ОГЛЯД ЖИТТЯ ПАУЛЯ ЦЕЛАНА (АНЧЕЛЯ). ЗВ'ЯЗКИ ПОЕТА З УКРАЇНОЮ. ПОГУКИ НОВОЇ ПОЕТИЧНОЇ МОВИ ДЛЯ ВТІЛЕННЯ ДОСВІДУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ У ТВОРЧОСТІ ПОЕТА. МОДЕРНІСТСЬКЕ ЗОБРАЖЕННЯ ТРАГЕДІЇ ГОЛОКОСТУ В ПОЕЗІЇ «ФУГА СМЕРТІ» - ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА У ДЗЕРКАЛІ ЛІТЕРАТУРИ

ОГЛЯД ЖИТТЯ ПАУЛЯ ЦЕЛАНА (АНЧЕЛЯ). ЗВ'ЯЗКИ ПОЕТА З УКРАЇНОЮ. ПОГУКИ НОВОЇ ПОЕТИЧНОЇ МОВИ ДЛЯ ВТІЛЕННЯ ДОСВІДУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ У ТВОРЧОСТІ ПОЕТА. МОДЕРНІСТСЬКЕ ЗОБРАЖЕННЯ ТРАГЕДІЇ ГОЛОКОСТУ В ПОЕЗІЇ «ФУГА СМЕРТІ» - ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА У ДЗЕРКАЛІ ЛІТЕРАТУРИ

Конспекти уроків - Зарубіжна література 11 клас - Рівень стандарт і академічний рівень - 2017 рік

Мета (формувати компетентності): предметні (поглиблені знання про антивоєнну тематику у творах літератури; знання про життя та творчість П. Целана, його зв'язок з Україною; читацьку активність); ключові (уміння вчитися: навички текстологічного аналізу твору; уміння визначати роль деталі, роль образності мови у розкритті теми твору (засудження жахіть війни); комунікативні: навички спілкування в колективі та толерантне ставлення до думок оточуючих; навички культури відповіді (логічність, послідовність, доказовість); інформаційні: уміння знаходити потрібну інформацію та презентувати її; громадянські: чітку громадянську позицію щодо розв'язання війни та захисту Батьківщини, гордість за свою країну; загальнокультурні: прагнення до літературної освіти, естетичний смак, гуманістичний світогляд).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Основні терміни та поняття: Голокост, фуга.

Обладнання: портрет П. Целана, видання його творів, енциклопедичні словники, ілюстративний матеріал, презентація за темою уроку, медіазасоби.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання

Кілька учнів зачитують домашні творчі роботи або розгорнуті відповіді на запитання.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

Учитель. «Феноменом», «останнім яскравим спалахом» австрійської літератури імперії Габсбурґів, чаклуном поезії другої половини ХХ ст., творцем «абсолютного вірша» і винахідником «мови оніміння», «сліпучою кометою Галлея» і «поетом ІІІ тисячоліття» дослідники та літературні критики називали автора, якого світові подарувала Україна — Пауля Целана. Про його творчість ми поговоримо сьогодні.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Вступне слово вчителя

— Навіть якщо б ми заговорили тільки про один із талантів Пауля Целана, навіть цей один талант відкрив би нам дійсно унікальну особистість. Крім занять літературною творчістю Целан був також майстром перекладу. Завдяки його неперевершеним перекладам з англійської, французької, російської, італійської, румунської, португальської, гебрайської ніби по-новому німецькою зазвучали Вільям Шекспір та Михайло Лермонтов, Поль Верлен та Артюр Рембо, Ґійом Аполлінер та Джузеппе Унґаретті, Олександр Блок та Рене Шар, Осип Мандельштам та багато інших майстрів красного письменства.

2. Огляд життя та творчості Пауля Целана

Повідомлення за індивідуальним домашнім завданням (запис до зошитів)

♦ За повідомленнями однокласників складіть опорний конспект.

Очікуваний результат

23.11.1920 р. Чернівці (Черновиці) — народився Пауль Анчель, німецько-мовний єврей румунського підданства → 1926-1930 рр. — народна школа → 1930-1938 рр. — греко-латинська гімназія → з 1938 р. вивчає медицину у м. Тур (Франція) → 1939 р. — початок Другої світової війни → Чернівці (університет, романська філологія) → 28.06.1940-22.06.1941 рр. — «радянський громадянин» → 1941-1944 рр. — окупація, утрата всіх рідних, робота у трудовому таборі → 1944 р. — повернення до Чернівців, університет → початок 1945 р. — відновився в румунському підданстві → 1945 р. — Бухарест → 1947 р. — Австрія (Zelan-Celan) → 1948 р. — Париж → 20-21.04.1970 р. — Париж, міст Мірабо.

Літературні здобутки Пауля Целана

3. Словникова робота (запис до зошитів)

Голокост (у перекладі з грец. — спалений цілком) — загибель значної частини єврейського населення Європи (понад 6 млн) упродовж 1933-1945 рр. У роки війни нацисти створили 22 табори смерті. Один із найстрашніших — Освенцім (Аушвіц).

Фуга — поліфонічний музичний твір, у якому тема (або кілька тем) почергово варіюється у всіх голосах, послідовно повторюється кількома голосами. За будовою фуга містить три основних розділи У першому тема проводиться в усіх голосах, друга частина будується вільніше: тема розвивається по черзі в різних голосах. У заключному розділі фуги затверджується головна тональність твору.

4. Виразне читання твору «Фуга смерті» П. Целана

5. Символізм назви літературного твору

♦ Як ви вважаєте, чому вірш названо саме так? Що тут спільного із музичним терміном?

Учитель. Класичний музичний зразок — фуги Й. С. Баха. Аналогічно побудований целанівський вірш: лірична оповідь у ньому кружляє в колі тих самих тем. Однак слово «фуга», винесене у назву вірша, не лише пояснює його жанр: воно породжує навколо себе додаткове коло асоціацій, передусім пов’‎язаних із контекстом німецької культури. Для посилення емоційного впливу П. Целан використовує форму музичної фуги. За цим принципам побудовано також композицію Целанової «Фуги смерті». Особливості синтаксису поезії підкреслюють її «музичну організацію»: позбавлений знаків пунктуації, текст ллється, створюючи скорботну мелодію, у якій різні голоси сприяють розвитку та посиленню основної теми Як і музичний твір, «Фуга смерті» спричиняє, передусім, емоційні переживання, шок, і тільки потім читач намагається усвідомити значення образів та асоціації, які ці образи викликали Саме з цих асоціацій і намічаються тема, мотиви твору.

♦ Яким є загальний настрій вірша?

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

1. Бесіда-узагальнення

♦ Як ви вважаєте, які життєві обставини вплинули на творчий розвиток Пауля Целана?

♦ Яким ви уявляєте Пауля Целана як людину?

2. Інтерактивні вправи «Мікрофон», «Одне слово»

♦ Завершіть речення: «Пауль Целан — людина...».

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Виразно прочитати «Фугу смерті» П. Целана, уміти аналізувати вірш.

2. Індивідуальне (для охочих): із додаткової літератури та інтернет-ресурсів дібрати цікаві факти про життя Пауля Целана.