М. БУЛГАКОВ «МАЙСТЕР І МАРГАРИТА». ПОНТІЙ ПІЛАТ У ТВОРІ. ТРАГІЗМ ДОЛІ МИТЦЯ (МАЙСТРА) - ПОЕЗІЯ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.

М. БУЛГАКОВ «МАЙСТЕР І МАРГАРИТА». ПОНТІЙ ПІЛАТ У ТВОРІ. ТРАГІЗМ ДОЛІ МИТЦЯ (МАЙСТРА) - ПОЕЗІЯ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.

Конспекти уроків - Зарубіжна література 11 клас - Рівень стандарт і академічний рівень - 2017 рік

Мета (формувати компетентності): предметні (навички дослідницько-аналітичної роботи з текстом та виокремлення головного у тексті; культуру зв'язного усного мовлення; мислення); ключові (уміння вчитися: навички пізнавальної діяльності, критичне мислення та вміння розуміти систему образів для розкриття ідейного задуму твору; комунікативні: навички спілкування в колективі та толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційні: розуміння філософсько-етичної проблематики роману; уміння визначати роль деталі в тексті; навички роботи з книгою; загальнокультурні: свідоме ставлення до моральності, прагнення до гуманістичних ідеалів, естетичний смак та зацікавленість читанням, світогляд).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Основні терміни та поняття: літературний образ, герой твору.

Обладнання: тексти роману «Майстер і Маргарита», ілюстративний матеріал до нього, презентації за темою уроку, фрагменти екранізації роману*, медіазасоби.

Той, хто втрачає багатство,— втрачає багато;

той, хто втрачає друга,— втрачає більше;

але той, хто втрачає сміливість,— втрачає все.

М. де Сервантес Сааведра

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ (див. с. 62 цього посібника)

1. Слово вчителя

2. Постановка проблемного питання

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Повідомлення (презентація) «Понтій Пілат: людина та символ» за індивідуальним домашнім завданням

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Робота над текстом літературного твору

♦ Складіть оповідь про Понтія Пілата за І структурною частиною роману (починаючи від розділу 2).

Структура оповіді про Понтія Пілата

Під час роботи над темою уроку доречно продемонструвати такі фрагменти телефільму «Майстер і Маргарита» (реж. В. Бортко, 2005, Росія): «Сон Понтія Пілата», «Місячна дорога», «Прощення Пілата», «Спокій для майстра і Маргарити».

2. Розв'язання проблемного питання. Дослідження змісту твору (робота в групах)

1- ша група. Запитання-шпаргалка для аналізу

♦ Уособленням чого є Понтій Пілат?

♦ Яким ви бачите Понтія Пілата?

♦ На вашу думку, які людські якості притаманні прокураторові Іудеї?

♦ Чи можна назвати його «дурною людиною»? Своє твердження доведіть.

♦ Чи вільною людиною є Пілат?

♦ Кому співчуває Пілат?

♦ Чому Понтій Пілат ухвалює смертний вирок?

2-га група. Запитання-шпаргалка для аналізу

♦ Як розкриває характер Пілата його портрет?

♦ Як поводиться Пілат стосовно Ієшуа на початку їхньої зустрічі та чому?

♦ Чому Пілат ставить запитання про істину?

♦ Яку істину відкриває Ієшуа Пілатові?

♦ Назвіть головне переконання Ієшуа.

♦ Якої думки Пілат про провину Ієшуа після його зізнань?

♦ Коли і чому змінюється ставлення прокуратора до мандрівного філософа?

♦ Який шлях намагається підказати прокуратор Ієшуа?

♦ Чому Ієшуа відмовляється від компромісу, який йому вигідний?

3-тя група. Запитання-шпаргалка для аналізу

♦ Що робить Пілат, щоб страти Ієшуа не відбулося?

♦ Як він поводиться, коли страті запобігти вже неможливо?

♦ Що примушує Пілата піти проти совісті?

♦ Як ставиться Пілат до зрадника Іуди та первосвященика Каїфи?

♦ Як Пілат карає тих, хто став першопричиною страти Ієшуа?

♦ Чому боягузтво назване в романі найстрашнішим пороком?

♦ Що зрештою зрозумів Понтій Пілат?

4-та група. Запитання-шпаргалка для аналізу

♦ Як входить в оповідання тема безсмертя?

♦ Як сприймає герой своє безсмертя?

♦ Як звучить тема безсмертя в інших розділах?

♦ Про яке безсмертя йдеться?

♦ Що очікує на прокуратора?

3. Характеристика образів літературного твору

♦ Схарактеризуйте образ майстра.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Запитання-узагальнення

♦ Чому Понтій Пілат не присутній на балу у Сатани поміж «великих грішників історії»?

♦ Чому Понтій Пілат заслужив на «світло»? Відповідь обґрунтуйте.

♦ Яким був майстер? Чому він заслуговує не на «світло», а на «спокій»?

♦ Чи вважаєте ви справедливим рішення щодо посмертної долі майстра та Маргарити? Відповідь обґрунтуйте.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Написати розгорнуту відповідь на запитання: «Як у романі М. Булгакова

«Майстер і Маргарита» осмислено проблему співвідношення добра та зла? Чи згодні ви з таким її розумінням?»

2. Індивідуальне (2-3 учні): підготувати стислі повідомлення про Другу світову війну в Європі, рух Опору, життя Бертольта Брехта.