УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ, НАБУТИХ У І СЕМЕСТРІ - ІЗ ЛІТЕРАТУРИ другої ПОЛОВИНИ ХХ ст. ПРОЗА ТА ДРАМАТУРГІЯ 1920-1940-х рр.

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ, НАБУТИХ У І СЕМЕСТРІ - ІЗ ЛІТЕРАТУРИ другої ПОЛОВИНИ ХХ ст. ПРОЗА ТА ДРАМАТУРГІЯ 1920-1940-х рр.

Конспекти уроків - Зарубіжна література 11 клас - Рівень стандарт і академічний рівень - 2017 рік

Мета (формувати компетентності): предметні (узагальнені та систематизовані знання про найвидатніші явища світової поезії та прози першої половини ХХ ст.; розвинену пам'ять, аналітичне мислення; уміння визначати характерні ознаки творчості письменників та поетів-модерністів, висловлювати власні судження про них); ключові (уміння вчитися: навички пізнавальної діяльності та критичного мислення; комунікативні: навички спілкування в колективі та толерантне ставлення до думок та почуттів оточуючих; інформаційні: уміння систематизувати здобуті знання та логічно відтворювати їх; загальнокультурні: любов до літератури, повагу до загальнолюдських цінностей, естетичний смак).

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань.

Основні терміни та поняття: авангардизм, модернізм, символізм, акмеїзм, футуризм, експресіонізм, сюрреалізм, неоромантизм, «потік свідомості», «епічний театр», «ефект очуження», гротеск, колаж.

Обладнання: портрети поетів і письменників, твори яких вивчали впродовж семестру, та ілюстрації до цих творів; цитати з вивчених творів.

Знаєш, чому гарна пустеля? Десь у ній ховаються джерела...

А. де Сент-Екзюпері«Маленький принц»

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

Учитель. «Допоки взуття не зноситься, ми ним користуємося, коли ж воно стопчеться, ми закинемо ноги на горище і купимо інше. Чому не вимагати того самого від мистецтва? Якщо воно вже застаріло й припинило слугувати нашим почуттям, викиньмо його на горище. Нехай належить історії. Мистецтво, яке сьогодні насправді слугує нам і яке нам саме «за розміром»,— це, безперечно, мистецтво, назване авангардизмом, або новим мистецтвом. Стародавнє мистецтво будь-якої доби було, щоб ви й не сумнівалися, для свого часу новим і кроїлося, як і сучасне, за мірками і за законами гармонії тих людей, які ним користувалися... Якою б щирою не була наша повага до померлого пращура, час з’‎ясувати: допоки ми будемо тягти на плечах його труп і потерпати від усіх стадій розкладу? Поховаймо ж його нарешті з усіма почестями й збережімо найкращі спогади...» — так висловився Сальвадор Далі під час промови на мітингу в Сіджесі (Іспанія) 1928 р. Ми вже перегорнули немало сторінок літературних творів, що стали світовою класикою, тож пропоную пригадати їх та митців, які написали ці твори.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Літературний диктант

♦ Течія, до якої належать твори, в яких оспівано мужність і романтику пригод, в яких відбуваються таємничі або надприродні події, для сюжету яких характерні напруженість, елементи небезпеки,— це... (неоромантизм).

♦ Абсолютизація суб’‎єктивного засобу зображення світу є характерною ознакою. (модернізму).

♦ Імітація безпосереднього передавання хаотичного мислення людини має назву... («потік свідомості»).

♦ Тип художньої образності, який ґрунтується на примхливому поєднанні фантастичного і реального, прекрасного і потворного, трагічного і комічного,— це... (гротеск).

♦ Прийом включення за допомогою монтажу в твори літератури різностильових об’‎єктів або тем для посилення естетичного ефекту називається... (колажем).

♦ Автоматичне письмо було принципом поезії авангардистської течії, яка має назву... (сюрреалізм).

♦ Авангардистська течія, що дала поштовх до розвитку в кінематографі лінії, яка трансформувалася у так звані фільми жахів,— це... (експресіонізм).

♦ Найвизначніші течії в російській літературі Срібної доби — це... (символізм, акмеїзм, футуризм).

♦ А. Бєлий, О. Блок, В. Соловйов представляли в російській літературі течію... (символізм)

♦ Одне з найяскравіших художніх відкриттів «епічного театру», сутність якого полягала у поданні буденного явища, вирваного зі звичного плину життя, у новому світлі має назву... («ефект очуження»).

2. Інтерактивна вправа «Хто є хто?»

Учитель по черзі демонструє портрети поетів та письменників. Учні називають імена зображених, стисло розповідають: які твори написала ця людина або чим вона відома

3. Інтерактивна вправа «Упізнай твір»

Учитель цитує фрагменти вивчених творів. Учні називають автора, твір, образ або епізод, якого стосується цитата.

4. Інтерактивний прийом «наскельний малюнок» (або складання анкет — за вибором учнів)

Коментар. Основою інтерактивного прийому «Наскельний малюнок» є досвід первісних людей, які на стінах печер зображували тварин, речі, сцени з життя. Учитель пропонує учням зобразити тільки одну річ, яка символізувала б конкретний художній твір (художній образ тощо)

Розробляючи анкети з питаннями та заповнюючи їх, учень має можливість розкрити своє бачення проблематики твору (літературного образу, художньої манери автора тощо).

5. Презентування учнями результатів роботи

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

1. Робота з епіграфом до уроку

2. Написання етюдів

Слова для етюдів: почуття, людина, стиль, кохання, самотність, духовність, відповідальність.

Коментар. Учитель пропонує учням кілька слів, поміж яких кожен школяр має обрати одне. До обраного слова-теми одинадцятикласники добирають по 3 слова-асоціації, а на основі дібраних слів складають 3 пов’‎язані за змістом речення. Готові етюди зачитують охочі учні.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Повторити вивчене впродовж I семестру.

2. Індивідуальне (для охочих): підготувати повідомлення про життя та творчість Дж. Орвелла.