М. БУЛГАКОВ «МАЙСТЕР І МАРГАРИТА». «МОСКОВСЬКІ» ТА «ЄРШАЛАЇМСЬКІ» РОЗДІЛИ ТВОРУ ТА ХУДОЖНІ ЗАСОБИ ЇХНЬОГО ЗВ'ЯЗКУ - ПОЕЗІЯ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.

М. БУЛГАКОВ «МАЙСТЕР І МАРГАРИТА». «МОСКОВСЬКІ» ТА «ЄРШАЛАЇМСЬКІ» РОЗДІЛИ ТВОРУ ТА ХУДОЖНІ ЗАСОБИ ЇХНЬОГО ЗВ'ЯЗКУ - ПОЕЗІЯ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.

Конспекти уроків - Зарубіжна література 11 клас - Рівень стандарт і академічний рівень - 2017 рік

Мета (формувати компетентності): предметні (навички дослідницько-аналітичної роботи з текстом та виокремлення головного у тексті; культуру зв'язного усного мовлення; мислення); ключові (уміння вчитися: навички пізнавальної діяльності, критичне мислення та вміння розуміти систему образів для розкриття ідейного задуму твору; комунікативні: навички спілкування в колективі та толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційні: уміння визначати роль деталі в тексті, філософсько-етичну проблематику літературного твору; навички роботи з книгою; загальнокультурні: свідоме ставлення до моральності, прагнення до гуманістичних ідеалів, естетичний смак та зацікавленість читанням, світогляд).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Основні терміни та поняття: хронотоп.

Обладнання: портрет М. Булгакова, тексти роману «Майстер і Маргарита», ілюстративний та роздавальний матеріал.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

Учитель. Без роману майстра про події в Єршалаїмі концепцію Булгакова не була б реалізовано, зокрема, зло не було б покарано. Адже добро перемагає лише в «єршалаїмських» розділах: Пілат — носій «тоталітарної свідомості», відданий посіпака імператора Тиберія, зрештою розкаявся і майже через дві тисячі років отримав прощення за злочинну страту Ієшуа (звісно, за концепцією М. Булгакова). Натомість у Москві після зникнення Воланда та його слуг нічого не змінилося: так само пишуть доноси та переслідують невинних, так само беруть хабарі за посади чи ролі у виставах, ті самі нездари-підлабузники з членськими квитками Спілки письменників проголошують себе літераторами, і (що значно гірше) суспільство вважає їх майстрами пера... Тоді постає питання: навіщо автор переплів ці частини і що в них спільного?

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання

Очікуваний результат

Схема будови роману «Майстер і Маргарита»

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Теорія літератури (запис до зошитів)

Хронотоп (від грец. chronos — час, topos — місце) — взаємозв’‎язок часових і просторових характеристик зображених у художньому творі явищ. Час у художньому світі (творі) постає як багатовимірна категорія, у якій розрізняють фабульно-сюжетний час та оповідально-розповідний час.

2. Вступне слово вчителя

— Як ви вже знаєте, у романі «Майстер і Маргарита» таких хронотопів щонайменше три. По-перше, це Москва 1920-1930-х рр.: саме там відбувається наше перше знайомство з Берліозом, Іваном Бездомним і Воландом, саме «московським» розділам відведено найбільше (понад половину) місця в тексті «Майстра і Маргарити», саме з Москви відлітає у вічний космос Воланд зі своїм почтом. По-друге, це Єршалаїм на початку нашої ери. Саме тут ми вперше зустрічаємося з Понтієм Пілатом, який вийшов «у білому плащі з кривавим підбоєм» (символ деспотичної влади: білої зовні, але кривавої за своєю прихованою суттю) «в криту колонаду... палацу Ірода Великого», де розгортаються події: страта Ієшуа Га-Ноцрі, зрада та покарання Іуди. По-третє, це космічний хронотоп: вічний часопростір, місячна доріжка, на якій герої «московських» розділів зустрічають героїв розділів «єршалаїмських», а також розставляються крапки над «і» в багатьох питаннях і сюжетних лініях

3. Дослідницько-аналітична робота (у групах)

♦ У групах проаналізуйте «московські» та «єршалаїмські» розділи роману М. Булгакова та художні засоби зв’‎язку цих частин. Дайте відповіді на вміщені на картках вашої групи запитання

Картка № 1

♦ З якою метою Воланд прибув до Москви? Яких він дійшов висновків?

♦ Кого, як і за що покарали Воланд і його почет?

♦ Як Воланд і його почет потішилися над московською публікою? Які риси людей при цьому виявилися?

♦ Як реагував «вищий московський світ», «бомонд» на різні нещастя з іншими людьми, навіть тими, перед якими вони раніше плазували?

♦ Які прикмети дійсності 1930-х рр. викрито у творі М. Булгакова?

Картка № 2

♦ Як поводиться римський прокуратор під час допиту? Чому Понтій Пілат ухвалює рішення про страту Ієшуа?

♦ Коли прокуратор повністю усвідомив свою провину? Чи винен Понтій Пілат у загибелі Ієшуа?

♦ Перечитайте сон Понтія Пілата У чому полягає пророцький зміст цієї частини?

♦ У чому, за переконаннями Ієшуа, полягає істина?

♦ У чому полягає своєрідність «Євангелія від Булгакова»?

Картка № 3

♦ Які філософські джерела використав М. Булгаков у своєму романі?

♦ За що покарано Понтія Пілата? Яким є це покарання?

♦ Від кого і чому Понтій Пілат отримує прощення?

♦ Як винагороджено майстра та Маргариту? Чому вони не отримали світла?

♦ Хто в романі має найбільшу владу? Чому?

4. Представлення результатів роботи груп

5. Бесіда-узагальнення

♦ Які засоби використав автор для того, щоб об’‎єднати розділи роману? (Майже дослівні повтори тих самих речень наприкінці попередніх і на початку наступних розділів; стрижневий, об’‎єднувальний текст — мотив спеки; образи Понтія Пілата та Воланда.)

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний метод «Прес»

♦ Продовжте одне речення з-поміж запропонованих.

• Найсмішнішим у «московських» сценах мені здалося... .

• Не лише сміх, а й сум викликають у романі епізоди... .

• Від часів Булгакова люди змінилися (не змінилися)... .

• У романі було винагороджено... .

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Уміти характеризувати образи Воланда та його почту.

2. Індивідуальне (для охочих): переглянути екранізації роману «Майстер і Маргарита».

ДОДАТОК ДО УРОКУ № 25

ІV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Інтерактивний прийом «Мозковий штурм»

<...>

2. Визначення системи образів літературного твору

<…>

3. Визначення жанру літературного твору

<...>

4. Постановка та розв'язання проблемних питань

♦ Знайдіть у 2-му розділі «Понтій Пілат» слова, що розкривають багатогранне розуміння автором проблеми особистості та влади. («Серед іншого я казав, — розповідав арештант,— що будь-яка влада — це насильство над людьми і що надійде час, коли не буде влади ні кесарів, ані жодної іншої влади. Людина перейде в царство істини та справедливості, де взагалі непотрібна ніяка влада».)

♦ Чи погоджуєтеся ви з такою думкою? Обґрунтуйте своє твердження.

♦ Як радянська влада обмежувала діяльність митців? Які ви можете навести приклади обмеження прав людини у наш час? (Варіанти відповідей учнів.)

ДОДАТОК ДО УРОКУ № 28

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

1. Слово вчителя

— Роман «Майстер і Маргарита» можна водночас вважати і фантастичним, і філософським, і любовно-ліричним, і сатиричним. Булгаков дає нам «роман у романі». Обидва вони об’‎єднані ідеєю пошуків етичної істини та боротьби за неї. У романі немає жодних випадковостей: усі образи, усі події пов’‎язані, випливають одне з одного або доповнюють одне одного, є «ключем» для розкриття основної ідеї Отже, коли ми говоримо про цілісність роману, постає цілком закономірне запитання: «Який образ роману ми можемо назвати «ключовим»? Чому?» Про це поговоримо сьогодні.

2. Постановка проблемного питання

♦ Що робить Понтія Пілата головним героєм булгаковської інтерпретації біблійного сюжету?

Тему уроку та проблемне питання учні записують до зошитів.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.