОБЛЕМИ - ПОЕЗІЯ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.

«МАЙСТЕР І МАРГАРИТА» ЯК РОМАН-МІФ. ПРОБЛЕМАТИКА ТА СИСТЕМА ОБРАЗІВ, ТРАНСФОРМАЦІЯ МІФІЧНИХ МОТИВІВ У ТВОРІ. ОСОБЛИВОСТІ І ВЛАДА: РІЗНІ АСПЕКТИ ТРАКТУВАННЯ ПРОБЛЕМИ - ПОЕЗІЯ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.

Конспекти уроків - Зарубіжна література 11 клас - Рівень стандарт і академічний рівень - 2017 рік

Мета (формувати компетентності): предметні (навички дослідницько-аналітичної роботи з текстом та виокремлення головного у тексті; культуру зв'язного усного мовлення; мислення); ключові (уміння вчитися: навички пізнавальної діяльності, критичне мислення та вміння розуміти систему образів для розкриття ідейного задуму твору; комунікативні: навички спілкування в колективі та толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційні: розуміння філософсько-етичної проблематики роману; уміння визначати роль деталі в тексті; навички роботи з книгою; загальнокультурні: свідоме ставлення до моральності, прагнення до гуманістичних ідеалів, естетичний смак та зацікавленість читанням, світогляд).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Основні терміни та поняття: жанр, види роману.

Обладнання: портрет М. Булгакова, тексти роману «Майстер і Маргарита», ілюстративний матеріал до твору.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

Учитель. У центрі уваги більшості митців завжди перебувають питання добра та зла, справедливості та відповідальності, морального вибору та взаємин особистості з владою, покликання мистецтва. Наприклад, поет Ю. Левітанський писав так:

Кожен вибирає лиш собі

Жінку, і релігію, й дорогу,

Славити диявола, пророка,

Кожен обирає лиш собі

Кожен вибирає по собі

Слово для кохання чи моління,

Шпагу для дуелі, меч боріння

Кожен вибирає по собі

Кожен обирає по собі

Щит і крицю, патерицю, лати

Міру остаточної розплати

Кожен обирає по собі

Кожен обирає лиш собі,

Обираю я також — як знаю —

І претензій марних не плекаю,

Кожен обирає лиш собі

Переклад Ю. Левітанського

Над тим, що обрав для себе письменник М. Булгаков і як осмислив цей вибір у романі «Майстер і Маргарита», ми поміркуємо сьогодні на уроці.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Експрес-опитування

♦ Про що сперечалися Берліоз і Бездомний із незнайомцем поблизу Патріарших ставків?

♦ Які художні деталі 1-го розділу допомагають зрозуміти, що події відбуваються у Радянському Союзі 1930-х рр.? (Згадка про Соловки, «шпигуноманія», атеїзм.)

♦ Чому Ієшуа називав усіх «добрими людьми»? (Ієшуа вважав, що немає злих людей.)

♦ Що свідчить про те, що Понтієві Пілату притаманні також риси людини, а не лише героя міфу? (У прокуратора була мігрень — боліла голова.)

♦ Як справджується перше «пророцтво» іноземного професора? (Берліоз потрапляє під трамвай.)

♦ Як у будинку літераторів реагують на трагічну звістку? (Спочатку літератори були вражені, та за кілька хвилин продовжили розважатися.)

♦ Які «фокуси» продемонстрували Воланд і його почет московській публіці? (Улаштували «грошовий дощ», модний магазин та ін.)

♦ Де опинився поет Іван Бездомний після пригод у «Грибоєдова»? (У психіатричній лікарні.)

♦ «Вискочило перед нами, як з-під землі вискакує вбивця в провулкові, й вразило нас обох одним махом!»* Про що говорив гість Івана Бездомного в його лікарняній палаті? (Про кохання.)

♦ Як сприйняв майстер критику його роману й відмову друкувати? (Це спричинило його відчай, хворобу.)

♦ Що відбувалося в природі під час страти Ієшуа? (Гроза.)

♦ На що зважилася Маргарита, щоб дізнатися про долю майстра? (Намастилася дивним кремом і вирушила на бал за запрошенням незнайомця.)

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Інтерактивний прийом «Мозковий штурм»

♦ Визначте основні проблеми роману «Майстер і Маргарита» (Це проблеми філософські та моральні: існування Бога; морального вибору; взаємин особистості з владою; віри та безвір’‎я; кохання; честі та справедливості; бездуховності, міщанства; співвідношення добра та зла; совісті та мистецтва; кар’‎єризму.)

2. Визначення системи образів літературного твору

♦ Складіть таблицю системи образів роману «Майстер і Маргарита».

Система образів роману «Майстер і Маргарита»

Герої «єршалаїмського світу»

Реальні герої Москви 1930-х рр.

Фантастичні

герої

Герої, пов’‎язані з темою кохання, мистецтва

Ієшуа, Пілат, Каїфа (первосвященик), Марк Щуробій, Левій Матвій, Юда

Берліоз, Бездомний, Латунський, Варенуха, Римський, Поплавський та ін.

Воланд, Азазелло, Коров’‎єв, кіт Бегемот, Ґелла

Майстер, Маргарита

3. Визначення жанру літературного твору

Учитель. У романі поєднано історію, філософію, сатиру, що зумовило його поліфонію; у ньому наявні ознаки детектива, психологічного, філософського, історичного, любовного, авантюрного роману. Цей роман настільки складний і неординарний, що літературознавці донині не можуть достеменно визначити ані його жанр, ані головного героя. Дають назви: роман-доля, роман-заповіт, роман-міф (Б. Гаспаров) Одні вважають головним героєм твору майстра, другі — Івана Бездомного, треті — Воланда. Сюжет роману не новий, але біблійні мотиви набувають у Булгакова нових рис: персонажі наділені земними характерами та розв’‎язують земні проблеми.

4. Ппостановка та розв'язання проблемних питань (див. с. 62 цього посібника)

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

♦ Завершіть речення: «Проблеми роману «Майстер і Маргарита» близькі нашому часу тим, що...».

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити зміст розділів «московської» частини роману «Майстер і Маргарита» Уміти характеризувати героїв та ситуації Скласти схему будови роману.

* Цитати з «Майстра і Маргарити» М. Булгакова наведено у перекладі М. Білоруса.