ЖИТТЕВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ЕРНЕСГА МІЛЛЕРА ХЕМІНҐУЕЯ, ВПЛИВ ЙОГО ОСОБИСТОСТІ ТА ДОРОБКУ НА СУЧАСНИКІВ. ХЕМІНҐУЕЇВСЬКИЙ «ГЕРОЙ КОДЕКСУ» — СИЛЬНА САМОТНЯ ЛЮДИНА; ЇЇ ЗДАТНІСТЬ ПОСТОЯТИ ЗА СЕБЕ, ПРАГНЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА СВОБОДИ, ЦІНУВАННЯ ДРУЖБИ Й КОХАННЯ. НОВАТОРСТВО ПРОЗИ ХЕМІНҐУЕЯ - ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА У ДЗЕРКАЛІ ЛІТЕРАТУРИ

ЖИТТЕВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ЕРНЕСГА МІЛЛЕРА ХЕМІНҐУЕЯ, ВПЛИВ ЙОГО ОСОБИСТОСТІ ТА ДОРОБКУ НА СУЧАСНИКІВ. ХЕМІНҐУЕЇВСЬКИЙ «ГЕРОЙ КОДЕКСУ» — СИЛЬНА САМОТНЯ ЛЮДИНА; ЇЇ ЗДАТНІСТЬ ПОСТОЯТИ ЗА СЕБЕ, ПРАГНЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА СВОБОДИ, ЦІНУВАННЯ ДРУЖБИ Й КОХАННЯ. НОВАТОРСТВО ПРОЗИ ХЕМІНҐУЕЯ - ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА У ДЗЕРКАЛІ ЛІТЕРАТУРИ

Конспекти уроків - Зарубіжна література 11 клас - Рівень стандарт і академічний рівень - 2017 рік

Мета (формувати компетентності): предметні (поглиблені знання про особливості розвитку літератури другої половини ХХ ст.; знання про життя та творчість Е. Хемінґуея, особливості його творчої еволюції, новаторський характер прози; читацьку активність); ключові (уміння вчитися: навички пізнавальної діяльності; навички сприйняття інформації на слух, виокремлення головного; здатність обстоювати власну думку; здоров'язбережувальні: розуміння необхідності здорового способу життя; громадянські: прагнення до активної позиції в житті; соціальні: здатність до оптимістичного світобачення; загальнокультурні: прагнення до літературної освіти, естетичний смак).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Основні терміни та поняття: «потік свідомості», «втрачене покоління».

Обладнання: портрети Е. Хемінґуея, видання його творів, словники (літературознавчий і енциклопедичний), роздавальний матеріал, презентація за темою уроку, медіазасоби.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Інтерактивна вправа «Асоціативна сітка»

♦ Із чим ви асоціюєте 1950-1970-ті рр.?

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

Учитель. «Усі хороші книжки мають одну спільну рису — вони чесніші за реальність, і, перегорнувши останню сторінку такої книжки, ви відчуєте, що описані в ній події відбувалися насправді, відбувалися саме з вами. І тоді щастя і горе, добро і зло, радість і сум, їжа і вино, люди і погода — усе, що ви прочитали, залишиться у вашому минулому. Якщо ви зможете це дати читачеві,— ви справжній письменник». Цей вислів містить майже все творче кредо Ернеста Хемінґуея, автора цих слів. Саме про нього ми розпочинаємо розмову.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Вступне слово вчителя

— Ернест Хемінґуей... Хто не чув цього імені? Американський письменник і журналіст, лауреат Нобелівської премії, один із найталановитіших представників літератури «втраченого покоління». Його творчість, сповнена пафосом ствердження моральних засад життя, значно вплинула на розвиток прози ХХ ст.

2. Огляд життя Е. Хемінґуея

Повідомлення за індивідуальним домашнім завданням (запис до зошитів)

3. Узагальнення відомостей про життя письменника

♦ Як ви вважаєте, чому Хемінґуей зажив слави людини-легенди?

♦ Які епізоди біографії письменника вам особливо запам’‎яталися?

♦ Якими були дитячі роки Ернеста? Як вони вплинули на формування його особистості? Якою людиною ви уявляєте письменника?

♦ Яку роль у житті Хемінґуея відіграв факт участі у Першій світовій війні?

♦ Назвіть літературні премії, які здобув письменник

4. Інтерактивний прийом «Броунівський рух» (робота в групах; запис до зошитів)

Картка № 1. Новаторські художні засоби зображення в Е. Хемінґуея:

♦ ідея «точки зору» — створював образ такого героя, який би сприймався дуже реалістично і за життєвими переконаннями був максимально наближений до автора;

• створення власного «кодексу героя» (письменник завжди залишався у колі загальнолюдських морально-етичних категорій: честь, мужність, людська самоповага, велич кохання. Він також сповідував філософію своєрідного стоїцизму, витримки під ударами долі, стійкості у найнебезпечніших життєвих ситуаціях. Письменник проповідував культ людини, яка не пасує у боротьбі з життєвими випробуваннями);

• звернення до образів-символів;

• зближення жанрів роману й новели.

Хемінґуей також майстерно використовував здобутки попередників та сучасників, зокрема психологізм прози («потік свідомості», принцип асоціативності людської пам’‎яті, систему повторів і лейтмотивів).

Картка № 2. Літературна манера Хемінґуея. Головні риси: лаконізм, психологічна майстерність, чіткість і виразність описів природи чи людської діяльності Важливим є також поглиблення поняття підтексту у творі (прихований зміст), і не тільки у словах, а й у мовчанці, натяках, паузах.

Картка № 3. Своєрідність стилю Хемінґуея. Рушієм сюжетної лінії найчастіше є не розвиток конфлікту, не зіткнення протиріч, а посилення незадоволеності, внутрішнього дискомфорту героя. Звідси — наростання емоційного напруження, гра висловленого і невисловленого. Ідейну, проблемну сторону конфлікту автор виносить за межі сюжету, про неї можна тільки здогадуватися, адже вона рідко формується відверто і не стає основною в сюжеті. У більшості творів Хемінґуея відсутня чітка композиційна схема; зазвичай ми нічого не знаємо ані про життя героя, ані про його уподобання та інтереси. Зав’‎язка ніби виходить за межі сюжету, дія розпочинається власне в момент кульмінації — це апогей суму і тривоги. Розв’‎язка конфлікту також здебільшого відсутня, оскільки для героя розв’‎язання проблем є неможливим.

Письменник широко використовує прийом контрасту (життєві катастрофи, трагічні переживання різко контрастують з побутовими діями, звичайними справами і розмовами) Роздуми героя часто передано через розповідь не від першої, а від другої особи, що сприяє напруженості внутрішнього монологу, непомітно залучає до ситуації самого читача. Лексика творів досить проста, розмовна Письменник не тяжіє до метафор, використовує слова в прямому значенні, прості й конкретні порівняння. Автор нічого не підказує, він подіє скупі факти, надаючи читачеві змогу самому дійти певних висновків.

Картка № 4. Письменницьке кредо письменника. Е. Хемінґуей, працюючи кореспондентом, завжди перебував у коловороті політичних та культурних подій свого часу, однак у творчості письменника була відсутня пропаганда певних політичних ідей чи прямих політичних декларацій. Як реаліст, він прагнув змальовувати життя в усій його багатобарвності, адже художнє відтворення суворої, немилосердної правди життя впливає на читача значно більше, ніж будь-яка політична пропаганда. Саме цей принцип і покладено в основу естетики, письменницького кредо Хемінґуея.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

• Завершіть речення: «У біографії письменника мене найбільше вразило таке...».

• Прокоментуйте слова Е. Хемінґуея: «Найкраще пишеться, коли закоханий»

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Прочитати повість Е. Хемінґуея «Старий і море».

2. Індивідуальне (1 учень): підготувати повідомлення про історію написання повісті «Старий і море»