РОЗВИТОК ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ (ПИСЬМОВО). НАПИСАННЯ АСОЦІАТИВНОГО ЕТЮДУ, ВИКЛИКАНОГО ХУДОЖНІМИ ОБРАЗАМИ ПРОЧИТАНИХ ТВОРІВ - ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА У ДЗЕРКАЛІ ЛІТЕРАТУРИ

РОЗВИТОК ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ (ПИСЬМОВО). НАПИСАННЯ АСОЦІАТИВНОГО ЕТЮДУ, ВИКЛИКАНОГО ХУДОЖНІМИ ОБРАЗАМИ ПРОЧИТАНИХ ТВОРІВ - ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА У ДЗЕРКАЛІ ЛІТЕРАТУРИ

Конспекти уроків - Зарубіжна література 11 клас - Рівень стандарт і академічний рівень - 2017 рік

Мета (формувати компетентності): предметні (систематизовані та узагальнені знання про тему тоталітаризму та війни в літературі; уяву; здатність спонтанно й легко вимальовувати нові художні образи; уміння й навички творчої діяльності; розвинене писемне мовлення); ключові (уміння вчитися: образне мислення; уміння адекватно виражати емоційний стан, який переживає персонаж; здатність розуміти думки, роздуми, почуття літературного персонажа; загальнокультурні: прагнення досягти високого результату).

Тип уроку: урок розвитку усного та писемного мовлення.

Основні терміни та поняття: асоціативний етюд.

Обладнання: словники літературознавчих термінів, теми асоціативних етюдів та рекомендації щодо їх написання (роздавальний матеріал).

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Евристична бесіда

♦ Назвіть тематику творів Дж. Орвелла, з якими ми познайомилися.

♦ Чому до цих творів не в усіх країнах ставилися прихильно? Керівництво яких держав побачило у них викриття власної тоталітарної системи?

♦ Чому поняття тоталітаризм та мілітаризм представники прогресивного людства ставлять поруч?

♦ Як тему війни розкрито у творах Г. Белль?

♦ Чи так само тему війни розкривав П. Целан?

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

Учитель. Ми познайомилися з баченням визнаними майстрами слова найболючіших проблем людства, відчули їхні гнів і біль. Сьогодні спробуємо викласти власні думки та враження з цього приводу або особисті уявні образи, етюди, замальовки, монологи, які ви асоціюєте з уже знайомими літературними образами та творами. Окрім того, що ми спробуємо активізувати власне асоціативне мислення, це буде ще й підготовкою до написання контрольного твору Отже, сьогодні ми писатимемо асоціативний етюд.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Теорія літератури (запис до зошитів)

Етюд — невеликий за обсягом, переважно безсюжетний твір настроєвого характеру, у якому автор подає конкретну картину, фіксує момент, вихоплений з життя, відтворює внутрішній стан людини, досить часто на тлі співзвучного пейзажу.

Художня асоціація — зв’‎язок уявлень, коли одне з них у людській свідомості викликає низку інших, інколи ірраціональних (чистий — божественний), контрастних (добро — зло), суміжних у часі (весна — цвітіння) чи в просторі (поле — жито), і постає як наслідок естетичного освоєння дійсності.

Отже, асоціативний етюд — невеликий за обсягом твір, основою якого є уявлення, викликане у людській свідомості на основі власного досвіду, вражень.

2. Асоціативна розминка. Інтерактивна вправа «Мікрофон»

♦ Які асоціації викликають у вас слова насилля, страждання?

3. Колективне ґронування за темами «Війна», «Поранений», «Голокост»

4. Ознайомлення з темами асоціативних етюдів та рекомендаціями щодо їх написання

Рекомендації щодо написання асоціативного етюду

1. Стисла форма.

2. Опис безпосереднього враження.

3. Образність мовлення (художні засоби і прийоми; жанри: епічний, ліричний, драматичний).

Теми асоціативних етюдів

1. Опис емоційного стану персонажа (зазначити, якого).

2. Асоціативний твір-замальовка за твором (зазначити, яким).

3. Продовження художнього твору (зазначити, якого).

5. Написання етюду

Очікуваний результат

АСОЦІАТИВНИЙ ЕТЮД-ЗАМАЛЬОВКА ЗА ТВОРОМ Г. БЕЛЛЯ «ПОДОРОЖНІЙ, КОЛИ ТИ ПРИЙДЕШ У СПА...»

Усе далі від нас жорстокі битви Другої світової війни... Ми звикли до думки, що під час тієї страшної війни наш народ виявив справжні мужність і героїзм, відстояв честь і незалежність Батьківщини. Справді, варто пригадати забуті імена тих, хто в тяжкий для країни час здійснив подвиги, хто не пошкодував власного життя заради щастя прийдешніх поколінь — для того, щоб над нами було мирне небо, щоб діти могли спокійно навчатися, мріяти, жити.

Раніше ми знали про те страшне лихоліття лише з книг, розповідей ветеранів-фронтовиків, спогадів дідусів та бабусь. Тепер раз у раз тема війни вривається у нашу свідомість та в наше життя. Звісно, у страшні роки війни разом із дорослими беруться за зброю діти — щоб захистити Вітчизну від ненависного ворога Тоді, в сорокові роки минуло століття, хлопчики та дівчатка йшли на фронт, ставали синами та дочками військових частин Вони були розвідниками та зв’‎язківцями, сестрами милосердя та підривниками. Вони гинули в боях, їх катували гітлерівці, але юні герої не здавалися.

Таке забути неможливо, але це неправильно, коли воюють діти! Особливо несправедливо, коли за рахунок дітей чиєсь нечисте сумління реалізує свої політичні та завойовницькі амбіції. Кожна дитина приходить у світ не для каліцтва — фізичного чи духовного — вона має дане їй Богом право на веселощі та навчання, на мирне небо над головою та вільну землю під ногами, зрештою — на любов батьків та щасливе дитинство.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Учні зачитують написані асоціативні етюди (за вибором учителя).

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАНЯ

Повторити вивчене, підготуватися до написання контрольного твору

ДОДАТОК ДО УРОКУ № 37

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

1. Колективне формулювання висновку уроку

2. Творча робота

♦ Дописати фінал твору Г. Белля, як ви його бачите.

3. Слово вчителя (узагальнення)

— Проза Генріха Белля насичена гуманістичним пафосом. Особливо яскраво це відбилося в його творах про війну Письменник порушує питання колективної відповідальності нації, народу за розв’‎язання війни й особистої відповідальності людини за пасивність, за небажання запобігти війні.