М. БУЛГАКОВ «МАЙСТЕР І МАРГАРИТА». «МОСКОВСЬКІ» ТА «ЄРШАЛАЇМСЬКІ» РОЗДІЛИ ТВОРУ ТА ХУДОЖНІ ЗАСОБИ ЇХНЬОГО ЗВ'ЯЗКУ - ПОЕЗІЯ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.

М. БУЛГАКОВ «МАЙСТЕР І МАРГАРИТА». «МОСКОВСЬКІ» ТА «ЄРШАЛАЇМСЬКІ» РОЗДІЛИ ТВОРУ ТА ХУДОЖНІ ЗАСОБИ ЇХНЬОГО ЗВ'ЯЗКУ - ПОЕЗІЯ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.

Конспекти уроків - Зарубіжна література 11 клас - Рівень стандарт і академічний рівень - 2017 рік

Мета (формувати компетентності): предметні (навички дослідницько-аналітичної роботи з текстом та виокремлення головного у тексті; культуру зв'язного усного мовлення; мислення); ключові (уміння вчитися: навички пізнавальної діяльності, критичне мислення та вміння розуміти систему образів для розкриття ідейного задуму твору; комунікативні: навички спілкування в колективі та толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційні: уміння визначати роль деталі в тексті, філософсько-етичну проблематику літературного твору; навички роботи з книгою; загальнокультурні: свідоме ставлення до моральності, прагнення до гуманістичних ідеалів, естетичний смак та зацікавленість читанням, світогляд).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Основні терміни та поняття: хронотоп.

Обладнання: портрет М. Булгакова, тексти роману «Майстер і Маргарита», ілюстративний та роздавальний матеріал.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

Учитель. Без роману майстра про події в Єршалаїмі концепцію Булгакова не була б реалізовано, зокрема, зло не було б покарано. Адже добро перемагає лише в «єршалаїмських» розділах: Пілат — носій «тоталітарної свідомості», відданий посіпака імператора Тиберія, зрештою розкаявся і майже через дві тисячі років отримав прощення за злочинну страту Ієшуа (звісно, за концепцією М. Булгакова). Натомість у Москві після зникнення Воланда та його слуг нічого не змінилося: так само пишуть доноси та переслідують невинних, так само беруть хабарі за посади чи ролі у виставах, ті самі нездари-підлабузники з членськими квитками Спілки письменників проголошують себе літераторами, і (що значно гірше) суспільство вважає їх майстрами пера... Тоді постає питання: навіщо автор переплів ці частини і що в них спільного?

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання

Очікуваний результат

Схема будови роману «Майстер і Маргарита»

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Теорія літератури (запис до зошитів)

Хронотоп (від грец. chronos — час, topos — місце) — взаємозв’‎язок часових і просторових характеристик зображених у художньому творі явищ. Час у художньому світі (творі) постає як багатовимірна категорія, у якій розрізняють фабульно-сюжетний час та оповідально-розповідний час.

2. Вступне слово вчителя

— Як ви вже знаєте, у романі «Майстер і Маргарита» таких хронотопів щонайменше три. По-перше, це Москва 1920-1930-х рр.: саме там відбувається наше перше знайомство з Берліозом, Іваном Бездомним і Воландом, саме «московським» розділам відведено найбільше (понад половину) місця в тексті «Майстра і Маргарити», саме з Москви відлітає у вічний космос Воланд зі своїм почтом. По-друге, це Єршалаїм на початку нашої ери. Саме тут ми вперше зустрічаємося з Понтієм Пілатом, який вийшов «у білому плащі з кривавим підбоєм» (символ деспотичної влади: білої зовні, але кривавої за своєю прихованою суттю) «в криту колонаду... палацу Ірода Великого», де розгортаються події: страта Ієшуа Га-Ноцрі, зрада та покарання Іуди. По-третє, це космічний хронотоп: вічний часопростір, місячна доріжка, на якій герої «московських» розділів зустрічають героїв розділів «єршалаїмських», а також розставляються крапки над «і» в багатьох питаннях і сюжетних лініях

3. Дослідницько-аналітична робота (у групах)

♦ У групах проаналізуйте «московські» та «єршалаїмські» розділи роману М. Булгакова та художні засоби зв’‎язку цих частин. Дайте відповіді на вміщені на картках вашої групи запитання

Картка № 1

♦ З якою метою Воланд прибув до Москви? Яких він дійшов висновків?

♦ Кого, як і за що покарали Воланд і його почет?

♦ Як Воланд і його почет потішилися над московською публікою? Які риси людей при цьому виявилися?

♦ Як реагував «вищий московський світ», «бомонд» на різні нещастя з іншими людьми, навіть тими, перед якими вони раніше плазували?

♦ Які прикмети дійсності 1930-х рр. викрито у творі М. Булгакова?

Картка № 2

♦ Як поводиться римський прокуратор під час допиту? Чому Понтій Пілат ухвалює рішення про страту Ієшуа?

♦ Коли прокуратор повністю усвідомив свою провину? Чи винен Понтій Пілат у загибелі Ієшуа?

♦ Перечитайте сон Понтія Пілата У чому полягає пророцький зміст цієї частини?

♦ У чому, за переконаннями Ієшуа, полягає істина?

♦ У чому полягає своєрідність «Євангелія від Булгакова»?

Картка № 3

♦ Які філософські джерела використав М. Булгаков у своєму романі?

♦ За що покарано Понтія Пілата? Яким є це покарання?

♦ Від кого і чому Понтій Пілат отримує прощення?

♦ Як винагороджено майстра та Маргариту? Чому вони не отримали світла?

♦ Хто в романі має найбільшу владу? Чому?

4. Представлення результатів роботи груп

5. Бесіда-узагальнення

♦ Які засоби використав автор для того, щоб об’‎єднати розділи роману? (Майже дослівні повтори тих самих речень наприкінці попередніх і на початку наступних розділів; стрижневий, об’‎єднувальний текст — мотив спеки; образи Понтія Пілата та Воланда.)

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний метод «Прес»

♦ Продовжте одне речення з-поміж запропонованих.

• Найсмішнішим у «московських» сценах мені здалося... .

• Не лише сміх, а й сум викликають у романі епізоди... .

• Від часів Булгакова люди змінилися (не змінилися)... .

• У романі було винагороджено... .

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Уміти характеризувати образи Воланда та його почту.

2. Індивідуальне (для охочих): переглянути екранізації роману «Майстер і Маргарита».

ДОДАТОК ДО УРОКУ № 25

ІV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Інтерактивний прийом «Мозковий штурм»

<...>

2. Визначення системи образів літературного твору

<…>

3. Визначення жанру літературного твору

<...>

4. Постановка та розв'язання проблемних питань

♦ Знайдіть у 2-му розділі «Понтій Пілат» слова, що розкривають багатогранне розуміння автором проблеми особистості та влади. («Серед іншого я казав, — розповідав арештант,— що будь-яка влада — це насильство над людьми і що надійде час, коли не буде влади ні кесарів, ані жодної іншої влади. Людина перейде в царство істини та справедливості, де взагалі непотрібна ніяка влада».)

♦ Чи погоджуєтеся ви з такою думкою? Обґрунтуйте своє твердження.

♦ Як радянська влада обмежувала діяльність митців? Які ви можете навести приклади обмеження прав людини у наш час? (Варіанти відповідей учнів.)

ДОДАТОК ДО УРОКУ № 28

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

1. Слово вчителя

— Роман «Майстер і Маргарита» можна водночас вважати і фантастичним, і філософським, і любовно-ліричним, і сатиричним. Булгаков дає нам «роман у романі». Обидва вони об’‎єднані ідеєю пошуків етичної істини та боротьби за неї. У романі немає жодних випадковостей: усі образи, усі події пов’‎язані, випливають одне з одного або доповнюють одне одного, є «ключем» для розкриття основної ідеї Отже, коли ми говоримо про цілісність роману, постає цілком закономірне запитання: «Який образ роману ми можемо назвати «ключовим»? Чому?» Про це поговоримо сьогодні.

2. Постановка проблемного питання

♦ Що робить Понтія Пілата головним героєм булгаковської інтерпретації біблійного сюжету?

Тему уроку та проблемне питання учні записують до зошитів.